Home

image_pdfimage_print

Bouwvergunning Aldlânstate vernietigd.

In de Staatscourant stond een aankondiging van de Gemeente Leeuwarden. Het blijkt dat om de nieuwbouw van Aldlânstate mogelijk te kunnen maken, de Gemeenteraad opnieuw een bestemmingsplan vast moet stellen.
De bouwvergunning die de Gemeente verleend had, is dankzij de beroepsprocedure die een aantal omwonenden begonnen zijn, door de bestuursrechter vernietigd. Mooi succes voor die bewoners!
Hoe het precies zit kun je lezen op deze site: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-20297.html , waarvandaan je ook naar het ontwerpbestemmingsplan kunt.
Tot en met 20 mei kan iedereen een “zienswijze” indienen.

Pieterchristiaanpark Webbeheerder gezocht(herhaalde oproep)

De huidige beheerder Bert de Ruijter gaat verhuizen richting Groningen we zoeken daarom een nieuwe Webbeheerder voor de buurt website. Deze beheerder dient bekent te zijn met WordPress en MailPoet of het zich zelf eigen kan maken.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info@pieterchristaanpark.nl onder vermelding van “WebBeheerder. aanmelding”

Dans met 2 meisjes en heer(video)

Online bronnen voor iedereen die (geïsoleerd) thuis zit

😉 Een geweldig overzicht voor van alles in deze corona tijd: virtuele rondleidingen, online learning, Geografie en natuur etc. !

https://chatterpack.net/blogs/blog/list-of-online-resources-for-anyone-who-is-isolated-at-home

Vervallen buslijnen Nijlân & Aldlân

Tijdens de informatieavond van de gemeente en provincie op 24 februari j.l. is gesproken over de huidige situatie, over mogelijk vervallen van buslijnen door onze wijken en eventuele alternatieven.

Tevens is aangegeven dat het mogelijk is om zelf met alternatieven te komen. De site waarop je een reactie kunt geven m.b.t de bussen-concessie is: www.fryslan.frl – vervolgens ‘aanbesteding busvervoer’  en dan ‘reactie indienen’. Dit kan tot 17 maart a.s.

Busroutes
Businstappers

Namens alle belangenbehartigers van ons Pieter Christaanpark een fijne kerst en een gezond 2020.

Leeuwarden aan de Aardwarmte

In de LC werd bekent gemaakt dat een aantal partijen zich gaan inzetten voor de gebruikmaking van aardwarmte voor onze verwarming. Hiervoor zal een put worden geboord in de buurt van Goutum, het warme water uit deze put gaat via een geïsoleerde leiding onder het Harinxma kanaal door naar een aantal wijken in de stad. Ook het Pieterchristiaanpark kan hiervan profiteren. Hieronder vindt u een tweetal links naar meer informatie over dit onderwerp:

warmtevanleeuwarden

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Leeuwarden&id=f7841040-e6c6-4a37-9d61-50823d517711

beveiligde verbinding

De buurt website is verhuist naar andere provider

Sinds een week is onze buurt website ondergebracht bij de provider Vimexx. Deze provider heeft gezorgd voor een slotje(pictogram) voor onze websitenaam. Hierdoor is de informatie die je verzendt of ontvangt via onze site privé(versleuteld), tevens geeft het slotje aan dat onze site een geldig certicaat heeft van een vertrouwde organisatie, om je te helpen veilig te blijven op het web. Wees echter voorzichtig met het delen van privé-informatie, ook als je dit pictogram ziet. Kijk naar de adresbalk om te controleren of je op de site bent die je wilt bezoeken.

Wijkgenoten gevraagd voor deelname in overleg verkeersveiligheidsplan Beatrixstraat

In 2021 wordt er door de gemeente een nieuwe riolering aangelegd in de Beatrixstraat. Dit project geeft de bewoners aan deze straat de gelegenheid om een nieuw verkeersveiligheidsplan op te stellen en dit plan via het Wijkpanel voor te leggen aan de gemeente. Voor het opstellen van dit plan zijn we op zoek naar 1 a 2 wijkgenoten die aan of in de buurt van de Beatrixstraat wonen die:

  • Constructief meedenken;
  • Luisteren naar de buurtgenoten;
  • Het klankbord zijn van de omgeving.

U kunt reageren door een mail te sturen via de contact optie rechtsboven:

Omleidingsroutes tijdens werkzaamheden aan Hemperserweg/Weideflora-Nieuw Rapenburg

De werkzaamheden houden in het vernieuwen van de asfaltverharding in bovengenoemde straten en herstel van de voetpaden. Tijdens de voorlichtingsessie van maandag 15 juli in het Leeuwarder Lyceum is geconstateerd dat er een tekeningen niet zijn uitgegeven aan de betrokken bewoners. Dit zijn de tekening Weideflora fase 1D en Weideflora fase 2C. In deze tekeningen worden met gekleurde pijlen de verschillende omleidingsroutes aangegeven.

De genoemde tekeningen staan op de site van Wijkpanel Aldlân, om deze in te zien klik op onderstaande link:

https://www.wijkpanelaldlan.nl/v2/node/115?fbclid=IwAR1yybvOX55ZCw2bYFb67cbOpCcHLFWgi43zz8bxL4c2-FyUilJYqkpxGws

Overleg ontsluiting Aldlânstate

Onlangs is de omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van nieuw Aldlânstate. Dit gebouw dient ontsloten te worden via de Beatrixstraat. In het stedenbouwkundige plan voor Aldlânstate is de aansluiting van het gebouw gepland ter hoogte van de Constantijnstraat.

Zie vervolg over dit onderwerp op de wijkpanelaldlan site door op onderstaande link te klikken:

https://www.wijkpanelaldlan.nl/v2/node/114


Ter informatie:
Vanaf donderdag ligt de ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuw appartementengebouw op de locatie van Aldlanstate ter inzage.
Je kunt de stukken inzien in het Gemeentehuis

of via

https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen

of download onderstaande pdf met de genoemde stukken

Woonproeven Aldlân

12 februari – Roelof’s Brasserie  – in Erasmus – 19:30 tot 21:00 uur

Deze avond wordt georganiseerd door Duurzaam Aldlân, Duinstra Makelaars, Enno’s Kitchen, Het energieloket Gemeente Leeuwarden, Het Duurzaam Bouwloket, TDC en Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland. Deze avond kom je meer te weten over:

  • de financiering van energiebesparende maatregelen zoals isoleren, hoogrendements glas(HR++) en zonnepanelen door middel van een duurzaamheidslening of een aanpassing in de hypotheek;
  • de effecten van verduurzaming voor de waarde van je woning, want energiezuinigheid en duurzaanheid gaan in de toekomst veel meer de waarde van je huis bepalen;
  • koken zonder vlam. Dit is koken op inductie kookplaat. Kom proeven! want ook zonder vlam kun je heerlijke (wok)hapjes bereiden. De hapjes worden voor u klaargemaakt waar u bijstaat.

Loop deze avond vrijblijvend binnen bij Roelof’s Brasserie aan de Hempenserweg 29 in Leeuwarden(in Erasmus). Je bent welkom tussen 19:30 en 21:00 uur.

Omdat we tegen voedselverspilling zijn, waarderen wij een aanmelding vooraf zeer. Dit kun je doen op info@duurzaamaldlan.nl

 

 

Roelof’s Brasserie nieuwe sponsor van de buurt website.

Roelof’s brasserie gehuisvest in het Erasmus verzorgingshuis is laagdrempelig en gezellig en het juiste adres voor het organiseren van een (personeels)feest, buffet, barbecue, receptie of andere feestelijke aangelegenheden. Verder heeft de brasserie een smakelijk dagmenu die wekelijks wordt aangepast. Klik op het visitekaartje rechts voor meer informatie.

Onderstaande oproep voor een vertegenwoordiger voor een vertegenwoordiger in het klankbordgroep Openbaar Vervoer is komen te vervallen.

In het wijkpanel zal besproken worden of deze vertegenwoordiger uit het wijkpanel moet komen of iemand uit de wijk. Binnenkort zal hier meer informatie over worden verstrekt. 

 

 

Wij zoeken: een vertegenwoordiger in de klankbordgroep Openbaar Vervoer

Omdat Sebastiaan van der Haar terugtreedt zoeken wij een nieuwe vertegenwoordiger in de klankbordgroep Openbaar Vervoer.

Het is de bedoeling dat deze vertegenwoordiger twee keer per jaar, in april en in oktober, de belangen van onze wijk gaat behartigen in het klankbordoverleg van Arriva. Dit overleg vindt plaats op een woensdagmiddag, begint om 15 of 16 uur en duurt meestal maar een uur / anderhalf. Vooraf wordt door Arriva een agenda opgesteld en naderhand ontvang je van Arriva een verslag.

De doelen die de wijkraad heeft t.a.v. het Openbaar vervoer zijn:

– een goede bereikbaarheid;

– geen zware bussen door de wijk.

Het laatste is volgens Sebastiaan vrijwel onhaalbaar i.v.m. de duurzaamheidsdoelstelling: zero emission bussen. Dit worden waarschijnlijk all-electric bussen en deze hebben grote en dus zware accu’s. Inzet op kleinere busjes waar Connexxion in het verleden mee reed zou een optie kunnen zijn, maar Arriva heeft als tegenargument dat deze bussen te klein zijn om de schoolgaande jeugd te bedienen….

We hopen dat iemand bereid is dit van Sebastiaan over te nemen.

Vrijwilligers kunnen zich melden via het contactformulier o.v.v. vertegenwoordiger Openbaar Vervoer of een mail sturen naar info@pieterchristiaanpark.nl

 

 

Belangstelling voor deelname in de Buurt Preventie App?

De Buurt Preventie App is destijds opgezet na inbraak bij de familie Sinnema en een poging daartoe bij Martin van Mourik. Via de App kan iedereen in de groep op de hoogte worden gesteld van een inbraak of dreiging tot inbraak. De groep bevat op dit moment zo’n 30 gebruikers, maar kan nog worden uitgebreid. De App kan evt. ook worden gebruikt om bijvoorbeeld de groep uit te nodigen voor het organiseren van een zomer BBQ, buurtfeest o.i.d.

Geïnteresseerden kunnen zich melden via het contactformulier of een mail sturen naar info@pieterchristiaanpark.nl, met opgaaf van naam en mobiel telefoonnummer. Ik zal vervolgens uw gegevens in WhatsApp registreren.

Bert de Ruijter,

webbeheerder

 

Namens alle belangenbehartigers van ons Pieter Christaanpark.

 

 

HOE ZIT HET DIE WARMTEPOMPEN-1?

Op dinsdagavond 11 december vanaf 19:30 uur organiseert stichting Duurzaam Aldlan i.s.m  P. de Vries Installatietechnieken BV een deelsessie-avond over de warmtepomp.

KOM, KIJK EN VERGELIJK OP LOCATIE!
Gezien de capaciteit van de zaal is vooraf aanmelden noodzakelijk. Dat kan door ons een e-mail te sturen naar info@duurzaamaldlan.nl
Inhoud van het programma (zie hieronder bij HOE ZIT HET DIE WARMTEPOMP-2?)

Sinds enige tijd is Jan Cees Stork samen met Elina Jansma betrokken bij de stichting Duurzaam Aldlan (www.duurzaamaldlan.nl ). Deze stichting heeft tot doel de bewoners van Aldlan te helpen met de energietransitie en het verduurzamen van hun huis. Deze stichting werkt samen met o.a. P. de Vries installaties, Energie Inspectie Fryslan en de Gemeente Leeuwarden.  Dit verduurzamen kan door middel van het geven van adviezen, gezamenlijke inkoop tot het daadwerkelijk begeleiden van deze trajecten. Op 16 oktober is er een info avond geweest met daarbij meer dan 100 bezoekers in Pieter Jelles Aldlan. Komende maand is er een deelsessie-avond, ditmaal bij een leverancier van warmtepompen. In het Pieter Christiaanpark zijn reeds meerdere bewoners serieus over warmtepompen aan het nadenken.

(bron: beeldmateriaal is van Remeha)

 

 

HOE ZIT HET DIE WARMTEPOMPEN-2?

Beste inschrijvers,

Op dinsdag 11 december a.s. bent u vanaf 19:30 uur welkom in het bedrijfspand van P. De Vries aan de Polluxweg 13 te Leeuwarden. Vervolgens zullen wij om 19:45 uur een aftrap doen namens Duurzaam Aldlân en vervolgens zal dhr. E Goudberg de bal aannemen en u wegwijs maken in de soorten warmtepompen en de daarbij behorende te nemen stappen. 

Zoals wij zeggen: Kom, kijk en vergelijk! 

Tijdens deze avond is er ook gelegenheid om met vragen te komen die betrekking hebben op uw woning. Ook als dit een isolatievraagstuk is. Doel is en blijft dat u keuzes kunt maken in wat op dit moment technisch en ook voor u financieel haalbaar is. Duurzaam Aldlân wil daar graag in ondersteunen en zelf daarin ook groeien. Wij geloven in een wijkgerichte aanpak, zowel individueel als in blokaanpakken. Voor ons blijft de uitdaging om daarin goede financieringsmogelijkheden op de kaart te zetten. 

Wij zien u graag dinsdagavond a.s. 

Namens Duurzaam Aldlân,

Jan Cees Stork

Elina Jansma

en mede namens Installatiebedrijf P. de Vries

Ps.
Er is nog ruimte voor 4 aanmeldingen vanuit de Pieter Christiaanbuurt,
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@duurzaamaldlan.nl

 

HOE ZIT HET DIE WARMTEPOMPEN-3?

Dinsdag heeft de eerste deelsessie-avond plaatsgevonden over warmtepompen.

Namens Duurzaam Aldân en Installatiebedrijf P. de Vries bedanken wij u voor uw enthousiasme en uw inbreng tijdens onze eerste deelsessie-avond over de warmtepompen. Mocht u naar aanleiding van dinsdagavond vragen hebben of heeft u iets gemist of heeft u nog tips? Neem gerust contact op door u vraag of verzoek aan ons te mailen naar info@duurzaamaldlan.nl

In het nieuwe jaar staat voor ons een nieuw evenement op de planning. Wij hebben tijdens deze avond gemerkt dat een aantal van u meer helderheid wil over de financiële mogelijkheden. Hier zullen wij zeker mee verder gaan en zal in 2019 een vast onderdeel gaan uitmaken van de volgende bijeenkomsten of acties in onze wijk.

Wilt u op korte termijn gebruik maken van een energiescan? Ook dan stuur ons een mail naar info@duurzaamaldlan.nl

Wij brengen u dan in contact met Energie Inspectie Friesland, zodat u kunt profiteren van de korting die i.s.m gemeente Leeuwarden en Duurzaam Aldlân voor u allen beschikbaar is gesteld.

In een volgende nieuwsbrief zult u meer lezen over de vervolgstappen pilotwoningen, collectieve inkoop en meer.

Namens Duurzaam Aldlân, wensen wij u een hele mooie december maand toe!

Jan Cees Stork,
Elina Jansma

Buurttuin ?  Het wordt nog wat!

De initiatieven van de werkgroep buurttuin, krijgen steeds meer concrete vorm. Op 15 oktober bracht een grote oplegger uit Duitsland een groot speeltoestel naar onze buurttuin.  De kinderen, kleinkinderen kunnen los in onze  Speel/Buurttuin.  Nu nog een veilige oversteekplaats.  Naar de actie foto’s.

Initiatief jeugd PC.  We make it happen!

Op 26 juni deden Danique van der Ley en Roy Bulder mee aan een bijeenkomst over de verkeersproblemen aan de Beatrixstraat.  Uitgangspunt was de aandacht weer te vestigen op dit onderwerp.

Veel  bewoners van het Pieter Christiaan zijn moe gestreden om de verkeersproblemen op te lossen.  Er wordt wel wat gedaan door de gemeente, maar het echte probleem, het sluipverkeer wat door de Beatrixstraat raast, wordt niet echt opgelost.

Tijd om het anders te doen, maar hoe!

Streetcoach en graffiti expert Douwe Beimin  en Danique en Roy hadden elkaar snel gevonden.  Niet geremd door enige schroom, kwamen de ideeën op tafel.   “Precies in de bocht bij het kanaal, daar moeten we het doen. Iedereen rijdt er langs” opperde Danique.  “Ja , en dan met fluoriserende verf werken. Kun je het in het donker ook zien!” vervolgde Roy. “Als jullie voor nog meer  Urbanspacers uit de buurt  zorgen,  dan haal ik er een graffiti spuiter bij, die jullie op weg helpt” beloofde Douwe.

Een plan is geboren, een nieuwe strijdlustige garde staat klaar om dat hardnekkige verkeersprobleem op te lossen.  Wil je ook met ons meedoen, plannen maken en uitvoeren.  Geef je op en mail naar Royb2001@live.nl  . Bij de volgende meeting zit jij er dan bij!

Wij gaan over de grens, en langs het randje, maar dat stomme verkeer pakken wij aan.

Ouderen boven de 25 hoeven zich niet op te geven !

Slootproblemen eindelijke opgelost!

Na 2 jaar soebatten, zoeken, financieren  en onderhandelen is het zover. De sloot problemen in het oostelijke woonblok van het Pieter Christiaanpark behoren tot het verleden.  Onder aanvoering van medebewoner Yep Zeinstra hebben bewoners een goed functionerende waterhuishouding in hun achtertuin. Hoe groot de klus was kun je hier bekijken.

 

 

Kunst en verkeer. Help mee!

Het sluipverkeer blijft maar door de Beatrixstraat razen.  Wat er ook gebeurt, het helpt even of niet maar de verkeersoverlast blijft. Omdat verkeersborden niet helpen is in de werkgroep verkeersoverlast Beatrixstraat ooit als idee geopperd om bijvoorbeeld  een opvallend kunstobject met het thema verkeersoverlast/veiligheid langs de Beatrixstraat te plaatsen. Technische realisatie bleek moeilijk en kostbaar te zijn.   Maar misschien zijn er toch mogelijkheden.

Onder de Van Harinxsmabrug werd onlangs weer een mooie grafitti  afbeelding geschilderd, via een van de kunstenaars hebben we de coördinator van Leeuwarden, Douwe Beimin, benaderd. In een gesprek lijkt het ook voor Douwe een uitdaging om een maatschappelijk probleem via deze methodiek aan de orde te stellen. Verkeersoverlast en onveiligheid zou het thema dan worden. Douwe wil met een paar bewoners en 3 kunstenaars rond de tafel, om het thema goed helder te krijgen.  Heb jij goed inzicht in ons verkeersprobleem en wil je in dit gesprek input geven aan Douwe en de kunstenaars ?  Meld je dan even per mail aan via mourik52@live.nl .  Misschien helpt het maar een paar maanden maar ons park krijgt hierdoor weer aandacht.

Martin van Mourik stopt ermee !

Vanuit mijn  prive belang (het nieuwe Aldlanstate wil men vlak voor ons huis plaatsen)  mag ik mijn belangen behartigen en de raadslid functie uitoefenen, onder voorwaarde dat ik niet kan stemmen in deze zaak. Vanuit de Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark, maar ook vanuit de samenbundeling met andere bewonersinitiatieven ligt dat fundamenteel anders. In de kern komt het erop neer dat ik  lees hier verder………………..  

 

De truc met het speelveld en de rest.

Omwonenden van serviceflat Aldlânstate zeggen zich bedonderd te voelen door de gemeente Leeuwarden. Die heeft bij het nieuwbouwplan geen rekening gehouden met de gevolgen voor hen.Aldlânstate wil op het eigen terrein nieuwbouw plegen, in de vorm van een slingerende wand van maximaal zeven verdiepingen hoog. Als die er staat, gaat het huidige complex, dat twee keer zo groot is, tegen de vlakte. Lees hier verder…

Sponsoren website gezocht

Voor de buurtwebsite zijn we op zoek naar een andere provider, de huidige provider webreus is soms instabiel in het uitsturen van nieuwsbrieven. Verder verloopt de ondersteuning van deze provider soms wat moeizaam. Een betere provider is duurder dan webreus, vandaar dat we een aantal extra sponsoren zoeken om de kosten van een nieuwe provider te kunnen dekken. Als u een eventuele sponsor weet, dan horen we dat graag. (Gaarne via mailadres ruijt336@hetnet.nl). Wil je zelf een klein bedragje doneren stuur dan even een  mail voor het rekeningnummer. Een paar euro per huishouden is al genoeg.

Inspraak stedenbouwkundig plan en welstandsrichtlijnen Aldlânstate en omgeving, Hempenserweg 2 te Leeuwarden

De adviseur planontwikkeling/ruimtelijke ordening Michiel Kaspers heeft het  stedenbouwkundig plan en welstandsrichtlijnen Aldlânstate ter informatie gepubliceerd. 3 januari heeft de publicatie in de krant gestaan en vanaf 4 januari 2018 liggen de stukken voor een periode van 6 weken ter visie. Op dinsdag 23 januari 2018 vindt er een inloopavond plaats in Aldlânstate van 19.30 uur tot 21.00 uur. Je krijgt hier een toelichting op het stedenbouwkundig plan, de welstandsrichtlijnen en het verdere proces en de procedure.
De penvoerders zijn hiervan op de hoogte gebracht. De betreffende documenten vind je hier …………….!

Gemeentelijke update van de werkzaamheden Beatrixstraat

De huidige snelheidsremmers worden a.s. donderdag 11 januari week verwijderd. De exacte datum hiervoor volgt. De nieuwe elementen  worden 17 en 18 januari geplaatst. De Beatrixstraat blijft voor alle verkeer (ook de bussen) toegankelijk. Er zal wel een verkeersregelaar aanwezig zijn, om de aanpassing in goede banen te leiden. Na de aanpassing zullen wij op ons initiatief  een (breed) gedragen gezelschap uitnodigen om eens te praten over de vervolgstappen, zoals het monitoren van de aanpassing. Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.  Met vriendelijke groet, Ate de Haan. 03012018

Een  gezond en goed 2018 toegewenst.

Namens alle belangenbehartigers van het Pieter Christiaan een gezond en een goed 2018 toegewenst.  Er is, dit afgelopen jaar, veel voorbereidend werk voor ons park verricht. Wij hopen dat wij in 2018 weer een aantal dingen kunnen realiseren.  Meer verkeersveiligheid, gebruikmaken van het opgeknapte buurt- en speelveld, blijven genieten van de groen strook langs het kanaal, voordeel van collectieve diensten, slootproblemen opgelost en nog meer.

Realisatie Buurttuin uitgesteld en constant afwijken van gemeente op eerdere afspraken met de buurt frustreert de werkgroep buurtveld. 

Wellicht heb je het al gezien, de speeltoestellen en goaltjes op het buurtveld zijn verwijderd. Onze werkgroep buurtveld vertelde ons, dat door de zeer slechte en natte grondconditie, de aannemer de grondwerkzaamheden niet kan uitvoeren. Zodra de situatie het in het voorjaar toelaat zal hij tot uitvoer overgaan. Dan wordt de 1ste fase uitgevoerd. Wil je nu toch voetballen of spelen, neem dan je zwembroek en je lieslaarzen mee.  De werkgroep Buurtveld vergadert en overlegt met de gemeente over het plan van de  buurt met het speelveld. Maar iedere keer komt de gemeente met haar verhaal en haar plan, waarbij de speeltoestellen op het trapveldje worden geplaatst! Ongetwijfeld zal het te maken hebben met de nieuwbouwplannen van Aldlânstate, en de op handen zijnde annexering van de helft van ons buurtveld.  Maar afspraak is afspraak. Net zoals de afspraak dat wij het huidige buurtveld, als compensatie voor het niet doorgaan van de speeltuin voor de vijver van de Avero-residentie hebben gekregen.  Hoeven wij ons dan ook niet te houden, aan de verplichting om de OZB helemaal te betalen, en kunnen wij volstaan met het overboeken van de helft?

Oplossing slootproblemen nabij.

De sloot tussen het woonblok Beatrixstraat, Pieter Christiaanstraat en Constantijnstraat zorgt al jaren en bij regelmaat voor wateroverlast problemen. Onze parkbewoner Yep Zeinstra, is een tijd geleden al in dit dossier gedoken. Er is met diverse partijen overlegd, en nu zijn we zo ver dat binnenkort een start wordt gemaakt met het oplossen van dit probleem.  Er wordt een doorgang gemaakt naar het kanaal en in de sloot moet een soort overloop aangebracht worden. De realisatie hiervan loopt flink in de papieren en omdat de sloot niet op openbaar terrein ligt, werd vanuit de gemeente aan de bewoners die gebruik maken van de sloot een bijdrage gevraagd. Iedereen heeft daarmee ingestemd. Weer is door initiatief van medebewoners, een probleem opgelost en de leefbaarheid in ons park verhoogd. Dank Yep voor de coördinatie en je inzet.

