Reactie gemeente Leeuwarden, op onze brief over constante uitstel.

image_pdfimage_print
Geachte bewoners,
 
Jullie brief is in goede orde ontvangen.
Wij betreuren het dat door het lange wachten ook het vertrouwen in een goede afloop minder wordt. Hiervoor hebben wij begrip want zolang er niets besloten wordt, wordt er buiten niets gedaan en blijft de overlast doorgaan.
Ondanks dit vervelende gevoel blijven wij bezig om een oplossing te zoeken die voor iedereen in meer of mindere mate soelaas gaat bieden.
Dat er naast verkeerskundige, ook sociale en economische belangen meespelen, maakt het een complex geheel waar iedere zet overwogen moet worden. Daarbij spelen dan nog eens de veranderingen mee die de verkeersafwikkeling rondom het Oostergoplein en ook het sluipverkeer kunnen (gaan) beïnvloeden. Ook hier moeten wij op anticiperen voor we met zijn allen een weloverwogen besluit kunnen nemen. Dit heeft ons de afgelopen maanden intern behoorlijk bezig gehouden.
 
Momenteel zijn wij de opzet van de gehele aanpak aan het beoordelen en kijken hoe wij het probleem eventueel anders kunnen benaderen en aanpakken. De laatste verkeerstellingen van afgelopen weken komen binnenkort beschikbaar en die kunnen daar ook nog een richting aan geven. Uiteindelijk doel is om de overlast door het verkeer in, met name het bewoonde gedeelte van de Beatrixstraat en bij Timothee te beperken zodat de straat weer meer woonstraat wordt.
Zodra er meer te melden is geef ik een update.  
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Dijkstra
T 8036
M 06 1829 8241