Mail naar B&W, Raadsleden, rekenkamer en Griffier over uitstel

image_pdfimage_print

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 26 aug. 2015 om 08:48 heeft Ine Klos <ine1974@live.nl> het volgende geschreven:

Geachte B & W, raadsleden, rekenkamer en griffier,
Zoals bij de meesten nog wel bekend zijn aanwonenden van de Beatrixstraat al geruime tijd (lees: bijna 10 jaar) bezig tezamen met de gemeente om voor de verkeersoverlast aan de Beatrixstraat één of meerdere oplossingen te bedenken.
Inmiddels zijn er twee drempels aan de kanaalkant verwijderd waardoor de geluidsoverlast van aanhangers verminderd is. En de trillingen van passerende bussen zijn ook afgenomen. Aan de kant van de Aldlanstate ligt er nog steeds een drempel, daar is de overlast hiervan nog steeds van toepassing. Echter, de snelheid van het (sluip)verkeer is alleen nog maar toegenomen. De veiligheid en het woongenot is hierdoor ver te zoeken.
Een aantal bijeenkomsten en toezeggingen hebben tot nu toe tot weinig geleid. Er hangen sinds een paar maanden snelheidsmeters met smiley’s.  Echter bijna niemand houdt zich nog aan de snelheid van 30 km per uur.  Bovenstaande is al een aantal keren aangekaart bij u. In juni dit jaar zouden we weer een bijeenkomst hebben, echter is deze al weer twee keer uitgesteld.
Middels dit schrijven spreken wij onze zorg uit over het constante uitstellen van de bijeenkomst, worden de bewoners van de Beatrixstraat in deze wel serieus genomen?
We hebben geen twijfels over de inzet en de vakkundigheid van uw ambtenaren, maar we willen dat de kogel op korte termijn door de kerk gaat. We willen niet dat er eerst ongelukken moeten gebeuren en dat er dan wel binnen 14 dagen verkeersmaatregelen genomen kunnen worden, zoals recentelijk op de Weideflora.
Graag zien we op korte termijn dat er actie wordt ondernomen door de verantwoordelijke ambtenaren en bestuurders van de gemeente Leeuwarden.

Namens Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark

 

Martin van Mourik,

Ine Klos,

Kees Boersma,

Yge ten Cate,

Otto de Jong,

Dick Branderhorst,

Jan Loois,

Cor Sinnema,

Ina Sinnema,

Maaike Meindertsma,

Misja Sirag,

Yep Zeinstra,

Jan Hallema,

Sara Kroos.