Plan speelveld Pieter Christiaanpark positief door de gemeente ontvangen

image_pdfimage_print

Het plan voor het speelveld aan de Beatrixstraat is positief door de gemeente ontvangen

‘Times flies’ … het is alweer een jaar geleden dat in de buurt een enquête is gehouden voor een op-knapbeurt van het speelveld aan de Beatrixstraat. Nagenoeg alle reacties waren enthousiast. Dank voor de vele tips en suggesties om het plan nog mooier te maken. Via het wijkpanel is het plan met de reacties uit de enquête naar de gemeente gestuurd.  Inmiddels is het voorstel ook door de ge-meente positief ontvangen.  Daarom is op 17 oktober jl. overleg gevoerd met een landschapsont-werper van de gemeente om het buurtvoorstel verder uit te werken.

Het basisplan bevat het opknappen van het huidige speelveld en de verbetering van de ontwatering van het terrein. De uitbreidingsplannen bevatten vooral natuurlijke spelelementen. Samen met de gemeente en het wijkpanel  zetten we in op een compleet verhaal waardoor de plek meer is dan een speelveld alleen.

Wanneer  we het met de gemeente  eens zijn over de tekening en de begroting daarvan dan wordt het ontwerp nogmaals aan de buurt gepresenteerd. Vervolgens gaat de gemeente het plan definitief maken en realiseren. De planning voor realisatie is voorjaar 2017, maart/ april. Het openingsfeest kan dan, als het veld weer groen is, op burendag 2017 worden gehouden.

naar het plan speelveld aan de Beatrixstraat…………..

naar de enquete resultaten speelveld aan de Beatrixstraat……………