Bussluis of eenrichtingsverkeer. Verslag en aanzet tot een analyse.

image_pdfimage_print

Op 30 april j.l.  kwam de gemeente met 3  verkeersoplossingen.  Oorspronkelijk was er nog een 4e oplossing met visuele maatregelen. Deze laatste zou door de gemeente ook met de betrokken wethouder besproken zijn. Daar werd de vraag aan de verkeersdeskundigen gesteld of die 4e oplossing ook zoden aan de dijk zou zetten.  Hierop  werd  geantwoord  dat visuele maatregelen zonder combinatie met verkeersmaatregelen weinig uithaalden.   Er is toen besloten om deze oplossing niet naar voren te brengen, met als reden dat de gemeente  de bewoners geen oplossingen moet aanbieden die geen  of nauwelijks  effect hebben.

Naar alle ingebrachte voorstellen  van onze bewoners is kritisch gekeken. Een aantal konden technisch  of wettelijk (nog) niet.  Wat we wel terugvonden was  een inrichtingsoptie waar veel verwerkt was van  een combinatie van voorstellen van  meerdere bewoners en  een bus sluis optie  op de Beatrixstraat voorbij de T splitsing met de Constantijnstraat. Deze laatste  heeft  ook als inzending  op onze site heeft gestaan. De bus sluis optie aan het begin van de Beatrixstraat , voorbij de kruising met de Hempenserweg, is ontwikkeld door de gemeente.

De keuze tussen de 2 bus sluis varianten is met name  belangrijk voor bewoners van de Constantijnstraat , het Prins Clausplein,  de Beatrixstraat 53, 55 en 57 en mogelijk de Aldlanstate.

Goed beschouwd zijn er dus 2 oplossingen  met verschillende gevolgen.   De bus sluis en het  stuk eenrichting verkeer vanaf de brug tot de 1ste kruising in Aldlan.

Op de site  tref je een aanzet van de analyse aan.  Dit hoeft niet de eindanalyse te zijn.  Bewoners die iets missen, zowel  voordelig  als nadelig  kunnen dit via het contactformulier  melden. We zullen het dan toevoegen aan deze analyse. De bedoeling is dat bewoners inzicht krijgen in de gevolgen van de voorgestelde oplossingen.   Veel bewoners die rechtstreeks geconfronteerd worden met de verkeersonveiligheid en overlast zullen een stuk omrijden minder bezwaarlijk vinden. We hopen dat de bewoners die niet rechtstreeks of geen  last hebben, ook begrip hebben  voor hen, en iedereen  het hetzelfde woongenot gunnen als  als de rest van ons park (inclusief Timothee en Weideflora)

Naar de analyse pagina……