Reageer

image_pdfimage_print

Scroll helemaal naar beneden als u ook een reactie wilt plaatsen. Omdat we ook niet gepersonaliseerde  reacties via onduidelijke emailadressen toegestuurd krijgen verzoeken wij daarom ook je naam en adres erbij te vermelden, zodat we de oprechtheid en echtheid van de reactie kunnen verifiëren.

84 Antwoorden op “Reageer”

 1. Bert de Ruijter

  Beste Carel,
  Dank voor je reactie, dit onderwerp stond een tijdje geleden reeds in de lC maar het kan geen kwaad om hier meer aandacht aan te schenken.
  Zal jouw info in een nieuwsbrief uit sturen zodat men er weer eens aan herinnert wordt.

 2. Carel Bos

  Bladerde in de Staatscourant, en zag een aankondiging van de Gemeente Leeuwarden. Het blijkt dat om de nieuwbouw van Aldlânstate mogelijk te kunnen maken, de Gemeenteraad opnieuw een bestemmingsplan vast moet stellen.
  De bouwvergunning die de Gemeente verleend had, is dankzij de beroepsprocedure die een aantal omwonenden begonnen zijn, door de bestuursrechter vernietigd. Mooi succes voor die bewoners!
  Hoe het precies zit kun je lezen op deze site: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-20297.html , waarvandaan je ook naar het ontwerpbestemmingsplan kunt.
  Tot en met 20 mei kan iedereen een “zienswijze” indienen.
  Dit alles ter informatie.

  Carel Bos

  ps: Ik zou verwachten dat de “belangenbehartigers” dit soort nieuws bekendmaken, maar zo werkt het kennelijk niet…

 3. Bert de Ruijter

  Beste Cor en Ina,

  Ik begrijp jullie reactie op het genoemde artikel “Schijt aan de ambtenaren”.
  Ik zal deze reactie doorsturen naar het actielid Roy B. zodat zij er rekening mee kunnen houden in hun plannen.

  Met vriendelijke groet,

  Bert de Ruijter

 4. Cor en Ina Sinnema

  Nu de vakanties weer achter de rug zijn en we allemaal de draad van waar we mee bezig waren weer oppakken, willen wij alsnog reageren op het geplaatste artikel op deze website “schijt aan de ambtenaren”.

  Natuurlijk zijn ook wij niet blij met de verkeersoverlast en vinden ook wij dat de verkeersremmers niet het effect hebben, dat we hoopten.
  Maar wij zijn absoluut niet gecharmeerd van het voorstel van de jongelui om in de bocht bij het kanaal een fluoriserend graffiti-bord te plaatsen .
  Het gaat hier wel om ons uitzicht!!!

  Je kunt ook een opvallende plek uitkiezen, waar bewoners er geen overlast van ondervinden, zoals bv aan de Nijlan-kant van het viaduct. En het mooie is, dat de automobilisten vanaf daar alvast hun snelheid kunnen matigen, dus goed voor de hele Beatrixstraat.

 5. Carel Bos

  In “Huis aan huis” van vandaag (3 januari 2018) staat de aankondiging van de inspraak over het stedenbouwkundig plan en de welstandsrichtlijnen Aldlânstate en omgeving.
  Het een en ander is in te zien op het gemeentehuis en via de website van de Gemeente.
  Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen, kan er op gereageerd worden.
  Op 23 januari is er een “inloopavond” in Aldlânstate van 19.30 uur tot 21.00 uur.
  Dit even ter informatie voor wie dat nog niet gezien heeft.

  Carel Bos

 6. Carel Bos

  Vreemd dat de wethouder een gesprek weigert “omdat er nog geen procedure loopt.”
  Een dergelijk gesprek kan juist erg nuttig zijn om af te spreken welke procedure gevolgd zal worden wanneer de vergunningaanvraag er wel is.
  Benieuwd wat jullie verdere acties zijn.

  Succes!
  Carel

 7. Cor en Ina Sinnema

  We zijn het eens met wat zowel Paul als Ine schrijven.
  De verkeers- en snelheidsremmende maatregelen hebben helaas niet tot langzamer rijden en meer veiligheid gezorgd. Bovendien is de hoeveelheid verkeer naar onze mening nauwelijks minder geworden.
  Bij ons in de bocht rijden de auto’s nog even hard als voor de maatregelen. Het is voor ons nog steeds even gevaarlijk om van de oprit af te rijden.

  Het is duidelijk dat er meer moet gebeuren om het verkeer langzamer te laten rijden en te verminderen.

 8. Ine

  Dag allen,

  Ik persoonlijk ervaar geen verbetering met de maatregelen die er nu genomen zijn onze straat. Vanmorgen ging ik van mijn voordeur/oprit op de fiets naar rechts de straat op richting de brug en daar kwam een auto met hoge snelheid van rechts op de linker (mijn) weghelft langsblazen om maar niet steeds naar rechts te hoeven want er kwam immers geen tegenligger aan… Ik moest dus uitwijken voor verkeer van rechts terwijl ik rechtsaf ging vanaf mijn oprit. (dit gebeurd geregeld…) Ook als je met de auto achteruit de oprit af wilt moet je nu dubbel uitkijken naar beide kanten. Het harde rijden gebeurd dus nog steeds. En de aantallen zijn ook niet echt afgenomen. Vlak voor en in de bocht bij Cor en Ina (van beide richtingen) word ik nog geregeld ingehaald, ook als mijn zoontje aan mijn binnenkant fietst. Bewustwording bij de automobilisten die onze straat nemen is in de verste verte niet te vinden. Die gaat er ook niet komen.
  30? Die borden zien ze niet. Een weg van rechts, oh… snelheid minderen?
  Nee, zo snel mogelijk doorrijden! Op je eigen helft terug na het inhalen? Nee joh, er komt toch geen tegenligger aan? Doorjakkeren dus! Als ik binnen zit hoor ik de auto’s heel duidelijk gasgeven om snel voorbij de volgende pukkel te komen. Ze razen voorbij. Een enkeling houdt zich aan de snelheid.

  Levensgevaarlijk!

  Ik zou de Wijkagente en de heer Busse willen uitnodigen om een paar keer per dag/week bij mij op de bank te komen zitten en ook eens met de fiets proberen van de oprit te rijden. En ook met de fiets en de auto een aantal keren vanuit de Mauritsstraat en de Pieter Christiaanstraat zowel links- als rechtsaf te slaan.

  Een andere oplossing (bussluis) hebben we al eens aangedragen maar die komt er niet.

  De “auto te gast” (op duidelijke borden) in onze rode (als fietspad) geasfalteerde straat met duidelijk in het groen 30 en (kinder)fietsen om de 50 meter op het rode asfalt gekalkt.

  Is dit misschien dan wat?

