CORRESPONDENTIE GEMEENTE LEEUWARDEN.

image_pdfimage_print

Leesinformatie:  Recentste correspondentie bovenaan.


mail antwoord naar gemeente 15 mei 2017

Dag heer Busse,

Helaas wij zijn dan al  met vakantie.  Dus dat wordt hem niet. Als er vragen zijn verzoek ik u ze per mail stellen, ik probeer ze dan vanuit daar te beantwoorden, of ik vraag een van de bewoners om contact met u op te nemen.

De telslangen heb ik inderdaad gezien. Ik en benieuwd of de beleving van de aanwoners overeenkomt met de realiteit.

De oplossingen in de brief komen uit het hart en verstand van de bewoners. Een burgerinitiatief waarop menige gemeente jaloers zou zijn.  Het zou door het wijkpanel maar ook door alle bewoners die daaraan meegewerkt hebben erg gewaardeerd worden als u tijdens de avond daarop kunt reageren.

Met vriendelijke groet

M.A. van Mourik
Constantijnstraat 1
8935DH Leeuwarden


MAIL ANTWOORD VAN GEMEENTE 15 MEI 2017 

Beste heer van Mourik,

Bedankt voor uw brief en suggesties.

Die zullen wij gaan bestuderen en intern bespreken.

21 juni staat er een overleg gepland met het wijkpanel en bewoners.

Inmiddels liggen er ook telslangen en doen wij verkeersonderzoek naar de hoeveelheid verkeer, en de snelheid van het verkeer.

Met het wijkpanel is afgesproken dat  als we het resultaat van het verkeersonderzoek op tijd binnen hebben, we kunnen zien of de maatregelen die genomen zijn ook effectief zijn of niet.

Dan kunnen we ook in gaan op eventuele aanpassingen.

Ik stel voor dat u na dat overleg ook antwoord krijgt  op uw brief.

Als u nog een persoonlijk overleg wil kan dat altijd maar de komende twee weken zijn er veel vrije dagen.

De eerste dag met ruimte in mijn agenda is 30 of 31 mei.

 

Met vriendelijke groeten,

 

cid:image002.png@01D046E6.406D4630

André N.J. Busse  | Verkeerskundige
Cluster Verkeer en Vervoer 

1) 

Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000, 8900 JA LEEUWARDEN
T 14 058 | Leeuwarden.nl | Twitter | Facebook

Leeuwarden, Culturele Hoofdstad 2018

 

 

Aanwezig: Dinsdag t/m donderdag

 

  

Beschrijving: Beschrijving: Leeuwarden Vrij-Baan1

 


MAIL NAAR GEMEENTE 15 MEI 2017. 

Geachte heer Busse,

Namens een aantal actieve bewoners hebben wij een brief naar Burgemeester en Wethouders en U gestuurd. In de bijlage treft u nogmaals maar dan in digitale vorm de correspondentie aan. Het gaat om de toegenomen  verkeersonveiligheid in ons Pieter Christiaanpark.  Op een constructieve wijze  hebben bewoners geprobeerd de oorzaak en de gevolgen daarvan in kaart te brengen.  Daarna hebben wij naar oplossingen gezocht die de verkeersveiligheid weer kunnen verbeteren.

In verband met vakantie zou ik deze week nog graag een afspraak met u willen maken. Tijdens deze afspraak kunt u over onduidelijkheden, een toelichting krijgen en kan ik over nog openstaande punten uw expertise en aandacht vragen. Ik zal voor deze afspraak, contact met u zoeken.

Op onze site staat nagenoeg alle informatie van onze bewoners, zoals het effect van de in december 2016 genomen maatregelen. Zie:

https://pieterchristiaanpark.nl/effect-verkeersmaatregelen/

Ook op “reageer” staan een aantal reacties.

Hoorgraag spoedig i.v.m. de afspraak.

Met vriendelijke groet

Namens Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark en betrokken parkbewoners.

M.A. van Mourik
p/a Constantijnstraat 1
8935DH Leeuwarden
058 2887189

Aan het College van Burgemeester en wethouders

Mede ter attentie van de heer A. Busse,

Olderhoofsterkerkhof 2

Postbus 21000 

8900JA Leeuwarden.

 

Afzender: Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark

p/a Constantijnstraat 1

8935DH Leeuwarden.

 

                                                                                                                       Leeuwarden, 14 mei 2017.

 

Betreft : getroffen maatregelen en verkeersveiligheid .

