Presentatie nieuwbouwplannen Aldlanstate

De aanwoners/omwoners van de Aldlanstate hebben onderstaande uitnodiging ontvangen.