Mail aan gemeente over bijeenkomst 8 december

image_pdfimage_print

Geachte heer Busse en Dijkstra,

(cc Stellingwerf)

Naar aanleiding van de uitnodiging op 8 december hebben wij al veel mailreacties gehad. Ook van Timothee en Weideflora.
Zij willen graag ook op de bijeenkomst komen.
Ook bij de Avero Residentie hebben wij bijna alle bewoners een flyer van onze “Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark” in de bus gedaan.
En inmiddels hebben wij ook daar wat reacties van gehad. Gezien de leeftijdsopbouw in deze flat is de integratie van het internet daar lager.

Een aantal bewoners vroeg ons of de de toegezegde tussentijdse verkeersmaatregelen ook op 8 december aan de orde komen.
Zoals de extra herhalingsborden van 30 km zone, een grote 30km afbeelding  op de weg en het  aanbrengen van de smileys.
Het is erg verontrustend, dat na het weghalen van rubberen wegobstakels , een aantal weg gebruikers onacceptabel hard is gaan rijden en hierdoor de al matige verkeersveiligheid in onze woonwijk verder verslechteren.  In deze donkere winter maanden, lopen met name de spelende en schoolgaande kinderen in onze wijk een groot risico om aangereden te worden. Het op korte termijn realiseren van de tussentijdse verkeersmaatregelen maar ook handhaving zouden dit kunnen beperken.

Mocht dit niet op 8 december niet op de agenda staan, dan verzoeken wij ons hierover te informeren.  Ook de data’s van de realisatie zouden wij graag willen weten. Via de site zullen we dan zoveel mogelijk de bewoners informeren.

Namens de redactie van belangenbehartiging Pieter Christiaanpark
M.A. van Mourik
Constantijnstraat 1
8935DH Leeuwarden