Mail Dick Branderhorst: Het ontstaan van het speelveld aan de Beatrixstraat

image_pdfimage_print

Beste medebewoners van het  Pieter Christiaanpark

Op de website las ik de oproep om meer informatie over het ontstaan van ons speelveld aan de Beatrixstraat. Ik ben daar toen nauw bij betrokken geweest, en vandaar mijn mail.
Al voor het bouwen van het Pieter Christiaanpark was er veel weerstand vanuit de bewoners van de Avero-residentie tegen dit plan.
Het wegnemen van het vrije uitzicht zorgde ervoor dat er veel bezwaarschriften tegen het voorgenomen plan van het Pieter Christiaanpark werden ingediend.
In dit was een ook in een speelveld voor de jeugd van onze wijk opgenomen.  Deze was gepland op de plek waar nu de vergrootte vijver voor de Avero-residentie ligt.  Om uit de impasse te komen heeft de projectontwikkelaar  een toezegging gedaan om de grond grenzend aan de oorspronkelijke vijver voor 1 gulden over te dragen aan de Avero-residentie.  In ruil hiervoor zijn de bezwaren tegen de bouw van het Pieter Christiaanpark ingetrokken. en kon de bouw van ons park gerealiseerd worden.
Omdat de Avero-residentie de oorspronkelijke vijver hierop heeft vergroot, was daar geen mogelijkheid meer om het ingetekende speelveld aan te leggen. Mede door toedoen van de bewoners commissie van ons park (Theo, Toon, Carel en ikzelf) hebben wij samen met het wijkpanel Aldlan en de Gemeente naar een alternatieve plek voor het speelveld gezocht.  Hieruit is het huidige speelveld aan de Beatrixstraat voort gekomen. De grond is eigendom van de gemeente Leeuwarden.
Dit speelveld bestaat nu bijna dertien jaar en vervult voor de kinderen van de wijk en de kinderen die op bezoek zijn bij bijvoorbeeld  opa en oma een belangrijke rol.
Met vriendelijke groet
Dick Branderhorst.