Correspondentie en reacties van en naar PvdA Raadslid

image_pdfimage_print

 Recentste correspondentie bovenaan geplaatst . Dus van onder naar boven lezen. 

From: mbenmhammed@gmail.com
To: pieterchristiaanpark@hotmail.com
Subject: RE: Uw mail
Date: Mon, 14 Sep 2015 19:02:09 +0200

Dag mevrouw Klos,

Hartelijk dank voor u openhartige mail. Wij stellen uw inzet voor uw woonomgeving zeer op prijs. Ik heb uw mail inmiddels onder de aandacht gebracht van de ambtelijke dienst en de verantwoordelijk wethouder en hen gevraagd uw bezwaren en argumenten mee te wegen. Verder zal ik de gemeente vragen aanwezig te zijn op de infoavond, die binnenkort wordt gelegd. Wij zijn daarbij vanzelfsprekend ook aanwezig.

Wij hopen dat de gemeente in goed overleg met alle partijen tot een voor iedereen aanvaardbaar compromis kan komen. Dat zal het uitgangspunt moeten zijn. Het kan ook zijn dat de uitkomst niet voor iedereen optimaal is. Hoe vervelend dit ook is, deze mogelijkheid kunnen we niet uitsluiten. Wij zullen de gang van zaken in ieder geval kritisch volgen en zelf standpunten en argumenten van alle partijen wegen.

Met vriendelijke groet,

Mohammed Benmhammed

PvdA raadslid Leeuwarden

=======================================================================

Reactie Belangenbehartiging Pieter Chistiaanpark aan PVDA Raadslid 

 

From: pieterchristiaanpark@hotmail.com
To:  mohammed.benmhammed@leeuwarden.nl
Date: Tue, 8 Sep 2015 11:56:43 +0200

Geachte heer Bennhammed,

 

Dank voor uw reactie en uiteraard is de PvdA fractie, wat betreft Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark, van harte welkom op de bewonersbijeenkomst.
Graag willen we het volgende nog onder uw aandacht brengen. De door de verkeersonveiligheid/overlast gedupeerde bewoners zijn de aanwonenden van de Beatrixstraat,, de Hempenserweg, Timothee, de Weideflora tot aan de kruising met het Rietgras. Inmiddels hebben ook de wat oudere bewoners (vaak met rollator) van Erasmus moeite met oversteken.
Uit uw antwoord, lees ik dat alle bewoners van Aldlan geïnformeerd en uitgenodigd worden.  Vanuit de Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark willen en kunnen wij dit traject niet verder uitbreiden naar de rest van Aldlan.  Zij hebben ook last van het sluipverkeer. Onlangs werden verderop in Aldlan er, na 2 ongelukken, binnen 14 dagen verkeersmaatregelen getroffen.  Wij zijn al jaren bezig maar komen niet verder dan uitstel en nog eens uitstel.
Ook zijn er bij ons huidige traject heel veel partijen betrokken.  Heel veel partijen met allemaal andere meningen, zoals “mogelijke klanten van Aldlan kunnen niet meer zo makkelijk bij mijn winkel aan het Willem Alexanderplein komen”  tot aan bewoners “die geen last van de verkeersonveiligheid/overlast ondervinden maar geen begrip hebben als er een stukje omgereden moet worden” door een door de gemeente voorgestelde verkeersmaatregel.
Het gevaar van een Poolse landdag bijeenkomst waar allemaal verschillende meningen boven tafel komen wordt steeds groter.  Gaat de gemeente naar een algemene  belangenafweging van alle betrokken, om consensus te bereiken, dan wordt er weer voorbij gegaan aan de bewoners die echt last ondervinden van al het sluipverkeer.  Dag in dag uit, behalve dan in mindere mate op zondag.
Een goede en doordachte besluitvorming vanuit de Gemeente Leeuwarden is essentieel om de gedupeerde bewoners straks ook een veilige en rustige straat terug te geven, waar heel veel bewoners die geen directe hinder ondervinden  al jaren van genieten.
De trage gang van zaken zorgt voor polarisering, terwijl wij als belangenbehartiging zoveel mogelijk proberen begrip en saamhorigheid onder al onze bewoners en aanwonenden te bewerkstelligen.
Nogmaals wij zijn blij met uw participatie en bereidwilligheid. We hopen alleen niet dat gedupeerden teleurgesteld worden met een lege huls.
Met vriendelijke groet
Namens Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark
M.A, van Mourik
===============================================================================================================
Van: Mohammed Benmhammed
Datum:05-09-2015 18:08 (GMT+01:00)
Aan: ‘Ine Klos’
Cc: “‘Bok, Tamara'” ,”‘Hoekstra, Richard'” ,’WMMartens’ ,’Klaas Zwart’ ,’Ditmer Lesterhuis’
Onderwerp: RE: verkeerssituatie Beatrixstraat te Leeuwarden

Geachte mevrouw Klos,

Hierbij wil ik u het volgende onder uw aandacht brengen.

Naar aanleiding van uw mail hebben we het college gevraagd om z.s.m. een bijeenkomst te plannen voor alle bewoners zodat jullie weten waar jullie aan toe zijn. Deze zaak is niet door het college in vergetelheid geraakt, maar wel willen zij met een oplossing komen waar alle bewoners min of meer tevreden over kunnen zijn. Als het goed is, zullen zij een bijeenkomst plannen o.v.b. op 14 oktober 2015. Jullie als bewoners van Aldlan zullen ook per mail hierover door het college geïnformeerd worden.

Als het kan willen wij als PvdA fractie graag bij deze bijeenkomst aanwezig zijn om met elkaar van gedachten te wisselen.

Mocht u hierover vragen hebben, dan hoor ik deze graag van u.

Met vriendelijke groet,

Mohammed Benmhammed

PvdA raadslid Leeuwarden