Gemeente reageert laks op informatie en samenwerkingsvraag

image_pdfimage_print

16-2-2015

Geachte heer Dijkstra en Busse,

hieronder een mailmelding van een van onze bewoners. Misschien handig om met het verplaatsen binnenkort en rekening mee te houden.
Onze vraag “Zijn deze meter nu geijkt ?”.

We hebben de toezegging van u gehad, om uiterlijk afgelopen vrijdag een reactie van onze eerder mail van 2 februari j.l. (dus 2 weken geleden)  te ontvangen. Tot op heden mochten we nog geen antwoord ontvangen.

Met vriendelijke groet
Namens Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark
M.A. van Mourik

—————————————————————————————————————————————

From: jdijkstra
To: pieterchristiaanpark@hotmail.com
CC: andre.busse
Subject: RE: Vervolgtraject maatregelen verkeersoverlast
Date: Fri, 6 Feb 2015 11:52:31 +0000

Geachte heren,

Dank nog voor jullie mailbericht.

Momenteel heeft de verwerking iets vertraging opgelopen door wijziging in de personele bezetting.

Conform de afspraak gaat er binnenkort een brief uit naar de bewoners. Hierin zijn de 4 oplossingen geschetst waar een keuze uit kan worden gemaakt zoals op de bewonersavond is afgesproken. Alle 4 de keuzes worden voorzien van voor- en nadelen zodat men niet alleen voor een plaatje kiest maar ook voor de consequenties.

De meest gekozen oplossing wordt nader uitgewerkt. In geval er 2 veel  gekozen voorkeuren zijn dan gaan we met 2 verder.

Met de nadere uitwerking(en) komen wij terug op een volgende bewonersavond, om samen met de bewoners de details en de consequenties nog eens te bespreken. De meest gedragen oplossing gaan wij dan definitief uitwerken.

 

Op dit moment zijn wij nog bezig een aantal zaken verder uit te werken. Ook gebruik van de website pieterchristiaanpark.nl komt aan de orde.  Hierover komt volgende week meer duidelijkheid.

Ik stel voor dat ik u voor eind volgende week antwoord ga geven op de gestelde vragen.

Goed weekend toegewenst.

 

Met vriendelijk groet,

 

Jan Dijkstra,               Adviseur team Civiele Techniek,
sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting,
Stadsontwikkeling & Beheer.

T 058 233 8036 / M 06 1829 8241
       

Woensdag niet aanwezig.

Gemeente Leeuwarden


Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

T 14 058
https://www.leeuwarden.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Mvg,

Jan

 ————————————————————————————————————————————-

Van: Pieter Christiaanpark [mailto:pieterchristiaanpark@hotmail.com]
Verzonden: donderdag 5 februari 2015 17:07
Aan: Dijkstra, Jan (Civiele Techniek); Busse, André
CC: Molen van der, Harry
Onderwerp: RE: Vervolgtraject maatregelen verkeersoverlast

Geachte Heren Dijkstra en Busse,

Graag zouden wij willen weten wanneer we een reactie mogen ontvangen op de mail van 2 februari j.l.

Daarnaast krijgen we momenteel met regelmaat de vraag of er al iets bekend is over de voortgang van de verkeersplannen.
Misschien is het handig om voorrang te geven aan een statusupdate hiervan.

Namens Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark
www.pieterchristiaanpark.nl
Martin van Mourik
Otto de Jong


From: pieterchristiaanpark@hotmail.com
To: jdijkstra; abussel
CC: h.vandermolen
Subject: Vervolgtraject maatregelen verkeersoverlast
Date: Mon, 2 Feb 2015 14:03:30 +0100

Geachte heren Dijkstra en Busse,

Inmiddels ligt de bijeenkomst van 8 december 2014 al 2 maanden achter ons.  In de tussentijd hebben diverse bewoners uit ons park en haar omgeving  , via de website www.pieterchristiaanpark.nl , nog diverse oplossingen aangedragen. Alle initiatieven zijn naar u doorgestuurd, en zouden op bruikbaarheid bekeken worden.

Aan reacties op de site, mail maar ook in persoonlijke gesprekken merken we de diversiteit in denken van de bewoners. De overlast en onveiligheid door het sluipverkeer reikt verder dan de Beatrixstraat. Bewoners van de Weideflora en Timotee hebben dat duidelijk kenbaar gemaakt.  De bewoners van de omringende straten, die er minder of geen last van hebben,  reageren verschillend. Dat gaat van begrip en geen probleem hebben met een stukje omrijden tot niet willen omrijden en alles zo ontsloten houden zoals het nu is. Met visuele maatregelen heeft geen men  problemen.  Maar het weren van het sluipverkeer zal ongetwijfeld niet bereikt worden zonder maatregelen waar ook een offer gevraagd wordt van iedere individuele bewoner. Uiteindelijk moeten we met zijn allen naar een jaar kunnen zeggen, dat we een veiligere en rustigere wijk hebben en dat het ruim opweegt tegen de ongemakken.

 

De grote opkomst op de inspraakavond heeft aangetoond dat het leeft onder alle bewoners in Aldlan maar ook in Nijlan.  Graag zou een afvaardiging van de belangenbehartiging Pieter Christiaanpark met mogelijk ook andere betrokken groepen zoals wijkpanel met u beiden en mogelijk andere deskundigen rond de tafel willen zitten om een goede implementatie voor te bereiden. Als onze wijkwethouder hier ook aan wil deelnemen, zouden wij dat zeer waarderen. 

 

We denken onder andere aan de volgende punten:

1. Hoe gaat de behandeling van de voorstellen in zijn werk?  Waar kijkt de gemeente naar? Hoe vind de weging van de overlast en verkeersonveiligheid plaats ten opzichte van de bewoners die minder of geen last hiervan hebben en iets extra’s moeten doen, bijvoorbeeld omrijden?  Is er een wettelijk kader waarin de procedure en/of bezwaren behandeld worden?  Lopen we als park het risico dat er weer niets gebeurd en we met de problemen blijven zitten?

2. Wat is de huidige status van de voorstellen bij de Gemeente Leeuwarden?

3. Op welke wijze gaat straks de voorlichting plaatsvinden?

4. Kunnen we met zijn allen ervoor zorgen dat de bewoners goed en objectief voorgelicht worden, nog voor het moment dat de definitieve presentatie plaats vindt?

 

Wij menen dat wij met een dergelijke bijeenkomst onze bewoners extra voorlichting kunnen geven, maar ook dat we , met zijn allen het te bewandelen pad beter en zorgvuldiger kunnen ingaan.  Onze verwachting en hoop is, dat bewoners meer begrip voor alle partijen en hun standpunten krijgt en niet alleen vanuit het eigen standpunt geredeneerd gaat worden. We moeten het met zijn allen doen.

 

Het lijkt ons aan te bevelen om bij een dergelijke bijeenkomst een neutrale en ervaren persoon als  voorzitter (ster) te laten fungeren. Hierdoor kunnen partijen vrijelijk discussiëren, terwijl het algemene belang geborgd blijft.

 

Graag horen wij op korte termijn of de Gemeente Leeuwarden gehoor kan geven aan ons verzoek.

 

Met vriendelijke groet

Namens Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark
Martin van Mourik
p/a Constantijnstraat 1
8935DH Leeuwarden