 

Geacht College, geachte heer Busse,

 

Diverse bewoners hebben, mondeling, via mail of op de site gereageerd, over hun ervaringen van de getroffen verkeersmaatregelen. Dit is aanleiding geweest om op 22 maart j.l. een bijeenkomst hierover te houden. Via onze wijkagente hebben wij gevraagd of een verkeersdeskundige van de politie hierbij aanwezig wilde zijn om zijn kennis en ervaring met ons te delen.

 

Een verslag van deze bijeenkomst is via onze site beschikbaar. Van de diverse onderwerpen hebben wij de verkeersveiligheid als prioriteit benoemd. Verkeersoverlast, sluipverkeer etc. kunnen meelopen in latere evaluaties.

De bewoners vinden dat fietsers en automobilisten momenteel te veel risico lopen om op de T splitsingen betrokken te worden bij een ongeval. Gezien de diverse reacties van bewoners met jonge kinderen loopt deze categorie extra risico. Zij zijn nog niet instaat om op een volwassen manier met verkeer om te gaan.

 

Van de vele voorstellen springen er twee oplossingen bovenuit. Oplossing 1 is uitvoerig door de aanwezigen getoetst, uitgetekend en bediscussieerd. Optie 2 is later aangedragen en vindt ook veel bijval bij onze bewoners.

Uitvoering zou voor de bewoners van het Pieter Christiaanpark de verkeersveiligheid, op korte termijn, moeten verbeteren. Wij vragen de Gemeente Leeuwarden, met klem, om hierin mee te denken, en zo nodig verdere verbeteringen aan te brengen. Door op korte termijn tot realisatie over te gaan, worden ongelukken voorkomen.

 

Probleemstelling.

De verkeersobstakels aan de Beatrixstraat zijn door ervaringen en voortschrijdend inzicht aan de “verkeerde” kant van de weg geprojecteerd. Op de T splitsingen Mauritsstraat, Constantijnstraat en Pieter Christiaanstraat west+oost, wordt hierdoor de verkeersonveiligheid verhoogd.

 

Gevolgen :

  1. Het verkeer van rechts zit nu op de linkerbaan, waardoor de zichtbaarheid (zichthoek) vanuit de Mauritsstraat en Pieter Christiaanstraat, Constantijnstraat slechter is dan voorheen.

Het ongewenst links blijven rijden van verkeer op de Beatrixstraat maakt dit probleem van de zichtbaarheid alleen maar groter. Ongewenst links rijden komt veelvuldig voor.

  1. De afstand tussen het verkeer van rechts op de Beatrixstraat en het rechts afslaand verkeer vanuit de zijstraten is verschoven met een halve wegbreedte en daardoor 3 meter korter geworden. Dit heeft grote invloed op de reactietijd van alle verkeersdeelnemers. De kans op ongelukken is hierdoor aanzienlijk toegenomen.
  2. Niet alleen de aanwezigheid van fietsers/brommers op dit verkleind verkeersvlak maakt de situatie onoverzichtelijker, maar gevaarlijker voor alle partijen.

 

Oplossingen:

Het verplaatsen van de obstakels naar de andere kant van de Beatrixstraat, zorgen voor een verhoging van de reactietijd voor verkeersdeelnemers , een betere zichtbaarheid van het van rechts komend verkeer en een veiligere situatie van fietsers/brommers.

Oplossing 1. De 4 huidige obstakels bestaan elk uit 2 helften die geschroefd zijn in het wegdek. Deze helften zouden hergebruikt kunnen worden. maar dan op de hoeken van de Beatrixstraat, Wel moet er iets gedaan worden aan de scherpe kanten. Zie bijlagen.

Oplossing 2. Het verplaatsen van de obstakels naar de andere kant van de weg, naar de oostkant van de T splitsing. Of gezien vanuit de straten die uitkomen op de Beatrixstraat, links van de kruising.

 

Wij willen dit graag in een mondelinge afspraak toelichten, waarbij wij ook onze nog openstaande vragen kunnen voorleggen. Wellicht heeft u nog andere invalshoeken ter bevordering van de veiligheid.

Samen met onze vertegenwoordiger in het wijkpanel, vragen wij om, op de verkeersavond van het wijkpanel op 21 juni, op onze voorstellen te reageren.

 

Uw berichten zien wij graag spoedig tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

 

Yge ten Cate

Ine Klos

Cees Boersma

Andre v.d. Leij

Maaike

Griet Branderhorst

Dick Branderhorst

Jan Loois

Cor Sinnema

Ina Sinnema

Martin van Mourik

Sara Kroos

Mark Kitslaar

Paul Faber

Paulien Lamsma