Status verkeersmaatregelen Beatrixstraat.

17 en 18 januari worden de nieuwe elementen geplaatst. Een week daarvoor worden de bestaande elementen verwijderd.  Het effect van de slimme verkeerslichten op de Aldlansdyk  is niet ………. lees hier verder

Gesprekken met Gemeente Leeuwarden & Aldlanstate.

In september hebben wij een gesprek aangevraagd met de burgemeester om een open dialoog aan te gaan met de bewoners van de omgeving van Aldlanstate.  Op 21 november heeft het eerste gesprek plaats gevonden,  met name de gesloten houding van partijen en de bezwaren van de omgeving zijn hier ingebracht door de afgevaardigden van de omgeving. Op 15 december heeft op verzoek van Aldlanstate een vervolggesprek plaatsgevonden. Gezien de inhoud van het vorige gesprek, wil de gemeente procedureel een betere weg inslaan.

Eerst wordt er een stedenbouwkundig plan en welstandsrichtlijnen  voor het nieuwbouwplan terbesluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna wordt het nieuwbouwplan door de gemeente hieraan getoetst.Het stedenbouwkundig plan en de welstandsrichtlijnen worden in januari ter visie gelegd. Hier kunnen de verschillende (omgevings)partijen op reageren en hun bezwaren kenbaar maken. Vervolgens komt het onderwerp op de agenda van het Politiek Podium te staan, en kunnen partijen hun bezwaren nog eens mondeling kenbaar maken aan de raad. Daarna zal de raad debatteren en een besluit nemen. Als de gemeente besluit het stedenbouwkundig plan en de welstandsrichtlijnen vast te stellen kan de aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend. In de te doorlopen procedure voor de omgevingsvergunning bestaat de mogelijkheid voor bezwaar en eventueel beroep en hoger beroep.

Voor de bewoners van het Pieter Chistiaanpark zal een bewonersafvaardiging zich met name inzetten voor behoud van flora en fauna, de verkeersveiligheid en overlast en  het behoud van het bestaande buurtveld. De andere omgevingspartijen hebben uiteraard hun eigen punten. Overigens is geen van de partijen tegen het bouwen van ouderen appartementen.

Inbraakpreventie.

Na de diverse inbraken en pogingen daartoe, zijn wij aan het onderzoeken of een collectief voor het aanbrengen van inbraakwerende voorzieningen in en rondom je huis zin heeft. Niet iedereen kan zelf deurstrips, verlichting of goede sloten plaatsen. Heb je interesse, geef het dan even vrijblijvend door aan Jan Cees Stork via emailadres  j.stork@stork4u.nl ,via telefoonnummer 06 57 77 63 04 of via het contactformulier. We weten dan of het zin heeft bedrijven  te benaderen.

Na 6 weken een antwoord & afspraak!

Op 4 november kregen wij een antwoord van de projectleider van de gemeente Leeuwarden. Er komt een afspraak met gemeente en Aldlanstate. Wordt het een dialoog of een monoloog?  Wij hopen een dialoog. Ga hier naar de brief van de gemeente Leeuwarden.

Indirecte reactie Burgemeester Crone.

Het heeft even geduurd maar burgemeester Crone heeft gereageerd naar aanleiding van een herinneringsverzoek van een van de bewoners. Zijn ingesproken reactie op de voicemail  was:  “Ha,  Nav je voicemail, er komt overleg met de bewoners over Aldlânstate, ‘t wordt geregeld door onze RO mensen.”

Dat antwoord is van 15 oktober en het blijft stil. Geen enkele schriftelijke bevestiging van de brief naar onze Burgervader en nog steeds geen afspraak! Wij zullen deze week een herinnerring aan Crone sturen. De overheid wil oprechte Burgerparticipatie …! Maar lapt de Gemeente Leeuwarden “burgerparticipatie” aan haar laars ..?

Werkgroep Aldlanstate stuurt brief naar Burgemeester.

Een afvaardiging van ons park en van onze omgeving heeft vorige week een persoonlijke brief naar Burgemeester Crone gestuurd. Wij willen graag een oprechte en open dialoog met onze burgervader. Tijden veranderen, en burgers willen meepraten over hun eigen woonomgeving. Omgevingsparticipatie is dan ook iets van deze tijd. Naar de brief……    

Voorstel verkeersveiligheid wordt beoordeeld door straatvertegenwoordigers.

Op woensdag 4 oktober hebben de straatvertegenwoordigers een presentatie gekregen van de gemeente Leeuwarden. Er was een positieve stemming en het voorstel leek in een snelle blik inderdaad de verkeersveiligheid flink te verbeteren.  Het voorstel zal beoordeeld worden, en met een advies naar de bewoners gebracht worden. Naar het voorstel………..      

Realisatie Buurttuin uitgesteld.

Onze werkgroep Buurttuin vertelde ons , dat door de zeer slechte en natte grondconditie, de aannemer de drainage en andere grondwerkzaamheden niet kan uitvoeren. Zodra de situatie het in het voorjaar toelaat zal hij tot uitvoer overgaan. Daarna kan de 1ste fase uitgevoerd worden. Wil je toch voetballen of spelen, neem dan je zwembroek en je lieslaarzen mee.

Verkeersveiligheid.

A.s woensdag gaat een afvaardiging van ons park naar het Stadskantoor, om de nieuwe verkeersveiligheid voorstellen te bekijken. We hopen dat deze de veiligheid voor de (jonge) fietsers en de oudere automobilisten op de T splitsingen flink verbetert. De heer Busse zal uitleg geven. Het voorstel zal met een advies van de straatvertegenwoordigers aan de bewoners voorgelegd worden.

Wethouder wil niet in gesprek.

Als vervolg actie op het veldbezoek van de raad heeft de werkgroep een gesprek aangevraagd met wethouder Henk Deinum. Dit gesprek is geweigerd, omdat er geen procedure loopt (geen vergunning is aangevraagd). Jammer, want wat is er beter dan een vroegtijdig overleg met de Gemeente, Aldlanstate en omgeving op te starten.  Als de omgeving dat pas doen als de procedure is opgestart, dan is er  al een hoop geld uitgegeven, en zetten partijen de hakken in het zand. Inmiddels heeft een kritische bewoner via “reageer” en reactie geplaatst!!

Whatsapp Groep “BurenPieterChristiaanPark”

Naar aanleiding van de recente inbraken in onze woonwijk is bij een aantal bewoners aan de Beatrixstraat het idee ontstaan om een buren Whatsapp groep aan te maken. Hierdoor kunnen we elkaar snel en makkelijk informeren over dergelijke zaken en/of andere bijzonderheden. De App is voor iedereen die woonachtig is in het Pieter Christiaanpark. Heb je behoefte aan en/of belangstelling voor deelname in deze groep stuur dan een mail met je mobiele telefoonnummer aan vanderhaarsebastiaan@gmail.com en Sebastiaan zal je zo snel mogelijk toevoegen aan de WhatsApp groep.  Namens de redactie hartelijk bedankt voor je initiatief Sebastiaan.  “Bewoners meld je aan en help mee ons park veiliger te maken”! 

Bezoek raadsleden een succes !

Slecht weer en een drassig buurtveld konden de raadsleden niet weerhouden om polshoogte te nemen van de gevolgen van de nieuwbouw Aldlânstate.  Afgevaardigden  Yep Zeinstra uit het Pieter Christiaanpark, Sietse van den Bosch uit  Goutum en Jan William van Dort  van Nieuw Rapenburg legden uit wat het voor hun achterban (minimaal 190 bewoners)  betekent als  er geen rekening wordt gehouden met hun belangen. Lees hier verder wat er nog meer staat te gebeuren…..  
 

 Brutale inbraak aan de Beatrixstraat

Vrijdagavond 9 september heeft een wel heel brutale inbraak plaatsgevonden. Rond 21 uur is met zwaar materiaal een voordeur geforceerd. Een hele deurstijl moest het ontgelden. De criminelen hebben de woning overhoop gehaald en de nodige spullen meegenomen. De bewoners kwamen even later thuis en hebben gelijk de politie gewaarschuwd. Je zou bijna zeggen dat ze nu alle huizen van ons park wel gehad hebben. Nog geen 2 weken geleden was ook een huis aan de Constantijnstraat aan de beurt. Zie je iets verdachts, gelijk maar met de politie bellen. En nog maar even je huis nalopen op de zwakke plekken.

Omrop Fryslan op bezoek

I.v.m. de nieuwbouw van Aldlanstate  bezochten op vrijdag 8 september een aantal raadsleden ons buurt/speelveld.Om 4 uur s’middags werden de raadsleden rondgeleid en geinformeerd over de gevolgen van de nieuwbouw. Omrop Fryslan was er bij.  Ga hier naar de foto’s……     s’Morgens werden een drietal betrokken bewoners van de nabije omgeving geïnterviewd. Naar het interview…..   De directie van Aldlanstate zegt hierin “op moment dat er een definitief plan is zullen de deskundigen van de gemeente zich daar over buigen”.  Helaas hebben diverse bewoners de gemeente en Aldlanstate kenbaar gemaakt wat de bezwaren zijn, maar er kwam geen echt antwoord terug, en wachten tot de plannen definitief zijn is de omgekeerde wereld. Dan is er al zoveel geïnvesteerd dat veranderingen veel geld kosten.

 Op 8 september Raadsleden op veldbezoek

Het buurt/speelveld, het groen hieromheen maar ook langs het kanaal staan door de positie van de nieuwbouw van Aldlân in de verdrukking.  Raadsleden kunnen de situatie zelf bekijken, en komen vrijdag 8 september om 16.00 uur naar ons buurt en speelveld aan de Beatrixstraat. Naar de uitnodiging… Heb je dan ook even tijd,  kom dan ook om dit bezoek kracht bij te zetten. Nogmaals wij staan achter de bouw van huurwoningen voor ouderen, maar we willen dat de gemeente Leeuwarden haar belofte houdt en ons speel/buurtveld onaangetast laat. Ook de flora en de fauna in onze omgeving moeten blijven zoals het nu is. Het verkwanselen van openbaar groen aan de projectontwikkelaar hoort daar niet bij. Omkappen is zo gebeurd, maar het kost tientallen jaren voordat we hier weer  wat fatsoenlijk groen hebben.  Laat je stem horen en kom ook naar het veldbezoek!

Buurt/Speelveld voor de derde keer in de verdrukking.

in 2000 en in 2014 gebeurde het. Nu gebeurt het weer.  Met de nieuwbouwplannen van Aldlanstate wordt het buurt/speelveld drastisch verkleind, en grenzen de speeltoestellen pal aan de gevel van het nieuwe gebouw.  Praten en overleggen helpen niet, want de gemeente verwijst naar Aldlanstâte en Aldlanstâte zegt dat de gemeente het zo wil en geen oor heeft voor alternatieven. Ook het risico dat flora en fauna radicaal verdwijnen en dat de verkeersveiligheid en overlast toenemen hebben een aantal actieve bewoners doen besluiten een mail naar de Gemeenteraad te sturen. Het draait hier weer alleen om de centen, en de belangen van de omwoners worden weer aan hun laars gelapt.  Lees hier de mail……..         

Belgische Belegger koopt Aldlanstate op.

Van een oplettende bewoonster, mochten wij informatie ontvangen dat Aldlanstate verkocht is aan een Belgisch bedrijf. Weer een nieuwe schets was bij het artikel gevoegd. Helaas,  al het aanliggend groen aan het kanaal maar ook ons buurt/speelveld is weer verdwenen. Lapt de koper “AEDIFICA” de belangen van de omgeving van de om bewoners ook aan zijn laars, en werkt de Gemeente Leeuwarden  daaraan mee? Wij hebben het vandaag aan de nieuwe eigenaar gevraagd en zijn benieuwd naar het antwoord.   Bekijk hier de mail naar Aedifica en het artikel in Vastgoedjournaal.

Overleg met Gemeente over voorstel verbeteringsvoorstel verkeersveiligheid.

