Bericht Gemeente over uitstel bewonersbijeenkomst

image_pdfimage_print

Geachte mevrouw/meneer,

Informatieavond:

Wij hebben besloten om de informatieavond over de Beatrixstraat niet meer voor maar na de zomervakantie te houden. Dit wordt de 3de of 4de week van augustus. Een definitief bericht volgt.

Momenteel zijn wij nog bezig met het maken van een presentatie voor de bewonersavond. Op 30 april, tijdens het overleg met vertegenwoordigers van straten, de scholen, de verzorgingstehuizen, het winkelcentrum en andere belanghebbenden, zijn er een aantal kritische vragen gesteld waarop wij een duidelijk antwoord willen geven (zie verslaggeving). Hiervoor zijn nadere onderzoeken gestart die we binnenkort kunnen afronden. Hierna vindt dan eerst nog interne afstemming plaats en overleg met de wethouder.

Gezien de aanstaande vakantieperiode en de belangen die er spelen vinden wij het verstandiger om eind augustus het geheel te presenteren.

Planning:

Als er op de informatieavond een besluit wordt genomen en er geen bezwaren komen, dan kunnen wij mogelijk eind oktober – begin november de maatregelen nog laten uitvoeren. Indien er wel bezwaren komen, dan zullen deze eerst afgehandeld moeten worden. Uitvoering zal dan helaas doorschuiven naar het voorjaar van 2016.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

 


Jan Dijkstra

Adviseur team Civiele Techniek,
sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting
Stadsontwikkeling & Beheer