Reacties op het Fiets een wandelpad

image_pdfimage_print

Navraag bij collega’s leert dat deze vraag niet nieuw is. Verkeerskundig gezien is er geen reden om dit pad te verharden en te formaliseren tot fietspad. Het gebied/ aantal woningen dat ontsloten wordt via deze nieuwe aansluiting staat niet in verhouding tot de kosten die gemoeid zijn met aanleg en onderhoud. Daarnaast zijn er via de Hempenserweg aan de oostkant en de Nijlânsdyk aan de westkant goed begaanbare alternatieve routes. Dat hierlangs ‘omgereden’ wordt is inherent aan de woonlocatie vlak langs een hoge brug met talud.

Mochten de bewoners zelf met budget komen voor bijvoorbeeld een schelpenpaadje, dan is hier verkeerskundig, vanuit ‘groen’ en stedenbouwkundig geen bezwaar tegen. Wel moeten beheer en onderhoud dan goed budgettair worden bekeken en kan dat alsnog een struikelblok zijn.

 De kosten zouden zijn van bv schelpenpad. Aangebracht op een verhard zandbed ca 3000 euro.

Dit zou een verbetering zijn van de huidige situatie.
De eerste reacties uit de wijk zijn wisselend.  Bewoners uit ons park willen best meehelpen om het pad aan te leggen. Maar om dit burger initiatief, volledig door de burgers te laten betalen is weer het andere uiterste. De bewoners  van het Pieter Christiaanpark  betalen ieder jaar ongeveer 50.000 euro aan onroerend goed belasting,  Tot nu toe zijn de investeringen vanaf  het begin van ons park, in 2000,  erg matig.
Otto de Jong neemt dit onderwerp mee in het overleg van het wijkpanel, en we horen wat de resultaten zijn geworden