artikel Leeuwarder Courant

image_pdfimage_print
18 juli 2017

Buren van Aldlânstate willen alternatief voor nieuwbouw

LEEUWARDEN Omwonenden maken bezwaar tegen de voorgenomen nieuwbouw van serviceflat Aldlânstate in Leeuwarden, vlakbij het Van Harinxmakanaal.

De brief aan burgemeester en wethouders is verstuurd door twaalf bewoners, uit het naastgelegen bungalowwijkje Nieuw Rapenburg en de vrijstaande woningen aan de overzijde van het kanaal, in Goutum. Zij schetsen de contouren van een alternatief.

De bewoners vrezen inbreuk op hun privacy. Zij spreken van een ‘zeer langgerekte, dominante, gevel van circa 25 meter hoog’.

Bomen die het huidige gebouw deels aan het zicht onttrekken, worden gekapt. Uilen, Vlaamse gaaien en spechten gebruiken deze monumentale bomen als rustplaats.

De nieuwbouw – 120 tot 130 appartementen – is gedacht tussen het huidige complex en het kanaal. De oostkant van de nieuwbouw staat het dichtst bij het kanaal, op ongeveer 22 meter.

Na gereedkoming gaat het huidige gebouw tegen de vlakte. Het vrijkomende terrein wordt verkocht. Hier is plaats voor twaalf vrijstaande woningen.

De kritische buren signaleren dat het plan, naast de leegstand, vooral is ingegeven door de onwil van de huidige bewoners om – via een tijdelijk onderkomen – twee keer te verhuizen. In het huidige plan kunnen ze rechtstreeks naar de nieuwbouw.

De bezwaarmakers stellen voor om het plan ‘om te draaien’: de vrijstaande huizen langs het kanaal – in lijn met andere laagbouw aan het kanaal – en het appartementengebouw aan de andere kant van het terrein. De critici kijken hierdoor niet aan tegen de hoge nieuwbouw.

Bijkomend voordeel: de grond – vlakbij het kanaal – kan duurder worden verkocht. Het huidige plan is in overleg met de gemeente opgesteld. Formeel is echter nog geen toestemming voor de bouw gevraagd.