Brandmail Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark aan wijkwethouder Van der Molen

image_pdfimage_print
Van:  Ine Klos.
Verzonden: zaterdag 1 november 2014 14:53:11
Aan: gemeente@leeuwarden.nl
CC: busse, Dijkstra,mourik
Geachte heer van der Molen,

afgelopen dinsdag 28 oktober jongstleden zijn een aantal aanwonenden weer bijeengekomen om over de stand van zaken in de Beatrixstraat te praten.

Hiervoor waren de heer Busse en de heer Dijkstra ook uitgenodigd alsmede 2 leden van het wijkpanel c.q afdeling verkeer van de wijkvereniging Aldlan.

De eerste twee waren verhinderd voor deze bijeenkomst, maar van de heer Dijkstra hadden we wel een mail ontvangen naar aanleiding van de uitnodiging.


Overeengekomen zijn we dat:


– de drempel ter hoogte van nummer 51 ook moet verdwijnen omdat deze ook overlast geeft door lawaai en trillingen voelbaar in de woning;


– de bocht te hoogte van nummer 45
uiterst gevaarlijk is, met name als men er met de auto achteruit rijdend het erf wil verlaten. Na het weghalen van de drempels rijden de automobilisten en de buschauffeurs nog harder dan voorheen, waardoor zeer gevaarlijke situaties ontstaan;
 
– het asfalt bij de verwijderde drempel voor huisnummer 43 niet goed geëgaliseerd is, waardoor deze bewoners en de bewoners van nummer 41 en 45 nog steeds hinder ondervinden, het lawaai van de aanhangers is wel voorbij;

– de overgang van de klinkers naar het asfalt bij de brug naast het huis van de bewoners van de Pieter Christiaanstraat 49 nog steeds dezelfde overlast geeft, trillingen en lawaai;


– er een schets is gemaakt (op verzoek van de heer Dijkstra) met een alternatieve plaats voor de bussluis en een paar andere verkeersaanpassingen die veel mensen die nu al bezwaar hadden, tegemoet komt;


– er snel de tijdelijke snelheidsbeperkende maatregelen getroffen moeten worden. Zoals extra bebording voor 30 km zone en een digitale snelheidsmeter. Voordat er (ernstige) ongelukken gebeuren.Namens de bewoners van de Beatrixstraat,


vriendelijke groeten.