  Ine

 9. Paul Faber

  Helaas kon ik niet bij de bijeenkomst zijn, en ja ik zal het zelf maar zeggen, zie mezelf ook als onderdeel van de vaste groep klagers, maar wil wel meedenken met oplossingen.
  Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik constateer vanuit het perspectief van de pieter christiaanstraat en mauritsstraat dat de situatie helemaal niet is verbeterd. Wat kom ik dagelijks tegen? Zodra automobilisten ‘vrijbaan’ zien nemen zij niet meer de moeite om terug te keren naar de goede rijbaan en blijven continue over de linker weghelft rijden. Bij de uitritten van de pieter christiaanstraat en de mauritsstraat leidt dit tot erg gevaarlijke situaties. Daar waar ik voorheen alleen echt hoefde te kijken naar verkeer van links (krijg ik voorrang of niet) moet ik dat nu ook van rechts waarbij ik vaak op het allerlaatste moment verkeer van rechts zie naderen omdat het uitzicht belemmerd wordt naar rechts door de erf afscheidingen. Diverse keren was het al nodig om weer snel achteruit te rijden omdat ik auto’s pas zie als ik zelf al voor een deel op de Beatrixstraat ben aanbeland. Een goede toevoeging aan de obstakels zou zijn dat verkeer toch ook gedwongen wordt weer terug te keren naar de goede weghelft. Tot slot constateer ik ook dat de maatregelen niets gedaan hebben voor het verlenen van voorrang uit de al eerder genoemde straten. Wat ik bijvoorbeeld in Hurdegaryp heb gezien zijn waarschuwingsborden met de volgende tekst “Let op! Blokmarkering op de weg. Rechts voorrang” (of iets in die trant). Mogelijk dat dat nog iets is.

 10. Hallema Jan

  Gisteravond de vanuit het Wijkpanel Aldlân, in de OASE, een informatieve avond over verkeersveiligheid bijgewoond:

  Hierover wil ik nog wel iets kwijt.
  Nadat alle sprekers uitvoerig aan het woord geweest waren was er dan eindelijk gelegenheid tot het stellen van vragen c.q.opmerkingen.

  Na het gebruikelijk geklaag over non feiten (14-058 zaken) was het tijd voor wat de bewoners/aanwezigen er zelf van vonden. Ook hier bleek dat de inmiddels vaste groep van klagers weer de boventoon voerden zonder te komen met echte oplossingen.
  Hierna werd tot mijn verbazing door de voorzitter van het wijkpannel besloten dat de Beatrixstraat perikelen niet meer verder besproken mochten worden gezien de tijd en dit terwijl we 20 later waren begonnen omdat het wijkpannel hun presentatie niet goed had voorbereid.

  Welnu wat wil ik hiermee nu zeggen, dat ik mijn stem gisteren niet heb kunnen laten horen.

  Ik ben een bewoner die woont direct aan de Beatrixstraat zelf en ben wel tevreden met de reeds gerealiseerde maatregelen. Ik kan natuurlijk alleen maar spreken over dat gedeelte waar ik woon (ik heb alleen maar zicht op -vanaf kanaal tot kruising Hempenseweg) en daarbij moet ik constateren dat de snelheid echt een stuk lager is geworden dan voor de aanpassingen.

  Natuurlijk zullen er nog veel betere oplossingen te bedenken zijn, maar binnen de mogelijkheden zou ik op dit moment geen reële/haalbare oplossing weten voor een straat die binnen de bebouwde kom van een stad met ca. 96.000 inwoners, ligt.

  Met een vriendelijke groet,

  Jan Hallema
  Beatrixstraat 53
  jhallema@upcmail.nl

 11. Andre en Maaike

  Ook wij zijn het eens met Cor en Ina Sinnema. 1 wegversmalling i.p.v 3 wegversmallingen heeft naar onze mening geen enkel nut. De automobilist focust zich op de versmalling en let niet meer op de zijstraten. Vanaf de brug flink gas tot de versmalling en daarna weer vol gas door naar de bocht.
  Wij hopen dat dit voorstel niet leidt tot vertraging van de maatregelen. Het is al zorgelijk genoeg dat na het besluit, de snelheidsmeter weggehaald is.
  Mogen de automobilisten en buschauffeurs blijkbaar nog even genieten van de snelheid, totdat de maatregelen pas in het voorjaar uitgevoerd worden???

 12. otto de jong

  Allen

  Op de bewonersavond d.d. 15 oktober hebben de aanwezige bewoners zich unaniem uitgesproken over de door gemeente gedane voorstellen. Uitgangspunt daarbij was wel dat de maatregelen zich in eerste instantie vooral zullen richten op snelheidsbeperkende maatregelen. Op de avond zelf en o.a. daarna zijn door Martin en Sara nog prima aanvullingen benoemd. Voor wat betreft de sluipverkeer overlast verwacht de gemeente veel van het grote verkeersproject Vrijbaan. Dat moeten we als bewoners en wijkpanel kritisch blijven volgen.
  Naast al de maatregelen blijft verkeersgedrag een probleem . Vanuit het wijkpanel hebben we inmiddels ook contact gezocht met Veilig verkeer Nederland hierover. Idee is om in ieder geval iets te gaan doen met bewust zijn van snelheid in een woonwijk. Dit geldt ook voor de wijkbewoners zelf. Dit zou mooi kunnen aansluiten als de maatregelen beatrixstraat gereed zijn. Kom daar tot zeker nog op terug.

  Al met al zie ik dat er nu stappen gemaakt zijn waar we niet op terug kunnen komen zonder het bewijs dat de voorgestelde maatregelen onvoldoende blijken te zijn. Het is zeker goed dat de bewoners kritisch dit pad blijven volgen.
  Namens de WG Verkeer Wijkpanel Aldlan
  Vriendelijke groet

  Otto de Jong

 13. Jan Hallema

  Ik sluit me helemaal aan bij de mail van Cor en Ina.

  De gemeente heeft zich van zijn beste kant laten zien en treft maatregelen en heeft ons serieus genomen binnen de grenzen die voor hun ook mogelijk waren.
  Ik wacht af hoe de maatregelen uitgevoerd gaan worden en ik ga kritisch kijken hoe ze werken in de praktijk.
  Misschien moet er dan links of rechts nog een aanpassing gedaan worden en dan is het klaar voor mij.

  Natuurlijk kunnen we hier eindeloos verder over discuseren maar we zullen nooit voor iedereen een 100% oplossing vinden, maar ja dat is dan jammer.
  Laten we ons weer richten op een leuke gezellige wijk met veel woonplezier.

 14. Cor en Ina Sinnema

  We hebben de voorstellen in het ingezonden stuk van Dick en Griet Branderhorst gelezen.
  Onze vrees is dat, wanneer er maar 1 in plaats van 3 wegversmallingen komen aan de kanaalkant tussen viaduct en de bocht, er daardoor toch weer te hard gereden gaat worden en dat het bovendien het sluipverkeer weer in de hand zal werken (hoe meer versmallingen , hoe onaantrekkelijker voor sluipverkeer)

 15. Marc

  Vorige week woensdag, 14 oktober, is de bijeenkomst geweest waar de gemeente een toelichting heeft gegeven van de verkeersmaatregelen die worden toegepast op de Beatrixstraat/Hempenserweg. Op de website van het wijkpanel staat een https://www.wijkpanelaldlan.nl/v2/node/48 verslag van de bijeenkomst.

  Persoonlijk vond ik het een goede bijeenkomst waarbij de wethouder vanuit een bestuurlijke verantwoordelijkheid op veel vragen een antwoord had.
  Ik heb hoop dat de maatregelen het gewenste effect gaan hebben en ben blij dat de bussluis in de plannen van de gemeente niet meer voorkomt.

  Groet, Marc

 16. Martin van Mourik Bericht auteur

  Ik schrijf dit naar aanleiding van het geplaatste artikel op home, waarbij een kat is aangereden en dan ook nog overlijdt.
  Of er nu kinderen in het gezin zijn, of dat je nu alleen bent, het is altijd droevig. Dit jaar is het de 3e poes of kat die is doodgereden is. Alle 3 in de Beatrixstraat. Dat heeft alleen te maken met het sluipverkeer dat hier door heen jakkert. Onze eigen bewoners letten wel op, want de kat van je buren overrijden door roekeloos gedrag, dat doe je niet. Dan let je gewoon extra op, helemaal bij kinderen die op onze wegen lopen of fietsen. Zij zijn niet volwassen en doen daarom wel eens iets doms of onverwachts. Laten we als bewoners goed op letten op de kinderen, bejaarden en dieren van onze wijk.

 17. sara kroos

  Beste lezer

  In november komt er een leuk boek uit door mij als bewoner van het Pieterchristiaan park geschreven.
  Het boek heet ,,Alles in de wind,,
  Jeugdherinneringen, verhalen van het dagelijks leven, gedichten, overdenkingen en allerlei schrijfsels. Humor en ernst wisselen elkaar af.
  Kijk eens op mijn website http://www.saraschrijfteroplos.nl
  met vriendelijke groet
  Sara Kroos

 18. Martin van Mourik Bericht auteur

  We krijgen aardig wat reacties binnen over het opknappen van het speelveld. Dat is voor ons park belangrijk, want naast de kinderen bezoeken ook kleinkinderen nu al het speelveld. Misschien kunnen we van het speelveld, ook een ontmoetingsplek maken voor alle leeftijden. Ik hoop dat er nog veel mensen het enquete formulier opsturen, of via de mail of contact reageren. We moeten het met zijn allen doen. Samen kunnen wij het hier plezieriger maken.

 19. Frans

  Waarom de naam van de vereniging niet wijzigen in Vereniging ter stimulering van afsluiting Beatrixstraat?

  Krijg nogal een “pro-afsluiten” gevoel bij de site.

  Let op, dit gaat gebeuren: als de zaak wordt afgesloten kan de ambulance moeilijker bij u komen. Ook kan een inbreker lekker makkelijk op de fiets aan de politie ontkomen die voor de bussluis komt stil te staan. Kijk naar Rapenburg, hier is al vaak ingebroken. Zo’n situatie creëer je ook voor het christaanpark.

 20. Erik

  Hallo Martin,

  Bedankt voor je reactie op mijn vraag over het fietsverkeer m.b.t. het eenrichtingsverkeer. Ik zie dat de gemeente inmiddels al antwoord heeft gegeven. Eerst stond in de schets namelijk een eenrichtingsbord ingetekend met daaronder een bord ‘uitgezonderd (brom)fietsers’. Dit zou niet logisch zijn geweest.

  Ik ben het niet helemaal met je eens dat een enquête of poll geen zin zou hebben of geen eerlijk beeld zou geven. Ik ga er sowieso van uit dat geen enkele bewoner in deze kwestie geheel objectief is en/of eigen belangen niet mee laat spelen. Ook de bewoners uit de Beatrixstraat niet. Maar een enquête, bijvoorbeeld vanuit de gemeente zou hierover wel degelijk meer inzicht kunnen verschaffen, mits de vraagstelling goed en open is (ook naar de gezinssamenstelling e.d.).

  Ondanks dat wij zelf ook 2 kinderen hebben, zijn wij absoluut geen voorstander van een bussluis. Onze kinderen zijn zich ook goed bewust van de ‘drukke’ weg. We hebben hier destijds een huis gekocht, vooral vanwege de locatie. Je kunt nu nog redelijk vlot de stad in en uit. Dit wordt door de nieuwe plannen steeds moeilijker gemaakt. De effecten daarvan hebben zeker invloed, zoals Nelly in haar reactie ook heeft verwoord.
  Niemand zal echt problemen hebben met voorzieningen in de Beatrixstraat om daar de veiligheid te bevorderen en de overlast enigszins te beperken.
  Maar een veiligere straat is ook te realiseren door het nemen van andere maatregelen, daar is niet per se een bussluis voor nodig. Juist de bussen zorgen misschien nog wel voor het grootste gevaar en die blijven er gewoon rijden. Daarnaast heb je nog steeds het bestemmingsverkeer. Kinderen kunnen onvoorzichtiger worden, juist doordat ze minder met het verkeer rekening gaan houden.

 21. Andre en Maaike

  Tja de verkeersremmer op het bruggetje Weideflora bij de Oase. Met verbazing heb ik er naar gekeken. Naar ik heb begrepen is deze geplaatst vanwege de aanrijding en de automobilist die met een snelheid van meer dan 100 reed. Wat een verbazende snelle actie daar van de gemeente! Bij ons rijdt er dagelijks wel iemand met een snelheid van 100 door de Beatrixstraat! Blijkbaar moet er dan toch eerst een ongeluk gebeuren. En om even te reageren op het nadenkertje van Fenny:
  Laten we niet de illusie hebben dat door zo’n verkeersremmer de automobilisten ineens de Aldlansdijk gaan nemen. Wij hebben immers in de Beatrixstaat 6 van deze remmers gehad en daar stuiterde men vrolijk overheen.

 22. Jeanne

  Hebben de voorstanders van een bussluis er wel eens bij stil gestaan dat bij zowel bussluis variant 1a, als ook bij bussluis variant 1b zowel de bewoners van de Christiaanstraat, de Legedyk naar Aldlânstate, als ook de appartementen aan het Prins Clausplein last kunnen krijgen van automobilisten die vastlopen en gaan keren in de Christiaanstraat, in de Legedyk of de rotonde van het Prins Clausplein daarvoor gaan gebruiken!
  Op die manier verplaats je de overlast van de Beatrixstraat naar andere straten.

 23. Topma

  liever geen bussluis,voorkeur is eenrichtingsverkeer of obstakels in de route .
  Volgens mij is het al rustiger,sinds de haak klaar is

 24. Nelly

  Vind een bussluis geen optie. Woon op het Prins Clausplein in 1 van de 114 appartementen en moet als ik naar mijn werk rijd een heel eind omrijden. Ook de waarde van de woningen gaan hierdoor nog meer naar beneden. Wie wil hier nog wonen als je geen kant meer op kan? Waarom geen vertragende middelen zoals op het bruggetje bij de bibliotheek? Volgens mij is het verkeer ook afgenomen nu de haak om Leeuwarden er is. Er zijn maar 9 woningen die hinder hebben van het verkeer en de hele wijk moet hiervoor op de kop.

 25. admin

  Dag Erik,
  Dank voor je reactie. Wegens vakantie kunnen we deze nu pas live zetten. Wat betreft je opmerking over “waarom geen poll op de site” daarop moeten we helaas antwoorden dat dat een hele moeilijke is. Aan de ene kant zal de gemeente heel goed moeten afwegen welke keuze en beslissing zij moeten nemen. Uiteindelijk bepalen zij wat er gaat gebeuren, en laten we er maar vanuit gaan dat zij de belangen goed afwegen. Verder heb je in ons park en daarom heen de gezinnen die er rechtstreeks last van hebben, en gezinnen die er geen of indirect last van hebben. Hoe kun je die belangen nu objectief meten? Als je naar de aantallen gaat kijken, dan zijn de gezinnen die er geen last van hebben in de meerderheid. Bij een poll stemt iedereen mee en wordt er door de hele Pieter Christiaan gemeenschap en daar buiten gestemd over de onveiligheid en overlast waar een minderheid van de gezinnen mee kampt. Eigen belang en verkeersonveiligheid/overlast bij anderen kunnen hier botsen en een aantal gezinnen te kort doen.
  We hopen dat met de discussies op onze site, zoveel mogelijk bewoners ook de belangen van hun medebewoners kennen en daar begrip voor hebben. Nu is het verkeersveiligheid/overlast straks is het speelgelegenheid voor onze kinderen of overlast door hangjongeren etc.(zie artikel wijkkrant van wijkagente).
  We moeten het met zijn allen doen en proberen met zijn allen op te lossen.
  Je opmerking over het fietsverkeer, begrijpen we niet helemaal wat je bedoelt. Bij de optie eenrichtingsverkeer lijkt het ons dat dit voor fietsers niet moet gelden. Zij zouden zowel de wijk mogen binnenrijden als verlaten. Als jij dat ook bedoelt, geef dan even een seintje. Als je wat anders bedoelt horen we dat ook graag. We zullen dat dan voor de zekerheid nog even aan de gemeente melden.

  Namens de redactie
  Martin van Mourik

 26. Fenny

  Even een nadenkertje:
  Gezien in Aldlan een prachtiger verkeersremmer op het bruggetje bij de Oase, misschien heeft dit tot gevolg dat er toch meer mensen via de Aldlansdijk gaan rijden. Dit heeft natuurlijk direct invloed op het sluipverkeer bij ons en misschien ook een prachtige oplossing in de Beatrixstraat.

 27. Paul

  Ook ik denk dat een bussluis de beste optie is en sluit me wat dat betreft aan bij de reactie van Andre en Maaike. Het is natuurlijk makkelijk te redeneren vanuit de eigen gewenste situatie maar ik denk dat we het grotere geheel moeten beschouwen, namenlijk de veiligheid van het totaal aan straten.

 28. Erik

  Hoewel ik persoonlijk meer heil zie in snelheidsbeperkende maatregelen dan in een bussluis of eenrichtingsverkeer, zou ik bij een ‘gedwongen’ keuze toch kiezen voor eenrichting. Wat ik in ‘variant 2’ wel heel vreemd vind, is dat je op de fiets dus niet via de Beatrixstraat naar de Nylânsdyk mag fietsen. Natuurlijk heel onpraktisch met al die schoolgaande kinderen uit de wijk. Een alternatief hiervoor moet toch mogelijk zijn?

  Van de bussluisvarianten denk ik dat optie 1A beter is dan 1B. In geval van 1A kunnen de bewoners uit de Constatijnstraat in ieder geval gemakkelijker in Nylân (winkelcentrum) komen.

  Maar waarom staat er eigenlijk geen ‘poll’ op deze site om te meten hoeveel wijkbewoners nu ‘voor’ of ‘tegen’ een bussluis zijn. Dit lijkt me toch de meest democratische oplossing. Persoonlijk zou ik dit vooraf graag willen weten, voordat er straks door de gemeente een beslissing geforceerd wordt (die de meerderheid wellicht helemaal niet ziet zitten).

 29. Jeanne

  Ik hoop niet dat er een bussluis gaat komen, eigenlijk ben ik daar fel op tegen. Ik woon in een appartement aan het Prins Clausplein en de ontsluiting naar oost en west is al niet zo denderend.
  Zoals Fenny ook al schrijft: de Beatrixstraat verkeersluw maken d.m.v. blokkades is nog de beste optie, zoals ook door veel mensen werd geopperd en op de avond in Nijland state.

 30. Johan

  Het plaatsen van een bus-sluis is een in mijn ogen veel te vergaande maatregel. Het heeft te grote consequenties voor vele bewoners van de wijk zelf en voor de vele omliggende gebouw gebruikers (bewoners, bezoekers, bevoorrading, enz van oa Averotoren, Aldlanstate, Erasmushiem, bedrijven Hempenserweg). Het zorgt overigens ook weer voor extra verkeersstromen (gedwongen omrijden, vaak weer door de wijk) die bij andere maatregelen niet aan de orde zijn.
  De 1-richtings oplossing is nog de meest vriendelijke en heeft mi voldoende effect, zeker nu de verkeersstroom door de nieuwe rondweg zo drastisch is afgenomen en nog verder zal afnemen na openen van het aquaduct.
  En natuurlijk, de verkeersveiligheid blijft uiterst belangrijk. Echter, die kunnen we nu eenmaal niet tot nul reduceren. We lopen helaas overal gevaar. In de wijk zou dat vooral aangepakt moeten worden door snelheids-beperkende maatregelen. Immers, vooral de snelheid is gevaarlijk, veel meer dan de intensiteit (zeker bij de huidige intensiteit en helemaal na het instellen van 1-richtingsverkeer). Maatregelen als cirkels, borden, versmallingen ed. zouden daar prima bij kunnen helpen.

 31. Kees & Ine

  Wij zijn het volledig eens met de reactie van Andre & Maaike.
  Het zal toch niet waar zijn dat de verkeersveiligheid het zal gaan afleggen tegen een paar minuten omrijden?
  Volgens onze mening is er maar 1 manier om het sluipverkeer tegen te gaan en dat is een bussluis. Na een paar weken weet iedereen niet beter meer.

