mail aan gemeente/ Voortgang en gesprek

image_pdfimage_print

Geachte heren Dijksra en Busse,

Inmiddels ligt de bijeenkomst van 8 december 2014 al 2 maanden achter ons.  In de tussentijd hebben diverse bewoners uit ons park en haar omgeving  , via de website www.pieterchristiaanpark.nl , nog diverse oplossingen aangedragen. Alle initiatieven zijn naar u doorgestuurd, en zouden op bruikbaarheid bekeken worden.

Aan reacties op de site, mail maar ook in persoonlijke gesprekken merken we de diversiteit in denken van de bewoners. De overlast en onveiligheid door het sluipverkeer reikt verder dan de Beatrixstraat. Bewoners van de Weideflora en Timotee hebben dat duidelijk kenbaar gemaakt.  De bewoners van de omringende straten, die er minder of geen last van hebben,  reageren verschillend. Dat gaat van begrip en geen probleem hebben met een stukje omrijden tot niet willen omrijden en alles zo ontsloten houden zoals het nu is. Met visuele maatregelen heeft geen men  problemen.  Maar het weren van het sluipverkeer zal ongetwijfeld niet bereikt worden zonder maatregelen waar ook een offer gevraagd wordt van iedere individuele bewoner. Uiteindelijk moeten we met zijn allen naar een jaar kunnen zeggen, dat we een veiligere en rustigere wijk hebben en dat het ruim opweegt tegen de ongemakken.
De grote opkomst op de inspraakavond heeft aangetoond dat het leeft onder alle bewoners in Aldlan maar ook in Nijlan.  Graag zou een afvaardiging van de belangenbehartiging Pieter Christiaanpark met mogelijk ook andere betrokken groepen zoals wijkpanel met u beiden en mogelijk andere deskundigen rond de tafel willen zitten om een goede implementatie voor te bereiden. Als onze wijkwethouder hier ook aan wil deelnemen, zouden wij dat zeer waarderen.
We denken onder andere aan de volgende punten:
1. Hoe gaat de behandeling van de voorstellen in zijn werk?  Waar kijkt de gemeente naar? Hoe vind de weging van de overlast en verkeersonveiligheid plaats ten opzichte van de bewoners die minder of geen last hiervan hebben en iets extra’s moeten doen, bijvoorbeeld omrijden?  Is er een wettelijk kader waarin de procedure en/of bezwaren behandeld worden?  Lopen we als park het risico dat er weer niets gebeurd en we met de problemen blijven zitten?
2. Wat is de huidige status van de voorstellen bij de Gemeente Leeuwarden?
3. Op welke wijze gaat straks de voorlichting plaatsvinden?
4. Kunnen we met zijn allen ervoor zorgen dat de bewoners goed en objectief voorgelicht worden, nog voor het moment dat de definitieve presentatie plaats vindt?
Wij menen dat wij met een dergelijke bijeenkomst onze bewoners extra voorlichting kunnen geven, maar ook dat we , met zijn allen het te bewandelen pad beter en zorgvuldiger kunnen ingaan.  Onze verwachting en hoop is, dat bewoners meer begrip voor alle partijen en hun standpunten krijgt en niet alleen vanuit het eigen standpunt geredeneerd gaat worden. We moeten het met zijn allen doen.
Het lijkt ons aan te bevelen om bij een dergelijke bijeenkomst een neutrale en ervaren persoon als  voorzitter (ster) te laten fungeren. Hierdoor kunnen partijen vrijelijk discussiëren, terwijl het algemene belang geborgd blijft.
Graag horen wij op korte termijn of de Gemeente Leeuwarden gehoor kan geven aan ons verzoek.
Met vriendelijke groet
Namens Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark
Martin van Mourik
p/a Constantijnstraat 1
8935DH Leeuwarden