Mail Reactie naar Gemeente Leeuwarden op uitnodiging afgevaardigden

image_pdfimage_print
Aan :  jdijkstra/abusse
16 april 2015, 18.28
Geachte Heer Dijkstra,
Ik heb vandaag getracht u telefonisch te bereiken, maar helaas lukte dat niet.
Voor de goede orde zijn we er maar vanuit gegaan dat de mail van gisteren uw toestemming kan wegdragen.
De voorlopige opgave voor het bijwonen van de bijeenkomst van volgende week is:
Y.Zeinstra, M.A. van Mourik, S. Kroos, I. Klos, K. Boersma, D.Branderfhorst, O.de Jong.
Van een aantal mensen moeten we nog definitief horen of zij op dat moment aanwezig kunnen zijn vanwege hun werk etc.
Deze zal ik zsm doorgeven. Voor een tweetal straten zullen we nog een oproep op de site plaatsen.
Ik hou u op de hoogte
Namens Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark
M.A. van Mourik

From: mmourik52@live.nl
To: jdijkstra8@leeuwarden.nl; abusse@leeuwarden.nl
CC: sara-kroos@hotmail.com; jhallema@upcmail.nl; baruna40@yahoo.com; yepzeinstra@gmail.com; misjasirag@gmail.com; c.sinnema6@upcmail.nl; djbranderhorst@hotmail.com; ine1974@live.nl; ytenkate@mail.com; ottodejong@outlook.com; h.vandermolen@leeuwarden.nl; rikkie.hagen@leeuwarden.nl; hillo.vandermeulen@leeuwarden.nl
Subject: Uitnodiging ivm problematiek Beatrixstraat etc.
Date: Wed, 15 Apr 2015 11:15:17 +0200

Geachte heer Dijkstra,
Helaas kon ik u niet telefonisch bereiken, derhalve benader ik u op deze wijze.Inmiddels heb ik met een aantal actieve personen van de Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark contact over de uitnodiging gehad. Zij hebben breed terug gereageerd, hieronder treft u een samenvatting hiervan aan.
De uitnodiging is aan 1 persoon gericht voor het hele Pieter Christiaanpark. Verder zijn er ook een bewoner van Timothee en de VVE van de Averoresidentie uitgenodigd.
Hierdoor ontstaat er een te smalle en eenzijdige afvaardiging van ons park.

Gezien de grote en de diversiteit van de bewoners hebben wij destijds zelf een indeling per straat gemaakt, waarbij lange en grote straten een vertegenwoordiger heeft per straat gedeelte. Die ziet er als volgt uit:

– Beatrixstraat kanaalkant
– Beatrixstraat oostkant
– Constantijnstraat
– Averoresidentie (uitgenodigd)
– Pieter Christiaanstraat West
– Mauritsstraat
– Pieter Christiaanstraat Oost
– Timothee (uitgenodigd)
– Hempenserweg/legedijk

Verder hebben wij op de site diverse reacties gehad van de Weideflora en zijn er een aantal actieve bewoners die onmisbaar zijn bij de problematiek en de oplossing daarvan.

Om een breed gedragen en weloverwogen voorstellen naar al onze bewoners te communiceren, stellen wij voor om conform de hierboven genoemde opsomming de uitnodiging breder te maken. Hierdoor ontstaat er een evenwichtigere en betere verhouding van het aantal bewoners van ons park.

Vanuit de Belangenbehartiging  Pieter Christiaanpark zullen wij er alles aan doen om via de onze nieuwsbrief en de website de bewoners goed voor te lichten.

Gezien het tijdspad, verzoek ik u om zo spoedig mogelijk hierop te reageren.

Met vriendelijke groet

Namens Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark
p/a Constantijnstraat 1
8935DH LeeuwardenM.A. van Mourik

Sara Kroos
Jan Hallema
Misja Sirag
Yep Zeinstra
Cor Sinnema
Ina Sinnema
Jan Loois
Dick Branderhorst
Ine klos
Kees de Groot
Yge ten Cate
Otto de Jong