 32. Andre en Maaike

  Een bussluis is wat ons betreft de beste optie. Eénrichtingsverkeer heeft geen enkele zin, de hoeveelheid auto’s blijft dan nog teveel. Bovendien heeft men dan geen tegenliggers meer en gaat men nog meer gas geven. Laten we met z’n allen de verantwoordelijkheid voor onze kinderen nemen en voor de bussluis stemmen. Ook wanneer je niet aan de drukke weg woont en deze overlast dus totaal niet ervaart, denk aan de kinderen! Laten we met z’n allen 5 minuten omrijden en onze kinderen een veilige woonomgeving gunnen. Wat is nu 5 minuten op een mensenleven . Na een week ben je er aan gewend.

 33. admin

  Dag Fenny,

  Dank voor je reactie.Er is vanmorgen contact met de gemeente geweest over de bewoners bijeenkomst. We hebben informatie hierover op home geplaatst.

  Groet
  Namens de redactie
  Martin van Mourik

 34. Fenny

  Begrijpelijk dat er iets moet gebeuren maar om nu een bussluis te plaatsen… Dit is wel heel erg definitief en dat omdat er mensen rijden die er echt niets nodig hebben, volgens mij moet je gaan opvoeden ipv de toegang naar o.a. Prins Clausplein met 119 woningen van een kant te blokkeren dmv een sluis, ook voor hulpdiensten lijkt dit mij zeer ongewenst, maak de Beatrixstraat verkeersluw dmv blokkades zoals het voorstel op de avond in Nijland state.
  Weet iemand al een datum van de vergadering in mei? De maand is al halverwege.

 35. Y. Zeinstra en M. Sirag

  Op de website hebben wij de 3 voorstellen van de gemeente voor de aanpak van het sluipverkeer door de Beatrixstraat en Aldlân bekeken. We zijn blij dat de gemeente dit probleem nu echt willen aanpakken.

  Een bussluis heeft duidelijk onze voorkeur, omdat het voorstel met het eenrichtingsverkeer niet of nauwelijks de snelheid van het verkeer aanpakt. Daarbij heb je nog steeds de helft van het sluipverkeer dat te hard door een woonwijk rijdt. Het heeft ons echt verbaasd hoeveel automobilisten de Beatrixstraat als doorgaande route gebruiken. Als wijkbewoners rijden we daarom liever een stukje om.

  Voor het opknappen van de groenstrook aan de Beatrixstraat hebben een plan bij het wijkpa-nel/gemeente ingediend. Een paar nieuwe speeltoestellen met bankjes, verbetering van afwatering van het voetbalveld, aanleg van vlindertuin en plaatsen van nestkastjes. Daarbij hoort ook dat de wijkbewoners veilig de straat over kunnen steken om daarheen te gaan.

  We zijn erg benieuwd naar de voorlichtingsavond van de gemeente in mei voor de wijk.

  Y. Zeinstra en M. Sirag

 36. R

  Jammer, jammer, jammer dat mensen ineens allemaal bakzeil gaan halen voor wat betreft de bussluis. Maar ja wanneer je niet aan de Beatrixstraat woont, heb je er ook minder last van. Begrijpelijk. Natuurlijk rijden ze op het eerste stuk Beatrixstraat vanaf Erasmushiem nog niet zo hard, maar daarna gaan ze lekker gas geven. De hoeveelheid automobilisten zal iets afgenomen zijn maar nog steeds veel te veel om door een woonwijk te rijden. Volgende week beginnen ze met de renovatie van de Julianalaan, hoe komt het dan? Leuk dat de Gemeente iedereen tevreden wil stellen maar toen de oversteek bij het Leeuwarder Lyceum geblokkeerd werd door de groenstrook door te trekken, werd ook niet naar ieders mening gevraagd. Moesten we ook gaan omrijden!
  Maar ja zolang de gemeente nog steeds de illusie heeft dat zelfs de buschauffeurs zich aan de snelheid houden, is het mij wel duidelijk dat het probleem niet serieus wordt genomen.
  Blijkbaar moet er toch eerst een kind onder de auto komen!

 37. Erik

  In aansluiting op de reactie van H. Schippers het volgende:
  Ook ik ben geen grote voorstander van een bussluis. Het is vermoedelijk ook helemaal niet nodig, aangezien het verkeer toch aanzienlijk is afgenomen sinds de haak voltooid is. Een meting zal dit ongetwijfeld uitwijzen.
  Wel is het verstandig om enkele snelheidsbeperkende maatregelen te treffen. Dit kan gerealiseerd worden middels een paar eenvoudige ingrepen die prima kunnen binnen het beschikbare budget. Diverse ideeën hiervoor zijn al door de bewoners aangedragen. Een trajectcontrole daarentegen lijkt me sterk overdreven (en ook niet realistisch). Omwonenden zullen dan ook regelmatig zelf op de bon komen. Laten we eerlijk wezen, je zit zomaar boven de toegestane snelheid van 30 km en dat overkomt ons allemaal wel eens. Trajectcontrole zou dan nog eerder op de Weideflora op z’n plaats zijn, waar onlangs nog enkele ongelukken gebeurd zijn.

 38. H. Schippers

  Ik ben nog steeds tegen een bussluis.
  Mijn eerdere suggesties zou ik echter willen schrappen voor een plan, om de overtreders via hun portemonnee te treffen, (iets anders helpt toch niet!) en wel via een trajectcontrole over de hele lengte van Beatrixstraat v.a. kanaalzijde tot in ieder geval J. Botkeweg en terug.
  Dit zou op veel meer straten/trajecten moeten/kunnen worden ingevoerd. Men (u?) rijdt nl. niet alleen in de Beatrixstraat te hard.
  H. Schippers

 39. Johan Jansen

  Graag wil ik uiting geven aan een positieve ontwikkeling tav het verkeer door de Beatrixstraat. In mijn waarneming is de intensiteit van het sluipverkeer drastisch verminderd sinds het openen van het zuid-tangent. Dit is ook te zien op de Julianalaan, waar nu geen files meer staan. Ik vind de vermindering heel opvallend en ben erg benieuwd naar de situatie als straks het aquaduct klaar is.
  Ik heb niet gemeten. Maar wil meteen toch ook grote vraagtekens zetten bij de “meting” in het stuk “meten is weten”. Als je meet dan moet dat ook goed gebeuren. Immers meten is exact. Nu is er een heel geringe meting gedaan, die inderdaad statistisch zeker niet representatief is en vervolgens is dat ook nog geëxtrapoleerd naar miljoenen. Dat kan natuurlijk niet en is zelfs tendentieus in mijn ogen. Dat haalt de realiteit uit de discussie en dat is op dit moment niet bevorderlijk voor een weloverwogen, reële besluitvorming voor het probleem.

 40. admin

  Dank voor uw reactie,
  Binnenkort komt de gemeente met een aantal voorstellen. Het lijkt mij terecht dat in deze plannen volop rekening gehouden wordt met de verkeersoverlast/onveiligheid in de omgeving van Timothee en Weideflora. Bijna al het verkeer wat door de Beatrixstraat rijdt komt ook hier langs.
  Laten we met zijn allen erop toezien dat het sluipverkeer probleem tot aan de T splitsing Rietgras/Weideflora goed opgelost wordt.

  Martin van Mourik

 41. maris

  De overige omwonenden die niet aan de Beatrixstraat wonen, maar wel aan de beruchte weg wonen hebben niets aan de zogenaamde smiley borden.(na het passeren van deze flitsende borden, zijn de automobilisten de voorgeschreven snelheid al weer kwijt, en wordt er langs ons Timothee alweer volop gegast) Dus alternatief voorstel kan wat mij betreft wel meteen geschrapt worden. Alle omwonenden die langs de weg wonen moeten profijt hebben van de genomen maatregelen (zo afgesproken met de gemeente). En niet alleen de Beatrixstraat. Dit zou wel een beetje kort door de bocht zijn.

 42. Jan Hallema

  Volgens mij heb ik positief nieuws te melden. Ik weet niet of het jullie inmiddels is opgevallen maar volgens mij is het woon- werkverkeer in de Beatrixstraat behoorlijk teruggelopen. Ik ben sinds december door een ziekte thuis en zit derhalve veel aan de werk/woontafel aan de Beatrixstraat. Sinds de opening van de haak om Leeuwarden durf ik wel te stellen dat het verkeer tussen 16 en 18.00 uur met minstens 50% (misschien wel meer) is teruggenomen. Ik zit veel 5 meter van de weg dus heb er ook direct zicht op. Ook tijdens het uitlaten van onze hond rond 17:00 uur weet ik niet wat ik zie. Eerst dacht ik dat velen de nieuwe (vaak langere) route namen en misschien weer zouden terugkeren in hun oude patroon. Nu weer 6 weken later is dat nog steeds zo moet ik constateren. Ook de kruising Overrijselsestraatweg/Julianalaan/Oostergooweg kan het verkeer constant doorrijden. Dit is m.i. ook mede het gevolg van het afsluiten van de mogelijkheid om vanuit Heerenveen links af de Hendik Algrawei op te kunnen rijden.
  Ik ben benieuwd naar de uitslagen van de nieuwe verkeerstellingen van de gemeente of mijn gevoel klopt en naar jullie ervaringen.
  Natuurlijk zijn we er nog niet maar ik ben hier wel blij om.
  Een minpunt wat ik echter ook moet constateren is dat er nu relatief wel harder gereden wordt.

  Met een vriendelijke groet,
  Jan Hallema,
  Beatrixstraat 53.

 43. Andre van der Leij

  Ik ben het zat en wordt steeds agressiever richting hardrijdende associale automobilisten.
  Vandaag 7 feb rond 16 uur werd ik ingehaald op de Beatrixstraat ter hoogte van het speelveld, ik reed 30km. De bestuurder zat al even op mijn bumper te drukken. Tijdens het inhalen gaf ik te kennen dat zijn daad ongepast was. De bestuurder stopte voor mij, ik stopte ook en er ontstond een enorme scheldpartij die bijna ontaarde in een vechtpartij.

  Hiermee wil ik aangeven dat er maar 1 oplossing is om het verkeer qua hoeveelheid en snelheid te weren en dat is een BUSSLUIS!!!
  Hier komt bij dat een bussluis ook bijdraagt aan een stukje gezondheid.
  Er wordt gesproken over veiligheid van o.a. de kinderen. Ik denk dat gezondheid van onze kinderen net zo belangrijk is. Het inhaleren van uitlaatgassen kan heel wat schade veroorzaken en dit geldt uiteraard voor de hele wijk. Als er bewoners zijn die denken het interesseert mij niet want ik woon toch niet aan de Beatrixstraat of aan de andere probleem straten, bedenk dan toch hoe het is als je in je tuin lekker uitlaatgassen zit te snuiven.
  En ja, we hebben ook hinder van de boten en de Overijsselsestraatweg. Maar alle kleine beetjes helpen, iedere uitlaatgas snuif minder is er 1.
  Hoelang moeten we dit nog toleren, moeten er dan eerst slachtoffers vallen?

 44. admin

  Deze aanvulling heb ik ook geplaatst bij uw voorstel van december. Deze kan via de aanmelding van uw plan via home ingekeken worden.
  Dus bij home naar beneden scrollen, en u komt uw eerdere bijdrage tegen.

  Met vriendelijke groet
  Martin van Mourik

 45. H. Schippers

  Helaas kan ik mijn bijdrage van december jl. niet terugvinden bij de reacties. Hoe kan dit ?>

  Als aanvulling op genoemde bijdrage:
  Als verkeersremmende maatregel over de hele Beatrixstraat ( en mogelijk ook elders) regelmatig wegversmallingen
  ter breedte van een bus aanleggen (zoals bij de Harmonie), van behoorlijke lengte lengte en met per rijrichting wisselend voorrang. Hoe langer de versmalling is, deste groter de kans dat men meer zal moeten inhouden. Voor de veiligheid bij oversteken zouden ook een paar zebra’s moeten worden gerealiseerd.

  H. Schippers

 46. Ine

  Even een aanvulling en herkenning op de reactie van Gerda en van Maris.

  Het is inderdaad bij jullie (Weideflora/Timothee) hetzelfde drama als bij ons in de Beatrixstraat en op de tussenliggende Hempenserweg. De effectiefste oplossing is een bussluis. Dat is even wennen voor iedereen maar voor de veiligheid van een ieder in onze wijk de beste oplossing! Een paar minuutjes extra in de auto zitten (droog en uit de wind) is toch minder belangrijk dan een verkeersveilige woonwijk met alleen zoveel mogelijk bestemmingsverkeer? En dan kun je als ouder je kinderen weer met een gerust hart op straat laten fietsen en spelen. Zoals het hoort in een woonwijk!

  Op de fiets van de Beatrixstraat naar de Raaigras met je kind naast je op zijn eigen fiets is nu een gevaarlijke onderneming. Je wordt ingehaald op de drempels. Of als er een tegenligger aankomt en je wordt toch nog door de gehaaste automobilist ingehaald (wat dan maar rakelings goed gaat). Of de automobilist neemt de binnenbocht… Ook als je alleen fietst is het vaak gevaarlijk. Zelfs in de auto is het soms billen knijpen. Om van je erf af te komen met de auto en fiets is al een hele uitdaging.

  Ik zou willen voorstellen dat we zo veel mogelijk daar waar het mag onze auto’s voor het huis op de straat parkeren.
  Dit is zoals wel meer bewoners denken een tijdelijke doeltreffende maatregel totdat de definitieve oplossing(en) er is.

  Ine

 47. Gerda

  Ik lees nu ook een reactie van 14-11 dat bewoners van weideflora niet goed weten wat de overlast veroorzaakt… ik woon aan de weideflora, en ik stoor me hier al jaren aan. Het staat bij mij voor de deur rond spits altijd vast .. erg vervelend en gevaarlijk.
  Zie ook mijn eerdere reactie. Het sluipverkeer komt deels uit andere wijken..

