Plan voor groenstrook Beatrixstraat Leeuwarden

image_pdfimage_print

Van de groenstrook/speeltuin aan de Beatrixstraat in Leeuwarden wordt dagelijks gebruik gemaakt. Je kan er langs wandelen, er staat een bankje met wat speelvoorzieningen voor jonge kinderen, er zijn twee goaltjes op het grasveld.

Uitbreiding speeltuin

Nu wordt vooral het voetbalveld gebruikt en dat is maar een klein deel van de groenstrook. Het zou veel aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor meerdere doelgroepen. Daarnaast is de afwatering van het grasveld niet in orde zodat het na een regenbui erg nat is. Hier moet dus ook iets aan gedaan worden. We stellen voor om het speelveld meer in te richten en het grasveld ter plaatse van de speelvoorzieningen en de zitgelegenheid te verbeteren.

We denken hierbij aan de volgende uitbreiding:

  • een speelcombinatie met klimrek, glijbaan en schommels
  • verplaatsing bestaande of nieuwe wipkippen
  • stevige banken en tafels

Uitvoering zou in  natuurlijke materialen kunnen, zie: www.acaciarobinia.nl , duurzame hardhouten speeltoestellen

glijbaanbank

 

 

 

De speelcombinatie voor de jongsten hebben we op de noordkant van het veld gepland. Dit is het zonnige deel van het terrein en op enige afstand van het voetbalveld voor de jeugd. Een leuke opstelling van banken met tafels nodigt buurtbewoners en ouders uit om een praatje met elkaar te maken. Bestaande of nieuwe wipkippen kunnen ook in aan deze kant van het veld worden geplaatst. Het voetbalveld voor de jeugd ligt al op de goede plaats. Zoals eerder is aangegeven, moet de afwatering op deze plekken wel worden verbeterd.

Verder zou een bloemenborder voor vlinders en insecten een rijke aanvulling op het aanwezige groen zijn, waarvan de buurtbewoners kunnen genieten. Voor een goede beleving vanaf het wandelpad van Aldlânstate en de zitbanken zou deze border aan de oostzijde van het veld aangelegd kunnen worden.

Een inrichtingsschets van de groenstrook is hieronder weergegeven.

schets speelveld

Nestkastenproject groenstrook 

Voor de natuurbeleving van de groenstrook kan een nestkastenproject opgezet worden.

Met de jeugd in de buurt worden de nestkastjes gemaakt en genummerd in de bomen opgehangen. Jaarlijks worden nestkastjes met de jeugd bekeken en schoongemaakt. Via een oproep in de wijkkrant en website wordt het startsein gegeven en de jaarlijkse inspecties gemeld. Waarnemingen van nestkastbewoning kunnen tussentijds via email of website worden gemeld.

Naast de nestkasten kunnen een aantal eendenkorven langs het Van Harinxmakanaal worden opgehangen.

Bewoners, jong en oud, kunnen hun aanvullingen en  ideeën via “contact” opsturen. We hopen op veel reacties.

Misja Sirag, Sara Kroos en Yep Zeinstra