30 augustus zal met dhr. André Busse  met een afvaardiging van ons park het bij de gemeente ingediende voorstel doorspreken.  Realisatie hiervan zal de veiligheid voor met name fietsers op de T splitsingen van de Beatrixstraat flink verbeteren.

Onze Site op de schop.

www.pieterchristiaanpark.nl bestaat al 3 jaar. In de loop van de tijd is er zoveel informatie op onze site geplaatst, waardoor deze soms lastig te vinden is. Ook de Homepage is te groot en onoverzichtelijk geworden.  Door de menu optie dossiers beter te gaan gebruiken wordt nu alle informatie per onderwerp geclusterd.  Er is inmiddels een start gemaakt met dossier “speelveld”.  De komende maanden zal hieraan gewerkt worden.

Buren van Aldlânstate willen alternatief voor nieuwbouw

LEEUWARDEN Omwonenden maken bezwaar tegen de voorgenomen nieuwbouw van serviceflat Aldlânstate in Leeuwarden, vlakbij het Van Harinxmakanaal. De brief aan burgemeester en wethouders is verstuurd door twaalf bewoners, uit het naastgelegen bungalowwijkje Nieuw Rapenburg en de vrijstaande woningen aan de overzijde van het kanaal, in Goutum. Ga hier naar het hele artikel van de Leeuwarder Courant…..

Jan Hallema   1953 – 2017

Op 24 mei jongstleden overleed onze medebewoner Jan Hallema.  Jan was een actieveling van Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark. Jan heeft veel meegepraat over de onderwerpen die in ons park spelen.  Hij was erg betrokken, en zijn inbreng was kritisch en adequaat.  Ook zijn kennis van Leeuwarden en omgeving kwam de werkgroep goed van pas. Hij wist altijd wel een straat in een andere wijk waar ze een probleem op de een of andere manier hadden opgelost.  Jan maakte daar dan weer foto’s van en bewerkte ze zo dat alle bewoners konden zien hoe het dan zou kunnen worden. De witte cirkels zijn daar een goed voorbeeld van. Ook zijn relativerend vermogen zorgde ervoor dat we niet in allerlei details verzandden. In de Leeuwarder Courant werd Jan herinnerd met een prachtig memoriam.  Lees hier het In Memoriam… 

Dank je Jan, voor alles wat je onze buurt gegeven hebt.

Inloopavond Verkeer Beatrixstraat.

De druk bezochte inloopavond was rumoerig, verhit en scherp. Bewoners stelden veel problemen aan de orde.  Zoals de plek waar het verkeer gemeten werd en de door de bewoners ingediend voorstel om de verkeersveiligheid voor met name de kinderen te verbeteren. De meeting vond plaats net voorbij de brug, op een plek waar de automobilisten weer vaart kunnen maken, en niet op de plek waar ze weer op volle snelheid zijn.  Bij de volgende verkeersmeting mogen de bewoners van de Beatrixstraat bepalen waar de meting precies moet plaats vinden. Op het ingediend voorstel voor het verbeteren van de veiligheid, werd geen reactie door de Gemeente gegeven. Jammer, want 6 weken eerder hadden we gevraagd om tijdens deze avond hierop te reageren.  Na de vakantie van de heer Busser, gaat een afvaardiging van ons park met de gemeente hierover rond de tafel. Ga hier naar het verslag  van de bijeenkomst…….  

Cijfers verkeersmetingen Beatrixstraat.

Op 21 juni was er een info avond over het verkeer. Er werden cijfers gepresenteerd over de verkeersmetingen. Omdat ze op de avond niet leesbaar waren, kun je ze hier nog eens zien.

Hier kun je alle cijfers bekijken……

Voorstel voor verbeteren verkeersveiligheid.

Een aantal betrokken bewoners, hebben nagedacht over de verbetering van de verkeersveiligheid. Ze hebben hun voorstellen naar het college van B&W gestuurd. Naar de correspondentie….

Armband gevonden!

Goed nieuws, de armband is gevonden en naar de receptie van de Aldlanstate gebracht.

30 kilometer zone in de publiciteit.

Yge ten cate en Ate Dijkstra stuurden een interessant artikel uit Trouw naar de redactie. Ook zondag 14 mei was op TV  een uitzending over de 30 kilometer zone.

 

Afbeeldingsresultaat voor verlorenBewoonster Aldlanstate  verliest armband.

Zaterdag 13 mei heeft een bewoonster van Aldlanstate haar zilveren armband verloren. Ze heeft langs de Beatrixstraat en het kanaal gelopen. Haar dochter Wilma is alles af aan het zoeken. Heeft u deze armband toevalllig gevonden dan kunt u haar bellen 058-2885109 of een email naar wilma.dijkema@hotmail.com sturen.


 Bijeenkomst Verkeersmaatregelen Beatrixstraat op 21 juni

Vooraankondiging: In januari jl. Is op de door het wijkpanel Aldlân georganiseerde thema avond Verkeer met de verkeerskundige van de gemeente Leeuwarden , de heer Andre Busse, afgesproken een avond voor de bewoners Beatrixstraat en omgeving te organiseren over de nieuwe verkeersmaatregelen in deze straat. Deze avond is gepland op 21 juni in de Brasserie van Erasmus. De gemeente zal op deze avond met behulp van cijfers en verder uitgevoerd onderzoek aangeven wat de effectiviteit van de maatregelen is op de verkeersdruk (sluipverkeer) en snelheid. Voor de bewoners is er gelegenheid daarop te reageren. Nadere informatie over tijdstip etc. volgt te zijner tijd.

Verkeersmaatregelen Beatrixstraat effectief ?

Via de mailbox van de redactie kwamen er al wat reacties binnen. Ook hebben bewoners via “reageer” op de site gereageerd.  Op 22 maart j.l. hebben  een tiental bewoners op een bijeenkomst over de maatregelen ook hierover gesproken.  Het resultaat ziet u op deze pagina.  Heb je nog niet gereageerd, en wil je je eigen ervaringen delen dan kan via het Contactformulier bij “Contact”. Je kan ook via “Reageer” je mening achterlaten.  Alle opmerkingen worden geclusterd en gepubliceerd op onze site, maar ook aangeboden aan de Gemeente Leeuwarden. Indien noodzakelijk voor de verkeersveiligheid worden ook oplossingen gevraagd.  Ieders mening is belangrijk. Om misbruik tegen te gaan vragen wij je reactie te voorzien van je naam en adres.

Nieuwbouwplannen Aldlanstate.

Op  11 april werden de plannen door de Directie van Aldlanstate  gepresenteerd. Heb je de schetsen nog niet gezien dan kan op onze site. Door een fout is ons speelveld verkeerd ingetekend.  Die staat aan de Hempenserweg  gepositioneerd, terwijl dat gewoon op de bestaande plek aan de Beatrixstraat moet zijn. Naar de schetsen van de plannen……..

Collectief muurreinigen&behandeling ??

Afgelopen tijd is het reinigen van de WTW en MV kanalen binnen de wijk met succes afgerond. In navolging hiervan is er bij de redactie een voorstel binnengekomen voor een nieuw initiatief. Een wijkbewoner vindt zijn lichte buitenmuren erg vuil, en is benieuwd wat het kost om dit te laten reinigen d.m.v. hogedruk of stralen waarbij aangehecht vuil wordt verwijderd. 

Bouwen en Verbouwen.

Hoe zitten bouw en verbouwprocedures in elkaar.  De redactie zocht het uit.  Misschien geen uitvoerig boekwerk, maar de grote lijn vind je hier.

Gone with the wind!

De redactie heeft de afgelopen maanden proberen te onderzoeken hoe de grond van het speelveld van het Pieter Christiaanpark ineens, in de nieuwbouwplannen van Aldlanstate in 2014, verdwenen was. De gemeente Leeuwarden was destijds bij de nieuwbouwplannen betrokken. Hiervoor is een WOB verzoek bij de gemeente ingediend. Resultaat !  Weinig tot niets. Het dossier hierover is weggegooid, enkel het bezwaar van een aantal omwoners is teruggevonden. Volgens de gemeente, worden plannen die niet tot een vergunning leiden vernietigd.

Aldlanstate presenteert nieuwbouwplannen.

Op 11 april 2017 a.s. worden de nieuwe en aangepaste  nieuwbouwplannen gepresenteerd. Om/aanwoners en belanghebbenden hebben een uitnodiging per post ontvangen. Wij hopen dat de nieuwbouw een verrijking van onze woonomgeving wordt.  Voor de rijpere bewoners van ons park, misschien een interessant alternatief voor de toekomst. Naar de uitnodiging……   

Reinigen luchtkanalen gereed.

Afgelopen weken is er bij meer dan 30 adressen in onze wijk schoonmaak onderhoud gepleegd aan de luchtkanalen en WTW of mechanische ventilatie. Al met al een mooi aantal deelnemende huiseigenaren, door dit gezamenlijk initiatief is er een mooi gezamenlijk voordeel behaald. Tevens kan een ieder nu weer genieten van frisse lucht in huis. Als iemand uit de wijk nog ideeën heeft om diensten gezamenlijk in te kopen waar meer bewoners profijt van kunnen hebben mogen deze altijd melden bij de website beheerder of ondergetekende. Met vriendelijke groet, Jan Cees Stork (06 57 77 63 04)
Jan Cees, namens Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark hartelijk bedankt voor je initiatief en alle moeite. Meer dan de helft van ons park heeft hier gebruik van gemaakt. Een mooi succes.
 

Belangenbehartiging PC raadpleegt verkeersdeskundige.

Een 2 tal maanden geleden zijn de verkeersmaatregelen gerealiseerd. Inmiddels hebben een aantal bewoners hierover  al  een reactie geplaatst of ons een mail gestuurd. Via de wijkagente hebben wij een verkeersdeskundige van de politie bereid gevonden, om ons meer te vertellen over verkeer en weginrichting. De bewoners die al naar ons, over de genomen maatregelen, gereageerd hebben zijn via mail uitgenodigd voor dit gesprek. Met de kennis en eventuele adviezen, kunnen we beter met de Gemeente Leeuwarden in gesprek. Wil je, op 22 maart, ook meedoen, dat kan.  Er is nog beperkt plaats voor een paar bewoners.  Opgeven kan via het contactformulier.

Bewoners Heerenhage verhuizen naar Aldlanstate.

In het blad Grootheerenveen vonden wij onlangs informatie over deze op handen zijn verhuizing.  Naar het artikel….

Luchtafvoer reinigen binnenkort van start.

Inmiddels zijn er ruim 30 aanmeldingen binnengekomen voor de voordelige collectieve reiniging van de luchtafvoerkanalen.  Jan Cees Stork heeft de adressen inmiddels doorgegeven naar Energiewacht. Dochteronderneming Firma Centraal, een dochteronderneming van Energiewacht. zal onder auspiciën van Energiewacht Zwolle deze opdracht gaan uitvoeren. De meesten van de hiervoor aangemelde bewoners zijn al benaderd voor een afspraak. In week 10 wordt een begin gemaakt met de klus, en deelnemers ontvangen in de week van 1 maart een brief ter bevestiging

 

Voordelig collectief luchtafvoer reinigen.

 
Jan Cees Stork heeft inmiddels aan de geïnteresseerde parkbewoners een mail met een prijsopgave gestuurd. Mocht je je destijds niet opgegeven hebben dan kun je via deze nieuwsbrief nog even lezen wat de kosten zijn.
 
 
 
 
 

Info avond verkeer.

Het was een goed bezochte en verzorgde avond.  Veel informatie over verkeer  ook vanuit het perspectief van de voetganger en de fietser. De wijkagente deed dat vanuit haar invalshoek. Helaas is handhaving op bijvoorbeeld verkeersovertredingen een probleem. Er is geen mankracht voor en het heeft geen aandacht in de politiek en het management. De gemeente gaf inzicht in hun denkwijze, helaas was er niet genoeg tijd  om alle vragenstellers aan het woord te laten komen.  Afgesproken is dat onze enquete over de verkeersmaatregelen van de gemeente niet eind februari maar in april wordt gehouden. Daarna zullen de resultaten met de gemeente besproken worden. Reden van de vertraging is dat de gemeente dan ook de laatste verkeersmetingen paraat heeft. Alhoewel de gemeente pas eind 2017 de resultaten wil evalueren, maakt onze enquete het mogelijk om ontstane gevaarlijke situaties te onderkennen en oplossingen  te bespreken.  Was je ook op de info avond aanwezig en wil je reageren (ook over andere dingen) dan kan dat via “reageer”. Er is al een reactie binnen.

