brief naar Averoresidentie over speelveld

image_pdfimage_print

Aan de voorzitter van de Vereniging van Eigenaren

Averoresidentie

Prins Clausplein

8935 DB Leeuwarden

 

Leeuwarden, 19 juli 2015

 

Betreft : renovatie Speelveld Beatrixstraat.

Geachte voorzitter ,

Zoals u misschien weet proberen een aantal bewoners van het Pieter Christiaanpark het speelveld aan de Beatrixstraat te renoveren en te vernieuwen. Om de discussie aan te wakkeren is er een schets gemaakt. We willen onderzoeken waar behoefte aan is en voor welke bewoners dit interessant  kan zijn.

Het aantal nieuwe maar ook oudere bewoners en omwoners neemt  toe. Daarom zijn  wij met het idee gekomen om van het speelveld ook een ontmoetingsplek voor alle bewoners en dus van alle leeftijden te maken.  In de eerste aanzet hebben we dan ook een vlindertuin en een nestenkastenproject ingetekend.   Maar ook zit gelegenheid, waar ouders hun kroost in de gaten kunnen houden, en onze senioren met andere bewoners contact kunnen maken en het over de dingen van alle dag kunnen hebben. Het komt de sfeer maar ook de veiligheid van deze plek maar ook onze hele omgeving ten goede.

Dat kunnen we niet alleen met het Pieter Christiaanpark.  Bewoners van de Aldlanstate, de Averoresidentie  en Erasmus moeten daarbij betrokken worden.  Daarnaast heeft het wijkpanel ons ook gevraagd een draagvlak onderzoek te doen voor het budget verzoek aan de Gemeente Leeuwarden.  Hoe meer bewoners en omwoners kunnen genieten van de nieuwe ontmoetingsplek annex speelveld, hoe meer kans dat de gemeente hierin wil investeren.  Ook om de plannen verder uit te werken, zouden bewoners van  de beide huizen en de Averoresidentie mee moeten praten.  Als er rekening gehouden wordt met hun wensen, dan zullen ze deze plek ook graag willen bezoeken en misschien ook wel mee willen werken in het onderhoud van de vlindertuin of de voorlichting aan kinderen over het nestkastenproject.

We kunnen niet met alle bewoners om de tafel gaan zitten, en zoeken daarom een werkbare modus. Misschien kan dat met een vertegenwoordiging van uw bewoners?

Graag horen we van u of  uw vereniging op een of andere manier gehoor kan geven aan onze oproep.  Of het ons lukt om gemeentelijk budget rond te krijgen, dat weten we nog niet. Maar ondanks dat maken is het een aanzet om met zijn allen rond de tafel te zitten en onze woonomgeving plezieriger en veiliger te maken.

Met vriendelijke groet
Sara Kroos en Misja Sirag

Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark

p/a Constantijnstraat 1

8935DH Leeuwarden.