Effect verkeersmaatregelen.

image_pdfimage_print

Ervaringen , reacties / constateringen van de aanwezige bewoners op de bijeenkomst van 22 maart, en van de binnengekomen mails. 

In het begin hebben de maatregelen geholpen/ leereffect is er inmiddels uit

Maatregelen hebben weinig geholpen/weinig veranderd/oude patroon

Rechts afslaan is moeilijker/onveiliger geworden

vanaf Nylân links afslaand naar de PC/Mauritsstraat, heb je ook heel slecht zicht op wat er vanuit de PCstraat komt. Omdat het obstakel rècht voor de PCstraat zit, wordt je gedwongen om de bocht vrij krap te nemen, waardoor de kans op aanrijding

Ongewenst links blijven rijden (rijrichting vanuit viaduct , van west naar oost)

Situatie is verslechterd /gevaarlijker door afremmend/optrekkend verkeer dichter bij huis

Sluipverkeer is niet weg

Irritatie over verkeersdeelnemers die zich nergens wat van aantrekken

Kan ik nog even voor die aankomende auto langs

Veel lawaai en trilling (bus en zwaar verkeer)

Bijna ongeluk/ auto’s tegen paaltjes

Snelheid is er wat uit

Golven met verkeer / voorheen “regelmaat”

Het is niet zo handig geweest om een vernauwing cq drempel onder de van  Harinxmabrug te situeren. Het lawaai van de vooral aanhangwagens met losse lading wordt door de brug enorm versterkt.Dit wordt nog eens herhaald op de overgang klinkers/asfalt voor de P.Christiaanstr..Ook de trillingen van de bussen en het remmen en optrekken van het verkeer is in de huidige situatie in onze woning voelbaar en hoorbaar. Voorheen was het verkeerslawaai aanzienlijk minder.

In de Beatrixbocht rijden de auto’s nog even hard als voor de maatregelen

Geen verlenen van voorrang uit de zijstraten.

Erfafscheidingen op T splitsingen bemoeilijkt zicht, Linksrijdende auto’s zijn amper te zien

De automobilisten van Nylân naar Aldlân nemen niet meer de moeite om naar hun eigen wegenhelft te gaan en rijden hard.

Fietsers  vanaf de Pieter Christiaanstraat (lage nummers) kunnen niet recht oversteken, want daar ligt een obstakel. Hierdoor zitten fietsers bij het oversteken eerst op de verkeerde weghelft, terwijl de auto’s vanuit Aldlan vaak de bocht ruim nemen. Het is hierdoor gevaarlijker geworden voor fietsers

De nieuwe maatregelen is er meer verkeer door de PCstraat. Blijkbaar vind het sluipverkeer de iets langere route de moeite waard ten opzichte van de obstakels die anders genomen moeten worden

p.s. Op de “reageer” pagina  staan nog meer reacties van bewoners.