  Ik sluit me helemaal aan bij bovenstaande reactie van Maris Meindertsma.

 48. Maris

  Niet alleen de Beatrixstraat heeft veel last van het sluipverkeer. Dit geldt voor het gehele 30 km stuk. Deze begint in de Beatrixstraat en eindigt op de Weideflora/ Timothee. Het probleem is hier niet minder erg. Dus als er maatregelen genomen gaan worden, moeten alle partijen hier beter van worden ( maatregelen voor het gehele stuk weg!!!) Niet alleen voor de Beatrixstraat. Elke werkdag rijdt hier hetzelfde sluipverkeer voor mijn huis langs. Het begint om een uur of zeven en eindigt rond de klok van zes. Het verkeer komt vanaf het MCL de woonwijk in en slaat af bij Weideflora/Timothee richting Beatrixstraat. En s’middags in de tegenover gestelde richting verlaat het verkeer onze straat weer. Het verkeer is hier niet minder en er wordt met hoge snelheid gereden. Ik woon aan de Timothee met mijn gezin. Mijn dochters hebben s”ochtends soms wel een paar minuten werk om veilig te kunnen oversteken. Het is soms te gek voor woorden. Wanneer wij met de auto weg willen. Is het soms een hele kunst om de weg op te draaien. Het verkeer blijft maar komen en gaan. Vooral in de spitsmomenten. Wij zijn inmiddels zo brutaal geworden om de auto er voor te zetten. Jammer, dat het zo moet. Wij pleiten voor een bussluis. Onlangs is er vlak bij mijn werk een bussluis gekomen in de Esdoornstraat. Het sluipverkeer is in 1 keer verdwenen en opgelost. Een radicaal besluit (niet altijd leuk voor de omwonenden). Maar oo zo effectief. Ook ik maakte gebruik van die sluiproute. En baalde dat die weg gesloten is voor auto verkeer. Maar ik moet zeggen alles went. Je leert jezelf de normale route aan. En ach, dat kost je een paar minuten meer aan tijd. Maar inmiddels weet ik dat je er andere mensen blij mee maakt. Wanneer er geen bussluis haalbaar is. Zijn ook aan deze kant van de straat bewegwijzering,bloembakken, flitspalen etc wenselijk.
  Groeten vanaf de Timothee

 49. Eva

  Herkenbaar artikel. De gemeente zou hier toch van geleerd moeten hebben?!
  https://www.dehuisaanhuis.nl/nieuws/34730/actiegroep-veilig-westeinde-is-racebaan-douwe-kalmaleane-zat/
  Ben wel benieuwd of het toepassen van bloembakken sindsdien goede resultaten heeft opgeleverd. In ieder geval is het daar redelijk smaakvol opgelost (in tegenstelling tot de Middelzeelaan en de Nylânsdyk). Blijft altijd een redelijk alternatief, wanneer de bussluis niet haalbaar blijkt te zijn. Een bussluis roept bij veel bewoners toch veel weerstand op.

 50. Paul Faber

  Alternatief bussluis 2:
  Prima dat er aanvullende voorstellen komen maar voorstel 2 voor de bussluis van TJ Smit is wat mij betreft zeer onwenselijk en totaal niet realistisch, zeker als gesteld wordt dat bewoners van de Mauritsstraat en Pieter Christiaanstraat erop vooruit gaan. In dit geval ben ik het totaal niet eens met de stelling dat sluipverkeer na een paar keer deze route zal vermijden. Neem als voorbeeld Huizum-dorp. Ondanks een ‘omslachtige’ route door Huizum-dorp, bovendien met borden dat het uitsluitend om bestemmingsverkeer dient te gaan, laten weinig mensen de route links liggen om vanuit het verlengde van de huizumerlaan, langs huizum-dorp richting de Albert Heijn XL te rijden. Ik kan het weten want jarenlang heb ik onze kinderen naar de creche in huizum-dorp gebracht. Naar mijn bescheiden mening is het nemen van de hindernis pieter christiaanstraat/mauritsstraat een kleine moeite die weinig of geen bestuurder zal overtuigen voortaan de wijk te mijden. Ik verwacht bovendien niet dat omwonenden zich zullen laten ontmoedigen niet meer door deze straten te rijden en juist in deze al smalle straten (elkaar passeren is al lastig) zal tot tot enorme gevaarlijke situaties leiden … denk hierbij aan de spelende kinderen die zo tussen de geparkeerde auto’s van de opritten kunnen rennen.
  Let wel, mocht ik er in mijn stelling toch helemaal naast zitten en zal het voorstel resulteren in een reductie van verkeer van 50% dan nog rijden er 1500 auto’s per werkdag door deze straten. Ik wil niemand voor het hoofd stoten en ontmoedigen om met ideeen te komen maar dit is wat mij betreft kansloos en ik mag hopen dat dit niet als voorstel naar de gemeente gaat.

 51. admin

  Dank Johan voor de plattegrond. Ik zal het via home beschikbaar maken.
  Gr. redactie

 52. admin

  Dankjewel voor je reactie Erik,
  Tijdens de bijeenkomst is er niet voor iedereen de gelegenheid geweest op plannen of zienswijzen neer te leggen. De gemeente heeft de bewoners toen ook uitgenodigd om alternatieven of plannen in te sturen. Er zijn al een aantal alternatieven van bewoners doorgestuurd. De gemeente zal deze ook eerst beoordelen op haalbaarheid. Dat is voorstelbaar want als een alternatief b.v. wettelijk niet kan, dan kan het ook niet uitgevoerd worden. Het is ook niet netjes van de redactie om voorstellen niet door te sturen. Bewoners maken voorstellen met de beste bedoelingen. Daarnaast mogen bewoners ook rechtstreeks voorstellen bij de gemeente indienen. En eerlijk gezegd veel nieuwe plannen verbeteren het inzicht in ons verkeersprobleem, en veel reacties zorgen voor bijstelling van oplossingen.

