Procedures bij bouwplannen

image_pdfimage_print

Hieronder geeft de grote lijn aan als een particulier of organisatie wil gaan bouwen of verbouwen.

Iemand/of een organisatie (de initiatiefnemer) wil bouwen/verbouwen.

1. Ruimtelijk plan past binnen het bestemmingsplan.  Omgevingsvergunning kan aangevraagd worden en gemeente moet deze verlenen;

2. Ruimtelijke plan past niet binnen het bestemmingsplan. De initiatiefnemer dient een principeverzoek in bij de gemeente. Een principeverzoek is bedoeld om af te tasten wat de gemeente van het ruimtelijk plan vindt. Het verzoek wordt getoetst door de gemeente en leidt tot een positief of negatief antwoord met eventuele aanvullingen op het ingediende plan.

Als de gemeente positief reageert en er is sprake van een plan welke grote impact heeft op de omgeving wordt een voorlichtingsbijeenkomst voor de betrokken omgeving  georganiseerd door de initiatiefnemer (gemeente is hierbij aanwezig). Wettelijk is dit niet verplicht.

Daarna kan een bouwvergunning aangevraagd worden. Deze wordt weer getoetst door de gemeente en kan mogelijk bijgestuurd worden door voortschrijdend inzicht.

Er zijn twee soorten procedures:

1.       Reguliere procedure;

2.       Uitgebreide procedure.

Bij een reguliere procedure moet de gemeente binnen 8 weken vergunning verlenen en kan na vergunningverlening bezwaar (bezwarencommissie), beroep (Rechtbank) en hoger beroep (Raad van State) worden ingediend.

Bij een uitgebreide procedure wordt het plan voor een periode van 6 weken ter visie gelegd en kunnen er zienswijzen worden ingediend. Er vindt een heroverweging door de gemeente plaats alvorens de vergunning wordt verleend (al dan niet via de gemeenteraad voor een verklaring van geen bedenkingen). Na vergunning verlening bestaat er, mits er een zienswijze is ingediend, de mogelijkheid voor beroep (rechtbank) en hoger beroep (Raad van State). Acht de  rechterlijke macht de vergunning  geoorloofd, dan kan er gebouwd worden.

Op het moment dat een ruimtelijk plan gerealiseerd kan worden kan iemand planschade lijden.  Dit staat los van de hier voren omschreven procedure en is wettelijk dan ook apart geregeld. Planschade wordt 1 op 1 verhaald op de initiatiefnemer.

Note : bovenstaande omschrijving geeft de grote lijn aan en is niet compleet, denk maar eens aan vergunningsvrij bouwen. Als het speelt is verder onderzoek nodig.