Reactie Belangenbehartiging PC naar Gemeente.

image_pdfimage_print

Geachte heer Dijkstra,

We hopen dat de 30ste definitief blijft. Een aantal afgevaardigden hadden inmiddels de 23 ste vrij van hun werk geregeld, en moeten dit nu omzetten.
Het aantal bewoners vanuit het Pieter Christiaanpark zullen we trachten te beperken, echter 1 afgevaardigde per straat(deel) is het minimale.

Het Pieter Christiaanpark heeft veel bewoners, waarvan een groot aantal bewoners echt last hebben van de verkeersonveiligheid en hinder.
Heel wat bewoners hebben voorstellen via de site naar de gemeente verstuurd. Ze praten/discussieren en reageren via de site daarover.
Er zijn eensluidende meningen en tegengestelde meningen. Er is begrip en soms ook onbegrip over de tot nu toe voorgestelde maatregelen.
Maar blijft bestaan dat dit grote aandacht bij iedere bewoner van het PC heeft. Het zou niet eerlijk zijn om daarom zo’n beperkt aantal voor zoveel huishoudens uit te nodigen. Dit is ook in tegenstelling met de tekst in uw uitnodiging “Graag nodigen wij u of een afgevaardigde van uw straat, appartementengebouw of organisatie uit”. Andere kleinere straten zijn wel uitgenodigd, en de straten in het Pieter Christiaanpark met de bewoners, waar het belang en impact veel groter is, mag het met 2 of 3 afgevaardigden doen.
Bewoners van ons park, willen nu ook weten hoe de vlag er bij hangt en willen ook mee participeren in een oplossing, net zoals de rest die uitgenodigd zijn.

Besteden wij hier onvoldoende aandacht aan, dan krijgen we de bal weer terug van die straten die niet mochten meedoen. Als we straten uitsluiten, dan werken die straten ook niet mee aan een oplossing, (waarom zouden we. we mochten er toen toch ook niet bij zijn.)

Dat we met de Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark en de site de bewoners een steun en een transparant communicatieplatform kunnen bieden is meegenomen. De gemeente Leeuwarden heeft daar ook de vruchten van kunnen plukken. Veel actieve bewoners hebben daar aan gewerkt, en vinden ook dat we het me zijn allen moeten doen.

Mocht er een andere reden zijn waarom de gemeente Leeuwarden inperking van de straat afgevaardigden van het Pieter Christiaanpark voor ogen heeft, dan horen we graag deze reden.

Met vriendelijke groet

Namens Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark en de redactie van https://www.pieterchristiaanpark.nl /
M.A. van Mourik
Constantijnstraat 1
8935DH Leeuwarden