Bewoners Heerenhage verhuizen voor nieuwbouw

image_pdfimage_print

24 januari 2017  https://grootheerenveen.nl/2017/01/24/serviceflat-heerenhage-wordt-gesloopt/

Serviceflat Heerenhage wordt gesloopt 0

HEERENVEEN – Al enige jaren is bekend dat herontwikkeling van de gebouwen Aldlânstate in Leeuwarden en Heerenge in Heerenveen noodzakelijk is.

Voor de vestiging Aldlânstate zijn er al langer plannen, maar voor de locatie Heerenhage zijn die er nu ook. Bewoners van Heerenhage, omwonenden en andere belanghebbenden worden uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten op dinsdag 24 januari a.s. Het wijkplatform is ook uitgenodigd.

Aanleiding
Er is veel vraag naar woningen voor senioren. Ouderen zijn zich bewust van het feit dat de overheid van je verwacht dat je tijdig gaat wonen in een voor senioren geschikte (levensloopbestendige) woning. In Heerenhage passen de huidige badkamer en de wc vaak niet bij die behoefte. Met een rollator of rolstoel kunnen senioren zich in de badkamer bijvoorbeeld niet goed redden.

Ook is uit marktonderzoek gebleken dat het huidige complex te veel woningen heeft. In de nieuwe situatie worden er ongeveer 130 appartementen voor 55-plussers gebouwd. Dat is 100 appartementen minder dan er nu op de locatie staan.

Heerenhage, sloop en daarna nieuwbouw
Voor de herontwikkeling van Heerenhage is het noodzakelijk dat de bestaande gebouwen worden gesloopt en het is financieel niet mogelijk om in fases te bouwen. Dat wil zeggen dat het voor bewoners helaas noodzakelijk is om 2 keer te verhuizen. Voor bewoners van Heerenhage is tijdelijke woonruimte beschikbaar in Aldlânstate in Leeuwarden.

Aldlânstate, nieuwbouw en daarna sloop
De nieuwbouw van Aldlânstate kan te zijner tijd plaatsvinden zonder sloop en daarom is daar tijdelijke woonruimte voor bewoners van Heerenhage beschikbaar. Over de plannen voor Aldlânstate kunnen op dit moment geen concrete mededelingen worden gedaan.