Antwoord Gemeente Leeuwarden over voortgang.

image_pdfimage_print

Dijkstra, Jan (Civiele Techniek)

12:52
Aan: pieterchristiaanpark@hotmail.com
CC: andre.busse
Geachte heren, Dank nog voor jullie mailbericht. Momenteel heeft de verwerking iets vertraging opgelopen door wijziging in de personele bezetting. Conform de afspraak gaat er binnenkort een brief uit
Van:  Dijkstra, Jan (Civiele Techniek)
Verzonden: vrijdag 6 februari 2015 12:52:39
Aan: pieterchristiaanpark@hotmail.com
CC: andre.busse
Geachte heren,
 
Dank nog voor jullie mailbericht.
 
Momenteel heeft de verwerking iets vertraging opgelopen door wijziging in de personele bezetting.
Conform de afspraak gaat er binnenkort een brief uit naar de bewoners. Hierin zijn de 4 oplossingen geschetst waar een keuze uit kan worden gemaakt zoals op de bewonersavond is afgesproken. Alle 4 de keuzes worden voorzien van voor- en nadelen zodat men niet alleen voor een plaatje kiest maar ook voor de consequenties.
De meest gekozen oplossing wordt nader uitgewerkt. In geval er 2 veel  gekozen voorkeuren zijn dan gaan we met 2 verder.
Met de nadere uitwerking(en) komen wij terug op een volgende bewonersavond, om samen met de bewoners de details en de consequenties nog eens te bespreken. De meest gedragen oplossing gaan wij dan definitief uitwerken.
 
Op dit moment zijn wij nog bezig een aantal zaken verder uit te werken. Ook gebruik van de website pieterchristiaanpark.nl komt aan de orde.  Hierover komt volgende week meer duidelijkheid.
Ik stel voor dat ik u voor eind volgende week antwoord ga geven op de gestelde vragen.
Goed weekend toegewenst.
 
Met vriendelijk groet,