Flyer over wijk info avond niet bij iedereen in de bus.

Helaas is de flyer over deze belangrijke avond niet bij iedereen op de mat gevallen. Behalve voorlichting zal ongetwijfeld ook de mogelijkheid geboden worden voor het stellen van vragen. Aanwezig zijn ook de door ons bekende heer A. Busse van de gemeente Leeuwarden en ook de Wijkagente van Aldlan. Verkeer speelt een grote rol in ons park. Heb je de gelegenheid, kom dan naar deze avond.

Wijk info avond verkeer.

Op 23 januari van 19.30 tot 22.00 uur is er vanuit het Wijkpanel Aldlân, in de OASE,  een informatieve avond over verkeersveiligheid georganiseerd. Ook een verkeersdeskundige van de Gemeente Leeuwarden is aanwezig.  Over verkeersveiligheid en overlast is in ons park genoeg te doen. Een dezer dag valt er bij iedereen een flyer hierover in de bus. Maak van deze uitnodiging gebruik.  Naast nuttige informatie zal er ongetwijfeld ook gelegenheid geboden worden om vragen te stellen. Kom dus ook!!

“Collectieve  Onderhoud Ventilatie”

Eerder heeft Jan Cees Stork, bewoner van ons park, gevraagd wie geïnteresseerd is in collectief en  voordelig onderhoud. 9 bewoners wilden daar meer over weten. Op de vraag de luchtverversingsunit voor een energiezuinige unit te vervangen reageerden 3 bewoners. Om een scherp aanbod te krijgen, zijn meer aanmeldingen welkom.  Wel interesse maar nog niet opgegeven!  Dat kan alsnog. Lees hier het hele artikel verder………

Medebewoonster Sara Kroos zoekt hulp.

Sara probeert samen met een Eleni uit Kreta (Griekenland) het kattenleed te beperken.  Eleni verzorgt een twintigtal zwerfkatten en deed dit tot voor kort helemaal alleen. Iedere maand is ze een flink bedrag kwijt aan kattenvoeding, en dat ondanks haar kleine inkomen.  Sinds november probeert Sara hiervoor geld in te zamelen. Dat doet ze via haar project “Remi and Friends”.  Als je wilt helpen kan je een poes adopteren voor 2,50 euro per maand. Lees hoe het zo gekomen is op haar site www.saraschrijfteroplos.nl

Denk op 19 januari mee over de toekomst van Aldlân!

Welstand, misschien heeft u er al eens mee te maken gehad of misschien wel eens iets over gehoord. Welstand heeft te maken met hoe een bouwplan past in de omgeving. U kunt hiermee te maken krijgen als u een bouwvergunning aanvraagt voor bijvoorbeeld een aanbouw, dakkapel of andere verbouwing. Vind je dat het veranderen van je huis, je eigen zaak is of moeten er regels zijn die ook een mooie wijk blijven waarborgen.  Je mening en ideeën zijn belangrijk. Ga hier naar de uitnodiging …… 

 fairy-bellsIn deze donkere dagen brengt het Wijkpanel Aldlân weer sfeer in de wijk. 

Op de volgende plekken zijn er Fairy Bells geplaatst: Beatrixstraat, begin Jacob Botkeweg, begin Rietgras, begin Holwortel en Stinzenflora / Aldlansdyk. De Bells blijven staan tot begin 2017.

witte-circel-constantijnUpdate 09.12.2016 over verkeersmaatregelen.

Beste Martin, de laatste markering is gisteren aangebracht. De beton elementen voor de wegversmalling zullen vandaag worden geleverd. Dus er staat zoals het nu lijkt niets meer in de weg om volgende week daadwerkelijk de wegversmallingen op de Beatrixstraat aan te brengen.Wij zullen maandag starten met het plaatsen van de elementen. De Beatrixstraat blijft open voor alle verkeer.  Met vriendelijke groet,  Sjoerd Tjepkema Infra en Machineverhuur B.V.

Er zijn ook weer een foto’s van de werkzaamheden en de opstakels geknipt door medebewoner Jan Hallema. Naar de  foto’s …..

extra maatregel kruissing Nylansdyk beatrix straatWerkzaamheden verkeersmaatregelen Beatrixstraat.

Informatie vanuit de aannemer. (29/11/2016)Helaas is het door een nat wegdek of de te lage temperatuur nog niet gelukt overal de markering te plaatsen.
Deze week wordt gewerkt aan de bushalte nabij de Hempenserweg. Deze werkzaamheden hebben geen gevolgen voor het verkeer.Naar verwachting worden de beton elementen (geleiders) in week 49 geleverd en vervolgens aangebracht.Inmiddels moet dan op alle locaties de markeringen al aangebracht zijn . Echter alles afhankelijk van het weer.

wijkpanel aldlanEerste fase realisatie schelpenpad Beatrixstraat aansluiting Overijsselse weg.

Otto de Jong maakte ons attent op deze mededeling op Facebook van het wijkpanel. Vandaag zijn de eerste werkzaamheden getart voor de aanleg van het schelpenpad . Een wandel/fiets verbinding tussen de Beatrixstraat en de Overijsselse weg. Voor de wijkbewoners in Aldlân West een verbetering in de verbinding naar het centrum. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in de loop van de volgende week afgerond.

witte-circel-janWitte Cirkels.

Het gaat niet hard met de realisatie van de verkeersmaatregelen. Maar de witte cirkels zijn langs het kanaal te zien. Bewoner Jan Hallema knipte een foto. Ga hier naar de foto en alle andere foto’s  van de witte cirkels.  

img_4606-ade 11e van de 11e

Bewoonster Dieny Alders stuurde 2 fotos over dit onderwerp op. Bekijk ze hier……

verkeersmaatregelen beatrixstraat kanaalkantUpdate planning realisatie verkeersplannen.

Vandaag vrijdag 4-11-2016 kregen wij het volgende berichtje: Hallo Martin, De markering van cirkels en de puntstukken zouden we deze week aanbrengen alleen moet dat op een droog wegdek. Zodra het de komende week een paar dagen droog is pakken we dit op.De geleiders komen over twee weken uit de fabriek.Dan gaan we inplannen dat deze bevestigd kunnen worden op het asfalt. Met vriendelijke groet, Sjoerd Tjepkema Infra en Machineverhuur B.V.

sara-tumbnailIn de vorige nieuwsbrief deed een bewoonster van ons park een oproep aan andere buurtvrouwen om samen dingen te doen. Helaas stond de oproep helemaal onderaan, en waarschijnlijk is dat de reden dat er slechts 1 aanmelding was. Dus nog een keer in de herhaling

Ik ben Sara Kroos en woon op Constantijnstraat 1. Samen met mijn man Martin van Mourik. Op het hoekje met de vijver, daar wonen wij.   De zomer is voorbij en de Herfst en Winter komen er weer aan.  Tijd om weer wat activiteiten te gaan plannen binnen of buiten. Dingen samen doen met anderen geeft meer plezier. Daarom mijn oproep !  Lees hier verder ……….

vieze-luchtafvoer“Collectieve  Onderhoud Ventilatie”

Een bewoner van ons park, wil onderzoeken of wij voordelig onderhoud kunnen regelen. Hier de brief van Jan Cees Stork: “Bij de bouw van onze huizen in de wijk zijn deze uitgerust met een zogenaamde warmte terugwin installatie (huizen Pieter Christiaanstraat  -westkant) of mechanische ventilatie.(HR Renovent of Stork installatie)

Deze installatie heeft tot doel het binnenhuis klimaat te reguleren en de huizen van voldoende frisse lucht te voorzien. Lees hier het hele artikel verder………

Burendag_2016Foto’s Burendag.

Heb je zelf nog foto’s van onze burendag ?  je kan ze opsturen naar mmourik52@live.nl . Wij zorgen dan dat ze op de site geplaatst worden.   De burendag foto’s  van Marten Taekema, Erik Smidt en Dieny Alders staan op de site. Bekijk ze hier……

wijkpanel aldlanVoortgang Schelpenpad Pieter Christiaanstraat.

Zoals eerder gemeld heeft het wijkpanel  groen licht gegeven voor het aanleggen van een schelpenpad Pieter Christiaanstraat met aansluiting op het fietspad op de Overijsselselaan. Dit draagt bij aan een betere ontsluiting voor fietsers in onze wijk  richting centrum.
Voordat het pad gerealiseerd kan worden moeten echter de bomen op het talud verwijderd worden. Deze bomen zijn deels getroffen door de Essentak-ziekte. Daarom is besloten alle bomen te vervangen door Iepen. Voor het verwijderen is zwaar materieel noodzakelijk. Aanleg van het pad is dan ook niet eerder mogelijk als de bomen zijn verwijderd. Dit verwijderen vindt naar verwachting plaats in week 47(21 nov tot 27 nov).  In/rond februari 2017 worden vervolgens de nieuwe bomen (Iepen) geplaatst. Hiervoor is geen zwaar materiaal noodzakelijk. Na week 47 zal vervolgens zo spoedig mogelijk met aanleg van het schelpenpad gestart worden. Alles natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden (bron wijkpanel Otto de Jong)

Burendag_2016Wat vonden de bewoners van de Burendag 2016.

40 bewoners hadden het evaluatieformulier ingevuld, en allen vonden de burendag een groot succes. Als er weer een burendag georganiseerd gaat worden dan zouden 19 bewoners daar een rol in willen spelen.  Dat smaakt naar meer. Wij hebben onze sponsors via een persoonlijke mail bedankt, en kregen daarop weer leuke reacties terug .  Burendag 2016 heeft een batig saldo opgeleverd van bijna na 200 euro, wat gebruikt gaat worden als startkapitaal voor de nieuwe burendag.   Wil je alle resultaten lezen  en de mail naar de potentiële organisatoren van de nieuwe Burendag dan kan dat hier.

 

verkeersmaatregelen beatrixstraat kanaalkantPlanning werkzaamheden Beatrixstraat

Sjoerd Tjepkema Infra en Machineverhuur B.V. heeft ons vandaag (21-10-2016) op de hoogte gebracht van de laatste planning.  De werkzaamheden op de kruising Hempenserweg en Dr. Jacob Botkeweg zal vrijdagmiddag of maandagmorgen weer worden opgesteld voor het verkeer. De volgende fase van de werkzaamheden voor de snelheidsremmende maatregelen zullen zijn het aanbrengen van twee drempels net voor en onder de brug  over de Beatrixstraat. De weg zal ter hoogte van deze werkzaamheden volledig afgesloten zijn.Hier zullen we woensdag 26 oktober mee starten. Tevens zal in week 43 de belijning ten behoeve van de zij geleiders worden aangebracht. De geleiders worden in een later stadium aangebracht.

 img_3621Burendag 2016 een succes!

Op 24 september hebben wij kunnen genieten van mooi weer en een leuke Burendag.  Spellen, loterij, samen lekker eten en nog veel meer…. Er zijn veel foto’s  gemaakt. De mooiste zullen wij op de site plaatsen. Ok de resultaten van de evaluatie publiceren wij uiteraard. Wij houden jullie op de hoogte.

verkeersmaatregelen beatrixstraat kanaalkantPlanning werkzaamheden Beatrixstraat.

10 oktober zijn de werkzaamheden van de verkeersmaatregelen begonnen. Projectmanager Jan Dijkstra stuurde ons de planning. Inmiddels is de T spitsing aan de Jacob Botkeweg klaar. Ga hier naar de planning…..

burendag-pcpark-activiteiten-3Activiteiten op Burendag 2016.

Wil je weten wat er allemaal gebeurt op deze dag?  Op deze plattegrond kun je het allemaal zien, ook het programma! 

bakker-alexanderpleinOranjekoek van Ambachtsbakker  Sybesma .

Bakker Sybesma aan het Alexanderplein sponsort onze Burendag.  Daar is het Runningcafe bij Ans en Marten Taekema erg blij mee.  Alle bezoekers krijgen nu bij de koffie of thee een heerlijk stuk oranjekoek.  Van het winkelcentrum Alexanderplein willen Bakker Sybesma,  Timme Haircreations en Bloemenshop Nylân  onze Burendag graag sponsoren.

mac donaldsMc Donald’s Leeuwarden en Goutum  sponsoren onze Burendag.

Dieny Alders  heeft ook Mc Donalds gevraagd om mee te doen.  En dat heeft haar geen windeieren gelegd.  Ze kreeg onder andere 4 x bon voor een gratis Menu naar keuze + 4 x bon voor een gratis Happy Meal. De prijzenpot blijft groeien, maar met deze prijzen is met name de jeugd blij. Bedankt Mc Donald’s.

logo gemeente leeuwardenOmleidingsroutes werkzaamheden Beatrixstraat.

Een gedetailleerde kaart met de omleidingsroutes en aanvullende informatie van de projectleider kun je hier vinden en downloaden .

Aanbesteding uitvoering verkeersmaatregelen rond !

De aanbesteding is inmiddels geweest en de aannemer met de laagste prijs is Sjoerd Tjepkema BV uit Grou.  Het laatste nieuws hierover kun je in deze mailwisseling lezen.   

DSC_5199 (Large)Hello Fitness sponsort Burendag Pieter Christiaanpark.

Inmiddels hebben al aardig wat bedrijven zich als sponsor opgegeven.  Een van de eerste was fysiotherapeute  Rand van Hello Fitness.  Wat beweegt haar om mee te sponsoren aan onze Burendag en wat doet dit bedrijf.  Hier vertelt ze haar verhaal ……….

pirinsSponsors gezocht!

Weet je nog een bedrijf of organisatie die misschien ook mee wil sponsoren?  We hebben hiervoor een sponsorbrief gemaakt die hiervoor te gebruiken is. Naar de sponsorbrief……  Van bewoners hoorden wij dat ze ook een bedrag wilden doneren. Wil je ook wat bijdragen, dan kun je het volgende rekeningnummer gebruiken:  NL02 ASNB 0933 0898 13 ten name van Frank Zoete  (penningmeester) met de omschrijving “Burendag”.  Met je gift kunnen we er een fantastische dag van maken.

Burendag_2016Wanted ! Poiesz Spaarboekjes en zegels.

Wil je Burendag 2016 steunen. Dat kan met Poiesz spaarkaarten of zegels. Kijk je kastjes en laatjes na en misschien vind je wel wat niet overbodige of niet gebruikte zegels of spaarkaarten. Je kunt ze in de brievenbus gooien van Dieny Alders, Pieter Christiaanstraat 2, Leeuwarden.  Je helpt de organisatie van de Burendag 2016 dan weer een stukje verder.

logo gemeente leeuwardenStatusupdate uitvoering verkeersplannen.

Op 18 juli ontvingen wij van Jan Dijkstra van de Gemeente Leeuwarden de volgende statusupdate:  “Deze week is de aanbesteding en eind volgende week verwacht ik de naam van de aannemer en de planning te kunnen geven. Met vriendelijke groet,Jan Dijkstra “

DSC_5084 bewerkt (Medium)Burendag 2016

27 juni werd de eerste vergadering gehouden over de realisatie van burendag 2016. Een tiental bewoners kwam met ideeën.  Deze worden verder uitgewerkt en op de volgende vergadering verder besproken.  Er was wat onduidelijkheid over de rijkweidte van de Pieter Christiaanpark Burendag 2016.  Bewoners van de Beatrixstraat (tot aan de brug), Constantijnstraat, Mauritsstraat en Pieter Christiaanstraat nodigen we uit om met burendag mee te doen.  Je kunt je nog altijd opgeven via het contactformulier op de site, of  print de flyer uit en vul deze alsnog in.

DSC_5082 bewerkt (Medium)Bewoonsters nemen initiatief  voor burendag 2016.

Van Dieny Alders en Paulien Lamsma kregen wij pasgeleden een flyer door onze brievenbus.  Hierin werd aandacht gevraagd voor de Burendag 2016 op 24 september. Je kon je hierin opgeven om gewoon mee te doen, of om mee te willen helpen om het te organiseren.  Dat is een goed maar ook leuk initiatief, wat we graag willen ondersteunen via onze site. Er zijn al heel wat aanmeldingen ingeleverd. Heb je de flyer gemist, en wil je  jezelf alsnog opgeven ?  Print de flyer alsnog hier uit of meld je aan via het contactformulier.

logo gemeente leeuwardenGemeente over uitvoering verkeersplannen.

De gemeente start binnenkort met de aanbesteding. Eind augustus verwacht men te starten met de werkzaamheden. Naar het antwoord van de gemeente Leeuwarden.

logo gemeente leeuwardenStatus verkeersplannen.

Via mail hebben wij aan de projectleider Jan Dijkstra gevraagd, wat de status van de verkeersplannen Leeuwarden is. Een aantal bewoners constateerden een flinke toename van het sluipverkeer.  Wij hebben daarom ook de laatste cijfers hierover opgevraagd. Als er inderdaad een forse toename uit blijkt dat, vragen wij ons af wat de oorzaak hiervan is.  Als jij denkt  de oorzaak  te weten plaats deze dan via “Reageer” op de site.

 

logo gemeente leeuwardenGemeente Leeuwarden presenteerde verkeersplannen.

Op 8 maart j.l. presenteerde de Gemeente Leeuwarden de maatregelen aan een aantal genodigden.  Deze waren in lijn met de  plannen die eind vorig jaar gepresenteerd werden. Er waren enkelen aanvullingen, die ingebracht waren door bewoners van ons park.  De uitvoering moet aanbesteed worden en na de keuze van de aannemer kan de uitvoering gepland worden. De evaluatie van de maatregelen vindt media 2018 plaats.  Dan zou het effect van de Drachtstertunnel en de aansluiting van de industrieterrein aan de Westkant van Leeuwarden op de ringweg meetbaar moeten zijn.
 

duim-omhoog-150x150Bewoners komen met een voorstel voor fiets/voetpad.

Een goed initiatief van Erik Smidt. Hij vroeg Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark of  we een enquete hierover konden houden. Ook het wijkpanel (werkgroep verkeer) ondersteunt dit initiatief. Meer informatie kun je hier vinden.  Stemmen kan hiernaast.

reactieIngezonden mail over de door de gemeente voorgestelde verkeersmaatregelen.

We kregen een mail van Dick en Grietje Branderhorst, over de voorgestelde verkeersmaatregelen aan de Beatrixstraat kanaalkant. Zij hebben nog de nodige vragen bij de veiligheid  hiervan.  Ga hier naar de mail.  Reageren hierop kan via “reageer”.

logo gemeente leeuwardenBrief van gemeente binnen.

Op 22 december kreeg de redactie een officiëel antwoord van B&W op onze verbetervoorstellen van 17 november.  Lees het hier…

logo gemeente leeuwardenAntwoord gemeente op ingeleverde verbetervoorstellen.

Vandaag mochten we een mail ontvangen op onze mail aan de wethouder infrastructuur.  Naar de mail ……

pirinsHerinneringsmail naar Wethouder infrastructuur.

Op de, medio november,  door ons ingestuurde verbeter voorstellen over de verkeersproblematiek  mochten wij nog steeds geen antwoord ontvangen. We hebben wethoudster Thea Koster hierover een herinneringsmail gestuurd. Naar de mail..

pirinsBelangenbehartiging Pieter Christiaanpark komt met verdere voorstellen om verkeersveiligheid/overlast verder te verbeteren.

We hebben de aanwonenden van de probleemstraten gevraagd hoe zij de gepresenteerde verkeersplannen van de gemeente waardeerden. Ook hebben wij hen gevraagd, hoe het plan nog verder verbetert kan worden.  We hebben de uitkomsten hiervan naar de wethouder Infrastructuur gestuurd.  Klik hier voor de mail.  Voor de visuele uitwerking van de voorstellen kunt u hier terecht.

logo gemeente leeuwardenPresentatie bijeenkomst gemeente 14-10-2015.

Bekijk hier de presentatie. Downloaden kan ook.

wijkpaanelMaatregelen Beatrixstraat bekend.

Wegens afwezigheid van de webredactie, hebben nog geen uitgebreid verslag kunnen maken van de bewonersbijeenkomst op 14 oktober j.l.. Op de site vaan het wijkpanel kunt u alvast wat meer hierover lezen.  Klik hier voor informatie op de site van het wijkpanel.

logo gemeente leeuwardenBericht Gemeente Leeuwarden over bewonersbijeenkomst.

We kregen vandaag een mail van de projectleider Jan Dijkstra over de geplande bewonersbijeenkomst. Die is op 14 oktober……. ga hier naar de mail.

IMG_3147-MediumLEVENSGEVAARLIJK !

Het lezen van het nare berichtje over de doodgereden poes van Ine en Kees moet ons het volgende even van het hart. We stonden maandagmiddag rond 17.30 uur bij de heg in onze tuin in de Beatrixstraat naar de voorbijvarende boten te kijken. Uit de richting van de Van Harinxmabrug kwam een kleine witte auto aangereden met een keurige snelheid van naar schatting 30 km. Daar achter kwam een donker grijs bestelbusje (helaas zonder bedrijfsnaam) aanrijden, die met een vaart van meer dan 50 km in een wijde bocht om de witte auto heenreed. Vervolgens nam hij met dezelfde vaart met gierende banden de bocht bij ons huis, waar de weg van het kanaal afdraait. Echt levens gevaarlijk. We schrokken ons wild.  Je moet er toch niet aan denken dat wij op dat moment net achteruit van onze oprit afreden. En wat een geluk dat er op dat moment geen fietsers, wandelaars of tegenliggers waren.

Het is van het grootste belang dat er op korte termijn iets wordt gedaan. Er wordt o.i. steeds harder gereden!

Cor en Ina

sluipverkeerTREURIG BERICHT UIT ONZE WIJK.

“Vandaag, 28 september hebben we onze kat begraven.
We misten hem al een week. Hadden hem ook al als vermist opgegeven.
We hoopten dat we hem levend en gezond terug zouden krijgen.
Zaterdag 26 september werden we gebeld door de dierenambulance.
Onze kat was gevonden door iemand en die heeft de dierenambulance gebeld.
Onze kat was aangereden, was de conclusie van het ambulancepersoneel.
Het is gebeurd vlakbij de Van Harinxsmabrug in de Beatrixstraat.
Bij ons in de straat nota bene.
De bestuurder is doorgereden. De vinder/melder heeft het niet zien gebeuren.
Onze kat woog 4,5 kilogram. Dat voel en hoor je wel als je dat tegen je auto aankrijgt…
Zijn kop was behoorlijk toegetakeld. Hij heeft geen kleine botsing gehad.
Nee, hij heeft een flinke optater gehad…

Nu is het nog “maar een kat”.
Moet het de volgende keer een kind zijn?”

Ine en Kees

Burendag 2015.

In Aldlan wordt weer de traditionele jaarlijkse burendag gehouden. Wilt u meer weten wat er op 26 september allemaal staat te gebeuren klik dan op de volgende link burendag2015

logo gemeente leeuwarden14.08.2015 PvdA Raadslid Mohammed Benmhammed reageert weer op constante uitstel gemeente Leeuwarden.
Geachte mevrouw Klos, Hierbij wil ik u het volgende onder uw aandacht brengen.Naar aanleiding van uw mail hebben we het college gevraagd om z.s.m. een bijeenkomst te plannen voor alle bewoners zodat jullie weten waar jullie aan toe zijn. Deze zaak is niet….ga naar de reactie van het raadslid, het antwoord van ons en de laatste reactie vd PvdA.

 lcDe Leeuwarder courant publiceert een artikel over het constante uitstellen, door de gemeente Leeuwarden  van de bewonersbijeenkomst.

Vorige week werd de bewonersbijeenkomst voor de 5e keer uitgesteld. De Leeuwarder Courant besteedde er dit weekend aandacht aan. Naar het artikel….

logo gemeente leeuwardenFractie FNP reageer op constante uitstel gemeente Leeuwarden.
Van: Pier Tilma, Datum:31-08-2015 14:21 (GMT+01:00)
Aan: Ine Klos
Onderwerp: Re: verkeerssituatie Beatrixstraat te Leeuwarden
Achte frou Klos, Sjoen, wy nimme it mei yn ús fraksjeoerlis.
Mfg, Pier Tilma Fraksje FNP Ljouwert
 
 

logo gemeente leeuwardenReactie’s  Gemeente Leeuwarden.

