mails etc. over niet werkende snelheidsmeters Beatrixstraat.

image_pdfimage_print
Martin van Mourik: Snelheidsmeters werken weer sinds vrijdag 8 mei. Probleem is opgelost.
Van: Busse, André.
Verzonden: maandag 11 mei 2015 10:36:53
Aan: ‘pieterchristiaanpark@hotmail.com’ (pieterchristiaanpark@hotmail.com)
CC: Enter, Rubert  Dijkstra, Jan (Civiele Techniek)

Beste heer van Mourik,

De digitale snelheidsmeters plaats ik meestal in overleg met het wijkpanel.

Deze plaatsing wordt verzorgd door de afdeling wijkzaken van onderhoud en beheer.

Deze mensen zitten niet op het stadskantoor maar op de gemeentewerf, de Kelvinstraat.

Ik heb al doorgegeven dat de accu’s leeg zijn en vervangen moeten worden.

Deze werkzaamheden moeten wel ingepland worden en borden voor calamiteiten, omleidingen en stremmingen gaan dan wel voor.

Groeten,

aan : gemeente@leeuwarden.nl
d.d. 6 mei 2015
Geachte heer/mevrouw,
Al eerder zijn er vanuit ons park meldingen over de snelheidsmeters aan de Beatrixsrtraat kanaalkant via de heer Busse maar ook via 14058 (2015/200803) gemeld.
Momenteel werken beide meters niet meer, en 1 van de meters is verkeerd geplaatst. Hij staat namelijk vlak om de bocht waardoor metingen onder de 30 km blijven, ook al doen de automobilisten nog zo hun best door hard op te trekken.
Vorige week woensdag heb ik dit weer aan de heer Busse gemeld. Helaas kon hij er niets meer aandoen dan het weer doorgeven, en of het dan opgepakt zou worden ? daar had hij inderdaad geen invloed op.
Zonet hebben wij het probleem via 14058 uitgelegd. Er werd ons geadviseerd om via dit emailadres het te omschrijven. Wij zouden dan hierop bericht ontvangen.
Het is erg onzorgvuldig, als wij afspraken hierover met de gemeente maken, het op iemands bureau blijft liggen en er dus niet mee blijkt te gebeuren.  Burgerparticipatie zou hoog in het vaandel staan bij het college van B&W maar dat moet dan ook bij alle afdelingen doorgevoerd worden.  Onze bewoners attenderen de gemeente er trouw op als er iets niet goed werkt of gaat. Door een dergelijke afwikkeling wordt u iedere vorm van participatie doodgeslagen, want er gebeurt toch niets aan.
Wij hebben deze mail ook geplaatst op onze site zie onderstaande link.  Onze bewoners kunnen de status hiervan volgen.
Graag horen wij spoedig van U.
M.A. van Mourik namens
Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark