Verslag gemeente bewonersavond 08-12-2014

image_pdfimage_print

Terug naar Home

Bewonersavond Beatrixstraat 08-12-2014

Inleiding (aanleiding, opzet van de avond, vervolgstappen): op de Beatrixstraat is sprake van veel sluipverkeer die o.a. de Julianalaan en het Drachtsterplein vermijden als ze bijvoorbeeld van de Hemrik naar het westen van Leeuwarden willen. Hiervan ondervinden de (buurt)bewoners veel hinder. Tijdens deze avond wordt aan de buurtbewoners gevraagd om mogelijke oplossingen uit te wisselen. De ideeën worden opgeschreven en de voor- en nadelen worden teruggekoppeld. Uit de ideeën volgen enkele voorkeursvarianten die worden uitgewerkt. Dit wordt in een latere bijeenkomst besproken.

Meneer vraagt naar de verwijderde busdrempels: waarom, hoe is dit gecommuniceerd en gaat dit van het budget af van wat voor de Beatrixstraat beschikbaar is? De busdrempels zijn verwijderd vanwege de trillingen die ze veroorzaakten. Dit is besproken met de mensen uit de straat die er hinder door ondervonden, waarbij was bepaald dat er acuut wat moest gebeuren. De kosten voor het verwijderen van de drempels gaan niet van het budget af dat is gereserveerd voor de aanpak van de Beatrixstraat.

Communicatie over verloop van de avond: er worden aantekeningen gemaakt, aan de hand daarvan wordt een verslagje gemaakt en dit wordt rondgestuurd aan de mensen die hun emailadres op de presentielijst hebben ingevuld (circa 55 namen).

PODO: probleem, oorzaak, doel, oplossing

Probleem: (veel) sluipverkeer, hoge snelheid motorvoertuigen (vrachtverkeer/Omrin) , hoge snelheid is een gevaar voor fietsers en voetgangers. Uit de meest recente verkeerstellingen blijkt dat de gemiddelde snelheid op 40 km/h ligt. Daarnaast blijkt uit het hoge aantal motorvoertuigen in de spits dat er dan sprake is van sluipverkeer.

Oorzaak: op het zuidelijke deel van de rondweg (onder andere op de Julianalaan) staat het in de spits vaak vast. Omdat veel mensen niet in de file willen staan, rijden ze door de wijken Aldlân en Nijlân om van oost naar west en vice versa te gaan. Dit verkeer, sluipverkeer, heeft als doel om zo snel mogelijk van A naar B te gaan en veroorzaakt onveilige situaties. De bewoners van de Beatrixstraat en omgeving hebben hier erg veel last van.

Doel: het sluipverkeer uit de Beatrixstraat halen waardoor de straat weer een woonstraat wordt en de straat een veilige plek is om je te kunnen verplaatsen.

Oplossingen:

De gemeente heeft een aantal ideeën om van de straat weer een woonstraat te maken. Dit zijn:

 • Een bussluis, waarbij al het (sluip)verkeer gedwongen wordt via de ring te rijden.
 • Eenrichtingsverkeer, waarbij het (sluip)verkeer maar voor een gedeelte wordt gedwongen via de ring te rijden.
 • Enkele maatregelen om de snelheid naar beneden te halen en de veiligheid te vergroten, waarbij het sluipverkeer nog steeds gebruik kan maken van de Beatrixstraat.

Er zijn veel ideeën genoemd door de bewoners. Hieronder volgt een opsomming hiervan.

 • Geen fietsverkeer meer in de Beatrixstraat/aparte fietspaden.
 • Verbodsborden met ontheffing voor bestemmingsverkeer.
 • Fietsstroken met onderbroken verfstrepen.
 • Middenstrook bij een éénrichtingsweg.
 • Bussluis bij Wirdumervaart.
 • Afsluiting alleen tijdens de spitsuren regelen.
 • 30 km/h borden meer laten opvallen/beter zichtbaar maken (zoals bij komgrenzen met een rood/wit gestreept bordje eronder).
 • ‘30’ op de weg plaatsen.
 • Een camera plaatsen (zoals bij de huidige situatie bij de Harmonie).
 • Overal stopborden (zoals in Amerika).
 • Beter afstellen verkeerslichten op de rondweg.
 • Nijlânsdyk 30 km/h maken.
 • Middenberm kruising Aldlânsdyk – Dr. Jacob Botkeweg open maken en Beatrixstraat eenrichtingsverkeer maken.
 • Verkeerslichten op de Beatrixstraat.
 • Iedereen behalve bewoners laten betalen om over de Beatrixstraat te mogen (automaat tolhuisje).
 • Sluipverkeer tegenhouden door middel van een slagboom en pasje voor bewoners.
 • Grote witte cirkels op de kruisingen zoals op de Ferdinand Bolstraat.
 • Witte belijning die zorgt dat de weg optisch kleiner lijkt (soort strook voor fietsers, scheiding van het verkeer).
 • De oude paal zoals bij de Harmonie, waarbij alleen bewoners er langs kunnen.
 • Verdeling van de rijbaan zoals op de Schrans (midden geleider).
 • Bloembakken.
 • Woonerf van de Beatrixstraat maken.
 • Een gedeelte eenrichtingsverkeer maken.

Op de korte termijn (in januari) kunnen er snelheidsmeters geplaatst worden en 30 op de weg bij de toegangen van de 30-zone.

De door de gemeente genoemde meest reële oplossingen zijn:

 • Bussluis locatie 1
 • Bussluis locatie 2
 • Eenrichtingsverkeer
 • 30-km maatregelen, visueel versmallen, bloembakken, witte cirkels, enz.

Deze 4 varianten gaat de gemeente uitwerken.

 

BIJBEHORENDE  MAIL 16-12-2014

Geachte heer van Mourik,

 

Hierbij het verslag. Wij werken de 4 genoemde oplossingen verder uit en gaan alle aangedragen oplossingen beoordelen en onderbouwen waarom ze verder wel, deels of niet worden meegenomen. Hierover volgt in januari/februari nader bericht.

 

Alle ideeën zijn welkom, graag zelfs. Er zit vaak wel iets tussen dat, al of niet aangepast, gebruikt kan worden. Indien nodig mag het ook anoniem (door)gestuurd worden.

 

Met vriendelijke groet,

 


Jan Dijkstra

 

MAIL 15.12.2014

Van: Martin van Mourik
Verzonden: maandag 15 december 2014 20:07
Aan: Busse, André; Hagen, Rikkie; Dijkstra, Jan (Civiele Techniek)
Onderwerp: vraag over verslag van vorige week maandag

Geachte mevrouw Hagen, heren Busse en Dijkstra,

Momenteel krijgen we vragen over het toegezegde het verslag van maandagavond de 8ste december.
Weet u wanneer dat beschikbaar is, zodat het op de site gezet kan worden?
Verder zijn  er nog een paar ideeën via de mail binnengekomen. In overleg met de inzenders zullen ze wel/of niet op de site gezet resp naar jullie doorgestuurd worden.

Hoorgraag en met vriendelijke groet

M.A. van Mourik
Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark