Mail gemeente: 8 december Bewonersavond verkeersplan

image_pdfimage_print

Dijkstra, Jan (Civiele Techniek)

14:19
Van:  Dijkstra, Jan (Civiele Techniek) .
Verzonden: vrijdag 28 november 2014 14:19:29
Aan: ‘Martin van Mourik’
Geachte heer van Mourik,
 
Op maandag 8 december om 19.30 wordt de bewonersavond gehouden in Nylânstate.
Volgende week wordt er een brief bezorgd bij alle direct betrokken bewoners. Overige belanghebbenden/instanties krijgen de brief via de mail toegezonden. Ik voeg uw mailadres ook aan de lijst toe. Dan kunt u de brief ook op de website plaatsen.
 
Een goed weekend toegewenst.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Dijkstra,               Adviseur team Civiele Techniek,
sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting,

Stadsontwikkeling & Beheer.
 
Gemeente Leeuwarden

Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000

8900 JA Leeuwarden