Vrijdag 4 september mochten we een tweetal reacties van de heer Dijkstra ontvangen.  Geachte bewoners, Jullie brief is in goede orde ontvangen. Wij betreuren het dat door het lange wachten ook het vertrouwen in een goede afloop minder wordt. Naar de mail ….    In een aparte mail wordt antwoord gegeven op onze vraag over de verkeersgegevens. Naar het antwoord……

pirinsWij zijn het zat !!

Bijeenkomst 16 september weer uitgesteld door Gemeente Leeuwarden.  Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark krijgt voor de 5 keer een bericht van de Gemeente Leeuwarden dat  de door de Gemeente geplande bewonersbijeenkomst weer niet doorgaat.  We hebben Burgemeester en Wethouders, raadsleden etc. hiervan op de hoogte gesteld en om antwoorden gevraagd.  Naar de mailwisseling van B&W etc.    Raadslid Bouma van  VVD pakt de handschoen. Hij vraagt ons informatie hierover  en belooft hiermee aan de slag te gaan.  Naar de correspondentie van en naar Raadslid Bouma …  Ook Projectleider Jan Dijkstra informeren wij over onze akties en vragen hem het uitstelgedrag van de gemeentelijke uitstellers aan de kaak te stellen. Naar de correspondentie van en naar Projectleider Jan Dijkstra…..   Moeten we nog meer acties ondernemen ?  Heb je hiervoor ideeën ! Laat het ons via het contactformulier weten.

 

logo gemeente leeuwardenBijeenkomst 20 augustus uitgesteld.  Er moeten nog wat organisatorische  eindjes bij de gemeente Leeuwarden, aan elkaar geknoopt worden, maar we hopen dat op  woensdag 16 september de lang verwachte informatieavond voor de buurt definitief kan doorgaan.  Ga hier naar de mail van de projectmanager ……

 

verkeersteller et witte kastje. Weet u wat het witte kastje aan de lantaarnpaal aan de Beatrixstraat is?  Nee ? De redactie heeft het opgezocht, en hier kunt u het lezen.

 

pirinsBelangenbehartiging Pieter Christiaanpark zoekt sponsors. Om de externe kosten van onze site te dekken, zoeken we sponsors. Tot nu toe werden de kosten van bijvoorbeeld webhosting uit eigen portemonnee betaald. We geven de sponsoren hiervoor ook wat terug, bijvoorbeeld een advertentiepagina van de sponsor op de site.  Blijft er na het betalen van de externe kosten nog geld over dan gaat dit naar een project in ons park, zoals bijvoorbeeld de renovatie van ons speelterrein.

Het verkoopbord

Foto’s van het eerste uur. Medebewoner Wytze Vennema  stuurde ons een paar foto’s tijdens de bouwtijd van het Pieter Christiaanpark. Leuk om te zien hoe het toen was.  Heb je ook nog foto’s uit de bouwtijd van ons park. Stuur ze naar de redactie. Wij zullen ze op de site plaatsen, zodat iedereen hiervan kan genieten. Naar foto’s van het eerste uur….

 

voorgestelde oplossingen Gem lwd 30042015 rectificatie 4 mei 2015“Rij eens een blokje om oproep” heeft tot nu toe weinig opgeleverd. Jammer maar helaas. We hadden gehoopt dat meer bewoners zouden gaan meten hoeveel extra omrijden nu aan extra tijd kost. Want meten is weten, en dat maakt de discussie over de door de gemeente geopperde oplossingen inzichtelijker. De tot nu gemeten tijden kun je hier bekijken. Bekijk ook de onderwerpen hieronder voor meer informatie hierover.

logo gemeente leeuwardenBewoners bijeenkomst weer uitgesteld. Helaas moest de gemeente Leeuwarden de beloofde bijeenkomst voor de vakanties afzeggen. De verkeersproblematiek is  complex, en er zijn veel partijen bij betrokken. Daarnaast zijn er nog een aantal verkeersonderzoeken geweest die nog verder uitgewerkt moeten worden. Eind augustus staat nu op de planning. Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark heeft de gemeente Leeuwarden uitdrukkelijk verzocht om dit ook in augustus te doen, en niet meer door te schuiven naar een latere datum.  Lees hier de mail van de Gemeente Leeuwarden. Wilt u het gemeentelijk verslag van 30 april lezen, dan kan dat hier.

kritischKritische bewoner stelt vraag over de eenrichtingsverkeer optie.  Via “reageer” vernamen we van een bewoner een onduidelijkheid of fietsers en bromfietsers  bij de eenrichtingsoptie ook zich moesten houden aan het eenrichtingsverkeer. Dat zou dan omrijden betekenen als deze verkeersdeelnemers vanuit Nylan naar Aldlan willen gaan. We hebben dit nagevraagd bij de Gemeente. In de opzet van de gemeente mogen deze verkeersdeelnemers de Beatrixstraat gewoon gebruiken om van Nylan naar Aldlan te gaan.

misgaatOpletten geblazen ! De kruising Legedyk, Hempenserweg en Beatrixstraat is het afgelopen halfjaar flink drukker geworden. Dit komst omdat vanuit de Legedyk veel meer auto’s gebruik maken van deze kruising. In mei moest een scooter het ontgelden bij een aanrijding. En er zijn inmiddels ook al bijna aanrijdingen gesignaleerd. Dus het is goed opletten geblazen, want voor je het weet ben je betrokken bij een aanrijding.

voorgestelde oplossingen Gem lwd 30042015 rectificatie 4 mei 2015Bus sluis of eenrichting verkeer.  De voorlopige analyses op de site. Bekijk ze en help mee om ze verder te verbeteren.  Lees nog eens het waarom en de achtergronden.  Ga hier naar de belangrijkste pagina van dit moment.

logo gemeente leeuwardenLaatste berichten van de gemeente. Op 18 mei heeft de belangenbehartiging contact gezocht met de gemeente Leeuwarden. De definitieve datum van de bewoners bijeenkomst wordt vastgesteld zodra het portefeuille overleg met de wethouder heeft plaatsgevonden. Dit is op 29 juni a.s. Ook probeert men de omvang van het sluipverkeer, na opening van de “Haak” beter te onderbouwen. De verwachting is dat de bewoners bijeenkomst midden juni gehouden gaat worden. In ieder geval voor de vakantie periode. Dat is dus later dan in de eerder genoemde mei maand.  Bussluis of eenrichtingsverkeer.  Lees ook  het:  Verslag van de bijeenkomst van de gemeente en aanzet tot een analyse.

Mauritsstraat2-circelEerste “reageer reactie” over verkeersvoorstellen op de site geplaatst.  Door de mei vakantie was het even stil, maar inmiddels heeft er al iemand gereageerd op de voorstellen van 30 april j.l.  Ga naar “reageer” en bekijk de reactie.  “reageer” is sinds het bestaan van de website een van de meest bezochte pagina’s.  Plaats zelf ook eens een reactie.

voorgestelde oplossingen Gem lwd 30042015 rectificatie 4 mei 2015Rij eens een blokje om ! Om inzicht in de consequenties van de door de gemeente voorgestelde verkeersplannen te krijgen, is het belangrijk om vooraf al te weten, hoeveel tijd je extra kwijt bent als je met de auto via het Oostergoplein moet omrijden. Probeer het gewoon een paar keer uit, dan weet je of het mee of tegenvalt. Als je de gegevens ook nog doorgeeft aan de redactie, dan plaatsen we de gegeven op de site en maken we er ook nog een gemiddelde van. Iedere bewoner krijgt dan een goed beeld van de extra tijd die we kwijt zijn als we moeten omrijden. Een voorstel kiezen wordt dan makkelijker.  Ga naar de rekenhulp voor een instructie hoe je een goed meting kan krijgen.

pirinsRectificatie verkeersluwe plannen gemeente. Wij hebben voorstel 1a (bussluis) niet op de goede plek in getekend. Die stond namelijk eerder ingetekend op de Hempenserweg. De juiste locatie is echter de Beatrixstraat. Het overzichtskaartje op de site is inmiddels aangepast. De dit weekend via de nieuwsbrief verstuurde overzichtskaart is dus niet correct. Onze verontschuldigingen hiervoor.

wijkpaanelOok informatie beschikbaar via de site van het wijkpanel.  Kijk op de website van het wijkpanel voor meer informatie van de bijeenkomst met de Gemeente Leeuwarden. Ook de presentatie is daar te bekijken. Klik hier om naar de presentatie toe te gaan.

logo gemeente leeuwardenVerslag Bijeenkomst Gemeente Leeuwarden.  Op 30 april j.l. gaf onze gemeente uitleg over de verkeersluwe plannen voor de verkeersoverlast en verkeersonveiligheid  in ons park.  De problemen beperken zich niet alleen tot de Beatrixstraat maar treffen ook de Hempenserdijk, Timothee en Weideflora. De PowerPoint presentatie van de gemeente is te groot om rechtstreeks op de site te zetten, en daarom hebben wij ons beperkt tot de 3 aangeboden oplossingen. Wij zullen alles verder uitwerken, maar willen onze bezoekers toch alvast de aangeboden oplossingen laten zien. Bekijk ze hier.    

BELANGRIJK NIEUWS 

De gemeente Leeuwarden verschuift bijeenkomst met 1 week en vindt 2 of 3  afgevaardigden genoeg voor het Pieter Christiaanpark.  Lees de mail van de gemeente.  Dat is jammer, want we hebben er met zijn allen veel tijd en energie ingestoken. Ook is het belang bij ons het grootst om het goed op te lossen. We hebben inmiddels weer terug gereageerd naar de Gemeente. Naar onze reactie.

Uitnodiging van de gemeente Leeuwarden, aan afgevaardigden diverse instanties, straten en Pieter Christiaanpark.

Deze week mochten we een uitnodiging ontvangen voor  23 april a.s.  Deze is inmiddels verplaatst naar de 30 ste april.Hier worden een aantal voorgestelde oplossingen besproken voor de verkeersonveiligheid en overlast in de Beatrixstraat. Lees hier de uitnodiging.  Een aantal actieve belangenbehartigers van ons park vonden de afvaardiging vanuit ons park veel te beperkt. We hebben daarom gereageerd naar de Gemeente Leeuwarden. Lees hier onze reactie naar de Gemeente Leeuwarden.  We mochten nog geen antwoord hierop terugontvangen, maar willen toch op de door ons voorgestelde koers doorgaan, en de bewoners op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen. Ieder straat (gedeelte) zou een afgevaardigde naar bijeenkomst moeten sturen. De volgende straten hebben al een afgevaardigde:

– Beatrixstraatkanaalkant- Beatrixstraat oostkant
– Constantijnstraat
– Averoresidentie (uitgenodigd)
– Pieter Christiaanstraat West
– Timothee (uitgenodigd)

Nog niet vertegenwoordigd door een afgevaardigde:
– Mauritsstraat
– Pieter Christiaanstraat Oost
– Hempenserweg/legedijk/Weideflora ?

Door eerst met afgevaardigden rond de tafel te gaan zitten, hoopt de gemeente Leeuwarden straks breed gedragen oplossingen aan te bieden. Dat met een hele grote groep bewoners doen is moeilijk of onmogelijk. Wij ondersteunen deze aanpak.

Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark roept de nog niet vertegenwoordigde straten op om ook een straat afgevaardigde te kiezen die tevens volgende week naar de bijeenkomst kan gaan.  Aanmelden kan via pieterchristiaanpark@hotmail.com   Laat je “straatmening” niet verloren gaan.

oase ongelukAlweer een ongeluk op de Weideflora. Vanwege de verkeersonveiligheid, ook in de Beatrixstraat, hadden al heel wat bewoners een ongeluk voorspeld.  Maar 2 keer in 1 week, is toch wel wat teveel van het goede. Gelukkig nog geen slachtoffers. Hopelijk maken de verkeersplannen van de Gemeente Leeuwarden een einde aan deze ellende. Alleen een bord met 30 kilometer erop helpt niet.

b&wUpdate van de gemeente Leeuwarden. Vrijdag 27 maart mochten wij een update van de heer jan Dijkstra ven de Gemeente Leeuwarden ontvangen. Hieruit blijkt dat de wethouder verkeer (Thea Koster) volgende week aan zet is. Lees hier de mail……  

pirinsBelangenbehartiging Pieter Christiaanpark biedt, wijkmanager en wijkwethouder,  aan om mee te denken met de introductie van de verkeersplannen dn de voorlichting daarover. Ook onze website  mag hiervoor gebruikt worden. Tijdens de wijkconferentie Aldlan heeft de Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark aan onze wijkwethouder Harry van der Molen en Wijkmanager Rikkie Hagen haar medewerking aangeboden. Het lijkt ons goed om de bewoners en omwoners transparant en eerlijk te informeren over de plannen. Maar ook over de mogelijkheden, de onmogelijkheden en de dilemma’s die er spelen.  Over de eerder door de Gemeente toegezegde voorlichting die in februari zou plaatsvinden, hebben we nog steeds geen berichten mogen ontvangen.

foto kappersmedia

foto kappersmedia

Vaker hebben bewoners van ons park, verhalen ingestuurd van roekeloos gedrag van autobestuurders. Het liep tot nu toe altijd goed af. Bewoners aan de Weideflora konden dat donderdagochtend 20 maart j.l. niet zeggen. Lees meer……..

aldlanstate

logo gemeente leeuwardenBericht van Gemeente Leeuwarden.  We kregen maar steeds geen antwoord op onze herinneringen gericht aan de afdeling verkeer. Deze week hebben we daarom maar telefonisch contact opgezocht.  De gemeente had al voorstellen uitgewerkt maar zat nog met een aantal ingewikkelde vraagstukken. Een daarvan was de weging van de voorstellen door alle belanghebbende partijen. Bewoners die rechtstreeks geconfronteerd worden met de overlast en veiligheid hebben een andere zwaarte dan bewoners die er niets van merken maar wel last kunnen krijgen van de maatregelen die getroffen worden. Wij onderkennen de ingewikkeldheid hiervan, maar vinden wel dat de gemeente moet antwoorden op onze vragen. Ook als er problemen /vertragingen zijn in de ontwikkelingen is het beter open en duidelijk te zijn in de communicatie zijn.  De gemeente neemt ons advies ter harte en heeft ons een mail over de vertraging gestuurd.  Ga hier naar de mail…

wijkpaanelWijkconferentie: De wijkconferentie met het thema: Wonen en Welzijn werd druk bezocht, ook door bewoners van het Pieter Christiaanpark.  De managers van Aldlanstate en Erasmus gaven een uiteenzetting van de ontwikkelingen in de ouderenzorg en huisvesting. Het thema is erg belangrijk voor ons Pieter Christiaanpark en haar nabije omgeving. Erasmushiem en Aldlanstate zijn een onderdeel van ons park. Beide huizen willen een onderdeel zijn van ons park waarin ook plaats is voor de oorspronkelijke bewoners. Volgende week zijn er open dagen in Aldlanstate waarbij iedereen is uitgenodigd.  Ook worden we uitgenodigd om door Erasmus te lopen. Een open dag volgt later dit jaar.

reactieExtra aandacht voor een reactie. We hebben via reageer de volgende reactie ontvangen van medebewoner M.Meindertsma.  “De overige omwonenden die niet aan de Beatrixstraat wonen, maar wel aan de beruchte weg wonen hebben niets aan de zogenaamde smiley borden.(na het passeren van deze flitsende borden, zijn de automobilisten de voorgeschreven snelheid al weer kwijt, en wordt er langs ons Timothee alweer volop gegast) Dus alternatief voorstel kan wat mij betreft wel meteen geschrapt worden. Alle omwonenden die langs de weg wonen moeten profijt hebben van de genomen maatregelen (zo afgesproken met de gemeente). En niet alleen de Beatrixstraat. Dit zou wel een beetje kort door de bocht zijn.”

idee bewonerVoorstel verkeersoverlast/veiligheid. Medebewoner de heer H. Schippers heeft een plan uitgewerkt voor meer veiligheid en minder overlast in onze wijk. Het plaatsen van flitspalen is erg belangrijk in zijn voorstel. Lees hier meer………….. 

logo gemeente leeuwardenGemeente regeert laks op informatie en samenwerkingsverzoek Pieter Christiaanpark. Op 2 februari verzonden wij een verzoek naar de gemeente om samen met een afvaardiging van de belangenbehartiging Pieter Christiaanpark met ook andere betrokken groepen zoals  ons wijkpanel rond de tafel zitten samen met de verkeersdeskundigen van de gemeente en de wijkwethouder. Het doel was om een goede implementatie van de verkeersvoorstellen voor te bereiden. Ondanks diverse herinneringen hebben we nog steeds geen antwoord. Aan de ene kant wil B&W participatie van de burgers, maar aan de andere kant wordt er niet geantwoord als een groep burgers dat graag wil doen. Lees hier de mailwisseling.  Ook op de mail over ons speelveld, naar wijk wethouder v.d. Molen kregen we pas na een herinnering te horen dat die doorgestuurd was naar wethouder Thea Koster. Maar het lijkt wel of de mails van Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark daarna in een zwart gat vallen. Tot op heden geen reactie. Leve de burgerparticipatie.      

tellenWijkbewoonster telt auto’s.  Sara Kroos wilde nu weleens weten hoeveel auto’s er nu door onze wijk rijden. Maar om uren achter mekaar te tellen, dat was wat te veel van het goede. Ze deed het op een andere manier. Lees haar meetresultaten…..

SAM_245114058 werkt. Een oplettende bewoner attendeerde ons erop dat het 30 km bord bij de ingang van de wijk, nabij Piter Jelles Aldlan verdwenen was. Misschien was het door het aanleggen van de ingang van de Erasmushiem  verwijderd en niet meer teruggeplaatst. Wij verwezen naar het telefoonnummer van de gemeente hiervoor. Na melding was het bord weer snel teruggeplaatst.

digitale snelheids meterSmiley/snelheidsmeter. Veel is er de afgelopen te doen geweest over de digitale snelheidsmeters  aan de kanaalkant van de Beatrixstraat. Een hiervan stond namelijk volgens veel van onze bewoners verkeerd en had hierdoor geen enkele functie. Van diverse kanten is hierop richting gemeente gereageerd, maar de mails vanuit de gemeente hierop waren niet duidelijk of gaven geen antwoord op het werkelijke probleem. Ine Klos had het laatste contact met de gemeente  en mailde ons hierover. Lees meer…..

bumperklevenAndre van der Leij reageert!  Ik ben het zat en wordt steeds agressiever richting hardrijdende associale automobilisten.
Vandaag 7 feb rond 16 uur werd ik ingehaald op de Beatrixstraat ter hoogte van het speelveld, ik reed 30km. De bestuurder zat al even op mijn bumper te drukken. Tijdens het inhalen gaf ik te kennen dat zijn daad ongepast was. De bestuurder stopte  lees verder..

logo gemeente leeuwardenAntwoord Gemeente Leeuwarden over voortgang. Lees hier het antwoord van de gemeente.

pirinsVerkeersproblematiek. Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark wil met Gemeente Leeuwarden en mogelijk ook andere betrokken groepen zoals wijkpanel andere deskundigen rond de tafel willen zitten om een goede implementatie voor te bereiden. Ook aanwezigheid wijkwethouder zou erg gewaardeerd worden. Naar de mail ……………   

 logo gemeente leeuwardenPolitiek forum behandelt de brief over de verkeersoverlast nog niet, maar blijft de vorderingen volgen.  Suzanne Scholten van de verkeerscommissie Aldlân informeert ons over de laatste stand van zaken. Lees hier de mail……….

Art Impression bussluisCreatieve medebewoner, heeft een betere plek voor de bus sluis. Hij wil nu zelf de bussluis voor zijn deur.
Het plan voor een alternatieve bus sluis op de hoek Constantijnstraat / Beatrixstraat (kanaalkant) is op onze site, de afgelopen dagen, wel 100 keer bekeken.
Zeker verrassend was de reactie van de heer J.T. Smit, bewoner van de Beatrixstraat met uitzicht op het kanaal.
Bewoner Jan Smit ” Ik was aangenaam verrast door het voorstel van Martin van Mourik, met de bus sluis voor zijn deur. Dat moet je maar durven en willen. Toen ik het alternatief las, vond ik het een goed doordachte optie.  Maar volgens mij kon het nog beter. Er moest toch een optie zijn om de toegankelijkheid van de bewoners in de huizen achter mij groter te maken!”
Lees hier het verassende plan van onze medebewoner J.T. Smit.

voorstel J.Jansen

voorstel J.Jansen

Reactie en voorstel van medebewoner  Johan Jansen. Lees hier zijn reactie en voorstel…..

statistiekenKritische reactie op plan Schippers.
Yge ten Kate (medebewoner en lid werkgroep verkeer Aldlan) hield de verkeerscijfers [statistieken] van de gemeente n.a.v. een onderzoek in febr. 2012 naast dit plan en trok een aantal conclusies die ook voor 2015 ook nog gelden.  Lees hier de analyse en conclusie ……. 
 
 
Namens de redactie: Dank Yge, voor je inbreng. Het maakt de problematiek duidelijker en scherper.
 
 onbeschofte bestuurder

Binnen gekomen reactie. Lees een vervelende ervaring van een moeder die haar kinderen naar school brengt…………….

Bus sluis !?.

Regelmatig bereikt de redactie het bericht dat een bus sluis geen goed alternatief is. Klopt dat wel, of is het een voor ingenomen standpunt omdat een eerdere mail van de gemeente  aversie hierover heeft opgewekt?  Lees hier meer over. 

Een medebewoner tekende  een voorstel voor een bussluis.  En jawel hoor, hij plaatste die voor zijn eigen huis.  Dat is toch het laatste wat je wil!  Bestudeer hier zijn voorstel en beoordeel zelf of hij niet goed bij zijn hoofd is……  

sluipverkeerGezocht! Bewoners die (tijdelijk) actief  mee willen doen met Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark. De Beatrixstraat, Pieter Christiaanstraat (west) en Constantijnstraat zijn goed vertegenwoordigd in de problematiek van de verkeersoverlast. Hebben de andere straten dan geen belang en behoefte om mee te sturen ? Lees verder…..

idee bewonerIngezonden mail Dick Branderhorst over bussluis en voorstel.             Lees hier de mail…..

Medebewoners de heer H. Schippers, stuurt alternatief plan in.    Om de verkeersonveiligheid en overlast in onze wijk te beperken kregen we een plan  toegezonden van de heer H. Schippers van de Pieter Christiaanstraat. Reden voor ons om het te publiceren maar ook door te sturen naar de Gemeente Leeuwarden. Lees hier de ins en outs van het plan.

logo gemeente leeuwardenHet verslag van de Gemeente mochten wij vandaag (16 december 2014) ontvangen. Lees hier het verslag en de daarbij behorende mails…

lc

Artikel Leeuwardenkrant : Sluipverkeer aangepakt.Dagelijks rijden zo’n 2600 auto’s tussen beide wijken, waarvan de meeste in de ochtend- en de avondspits. De bestuurders vermijden op deze manier de zuidelijke rondweg (Julianalaan-Aldlânsdyk), waar verkeerslichten oponthoud geven. Lees verder

bussluis bordDe op 8 december gehouden voorlichtingsavond zorgden nog voor allerlei reacties naar de site redactie. Een creatieve medebewoner maakte voor ons een Art Impression van een bussluis. Ook de tijdens de voorlichtings avond, ingebrachte suggestie  “de witte stip van de Hobbemastraat”  werd door Jan Hallema nog eens ingebracht via een Art Impression die meer zegt dan 1000 woorden.

Otto de Jong uit de Pieter Christiaanstraat

Otto de Jong uit de Pieter Christiaanstraat

Otto de Jong! Versterking voor Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark. Medebewoner Otto de Jong heeft zich spontaan aangemeld om mee te helpen met Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark.  Naast lid van het wijkpanel is Otto ook aanspreekpunt voor de bewoners van westkant van de Pieter Christiaanstraat.  We zijn blij met de komst van Otto en wensen hem veel succes en plezier toe. Lees hier meer over Otto de Jong.

nylanstateDruk bezochte bijeenkomst   Gemeente Leeuwarden over verkeeroverlast Pieter Christiaanpark. Zeker 150 om-, aan- en bewoners van het Pieter Christiaanpark waren aanwezig bij de bijeenkomst van 8 december j.l. in de Nylanstate.  Hieruit blijkt wel dat de verkeersoverlast en verkeersonveiligheid in de wijk de gemoederen zeker bezighoudt. Lees hier het

RoelofsBrasserie

klik hieronder voor DAGMENU

www.roelofsbrasserie.nl