Mail gemeente Leeuwarden 17 april 2015

image_pdfimage_print

From: jdijkstra
To: pieterchristiaanpark@hotmail.com
CC: rikkie.hagen@leeuwarden.nl; andre.busse@leeuwarden.nl
Subject: RE: Uitnodiging ivm problematiek Beatrixstraat etc.
Date: Fri, 17 Apr 2015 08:44:29 +0000

Geachte heer van Mourik,

De vergadering moeten wij helaas met een week verplaatsen naar donderdag 30 april. Hiervoor komt een nieuw vergaderverzoek.

Opzet van de vergadering is dat wij de concept voorstellen die er nu liggen, aan een zo breed mogelijke groep willen voorleggen en daar een reactie van willen hebben. Wij verwachten op deze manier ook de nodige informatie te krijgen van met name de scholen, de verzorgingshuizen en andere organisaties die op een bewonersavond minder of niet vertegenwoordigd zijn. Indien nodig kunnen we de voorstellen na dit overleg dan nog aanpassen voordat we ze aan alle bewoners gaan presenteren.

Om iedereen ook zijn reactie te kunnen geven is gekozen om voor dit overleg van iedere straat, organisatie of appartementengebouw uit de directe omgeving één vertegenwoordiger te vragen om hieraan deel te nemen.

Wij begrijpen dat voor het Pieter Christaanpark en sommige andere organisatie één vertegenwoordiger weinig lijkt gezien er meerdere straten en meningen zijn maar dat geldt voor alle andere betrokkenen. Wij verwachten daarom ook dat iedere vertegenwoordiger zoveel mogelijk voor zijn of haar achterban komt en ook kan reageren.

Indien één vertegenwoordiger voor het Pieter Christiaanpark problemen gaat opleveren vanwege de verschillen in de gewenste oplossing dan stel ik voor om met 2 of maximaal 3 personen te komen.

Inhoudelijk gaan we ook niet over de uitwerking van de oplossingen praten dit doen we pas als er een definitieve keuze is gemaakt, dan gaan we de nadere uitwerking met de bewoners van de buurt verder oppakken.

Ik verwacht dat jullie op basis van deze gegevens een keuze kunnen maken en zie de reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Jan Dijkstra