  Tot nu toe is de gemeente erg ontvankelijk voor alle initiatieven maar ook voor onze site. Deze site beoogd openheid naar en participatie van de bewoners. Uw reactie wordt dus ook prijs gesteld en gewoon geplaatst.
  De heer T.J. Smit heeft een eerlijk en onafhankelijk alternatief willen neerleggen. Anders had hij nooit voor een plek voor zijn deur gekozen. Verder staat er ook een hele grote mits genoemd in zijn voorstel. Die mits is eigenlijk het samenstel van maatregelen die ervoor moeten zorgen dat er sluipverkeer niet door uw straat gaat. Om de bewoners van de straat gezamenlijk een standpunt of oplossingen te laten aandragen hebben wij al vaak geprobeerd een straatvertegenwoordiger voor iedere straat te werven. Iemand die weet wat er bij alle bewoners van zijn straat leeft, maar ook park breed kan denken. Als u in het westelijke gedeelte van P. Christiaanstraat woont kunt u terecht bij Otto de Jong. Voor het oostelijke gedeelte van uw straat heeft zich nog niemand aangemeld. Jammer.
  Met vriendelijke groet
  Namens de redactie van http://www.pieterchristiaanpark.nl
  Martin van Mourik

 53. Johan Jansen

  Mijn idee gaat uit van 1-richtingverkeer oost-west. De bus-sluis is nodig om toch de bus west-oost te kunnen laten rijden.
  Het klopt inderdaad dat 1-richtingverkeer de helft van het probleem oplost. In dit geval het west-oost verkeer (mn dus ook het sluipverkeer in de avondspits).
  Het is dan ook een gulden middenweg tov heel vergaande oplossingen.
  De bijkomende bedoeling is wel dat het verkeer hierdoor ook leert een andere weg (de Aldlansdyk en Julianalaan) te kiezen, waardoor ook automatisch het ochtendverkeer oost-west verminderd wordt.

 54. Erik

  Reactie op ‘Alternatief 2 plek bussluis van J.T. Smit’:
  Met alle respect, maar volgens mij zijn tijdens de bewonersavond met de gemeente 3 ideeën neergelegd om verder uit te werken. De meeste aanwezige bewoners konden volgens mij wel leven met die ‘ruwe’ voorstellen. Om steeds met nieuwe voorstellen te komen, is dus niet handig. We zullen ook steeds minder serieus genomen worden door de gemeente.
  Daarnaast keur ik het alternatieve voorstel, als bewoner van de Pieter-Christiaanstraat, zeer af. Het probleem van het sluipverkeer wordt immers verlegd van de Beatrixstraat naar de Pieter-Christiaanstraat (en in iets mindere mate de Mauritsstraat). In de Pieter-Christiaan en de Mauritsstraat wonen in verhouding veel meer mensen, dus nog meer bewoners die last van het sluipverkeer zullen krijgen.
  Versmallingen e.d. zijn ook niet mogelijk, het is nu al vrij lastig om elkaar in de straat te passeren (auto’s staan aan beide kanten geparkeerd). Ook kunnen bezoekers (visite etc.) hun auto’s in de huidige situatie vaak al niet kwijt. Daarnaast zal dit plan gevaarlijke toestanden opleveren voor kinderen die vaak tussen de geparkeerde auto’s rondrennen.
  Kortom, een onacceptabel voorstel. Ik kan me haast ook niet voorstellen dat bewoners uit mijn straat hier anders over zullen denken.

 55. admin

  Dank Johan voor je alternatief en reactie.

  Ik heb je voorstel een paar keer gelezen, maar het is me niet helemaal duidelijk. In vergelijking met een bus sluis, die alle sluipverkeer verhinderd, laat een eenrichtingverkeer nog altijd de helft van het sluipverkeer toe. In jouw opzet zou het sluipverkeer helemaal weg zijn. Ik zal je een plattegrond van het wegennet van de buurt mailen, misschien kun je het daarop intekenen. Vaak is het dan in een oogopslag duidelijk. (zie voorbeeld J.T. Smit). Dat zouden we dan ook op de site kunnen zetten.
  Als je refereert aan de oorspronkelijke 2, nog door de gemeente uit te werken bus sluis plekken, dan is de toegankelijkheid (zoals je zelf ook schetst) niet denderend.

  Er zijn nu 2 alternatief plekken voor een bussluis ingebracht. Beiden liggen op hele andere locaties. Het laatste voorstel is gisteren door J.T. Smit ingebracht, die staat al op de site. In dat voorstel wordt de toegankelijkheid van de wijk veel groter, en is er voor de leveranciers (zeker vanuit oost) vrije toegang.
  Dit voorstel is best het besturen waard. Ik ben benieuwd of dat ook aan je geschetste bezwaren tegemoet komt.

  Namens de redactie van http://www.pieterchristiaanpark.nl
  Martin van Mourik

 56. Johan Jansen

  Reactie op de gemeente plannen met een bus-sluis.
  Dit levert mi toch heel grote problemen op.
  Immers de bereikbaarheid vanuit het oosten naar oa. het hele Christiaanpark, de Averoflat, de bedrijven aan de Legedyk, Aldlanstate, Erasmushiem en het Lyceum wordt ernstig belemmerd.
  Denk hierbij niet alleen aan bewoners en bezoekers maar ook aan bevoorradingsverkeer voor deze locaties.
  Wanneer de blokkade ten westen van de Botkeweg zou komen, dan moet al het bestemmingsverkeer vanuit het oosten via de Aldlansdyk, de Julianalaan tot de rotonde bij de Surinamestraat, de Surinamestraat, de Nylansdyk en dan de Beatrixstraat (dus ook vrachtverkeer !!) (forse extra belasting van al dit verkeer voor de Beatrixstraat).
  Wanneer de blokkade ten oosten van de Botkeweg zou komen, dan moet al het bestemmingsverkeer vanuit het oosten via de Aldlansdyk, de Julianalaan tot de rotonde bij de Surinamestraat, terug over de Julianalaan, de Aldlansdyk en dan de Botkeweg en de Hempenserweg.
  Uiteraard geldt dit ook nog eens voor al het uitgaande verkeer van deze locaties naar het oosten en het centrum.
  Kortom, in beide gevallen een mi buitenproportionele extra verkeersstroom en hinder !!
  Zo een bus-sluis lijkt zijn doel ernstig voorbij te schieten.
  Alternatief Plan:
  1-richtingsverkeer in oost-west richting.
  Maak alleen een kort stuk Beatrixstraat, vlak voor de Nylansdyk, 1-richting.
  Deel daarvoor dit korte stukje in tweeën: de helft van de weg voor verkeer oost-west en maak daarnaast een bussluis voor de bus van west naar oost.
  Door slechts dit korte stuk te nemen wordt het busverkeer van west naar oost niet verhinderd.
  Effect:
  Alle verkeer, en dus ook het sluipverkeer waar het vooral om gaat, vanaf de Nylansdyk is verdwenen.
  Voordeel tov veel langer stuk 1-richtingsverkeer:
  Het sluipverkeer is wel weg, maar de bewoners worden zo gering mogelijk getroffen. Het Christiaanpark, maar ook de Averotoren, Aldlanstate, Erasmushiem kunnen gewoon ook in oostelijke richting afvloeien. Dit voorkomt ook weer veel onnodig oost-west verkeer.
  Het verkeer blijft 2-richting ter hoogte van de bewoning aan de Beatrixstraat, hetgeen hardrijden belemmert.
  Goedkoop en simpel:
  Slechts 1-richtingsverkeersborden en een korte bus-sluis.
  Heel gemakkelijk en snel op korte termijn te realiseren.
  Dus ook heel goed als proef te gebruiken om het effect te kunnen beoordelen.

  NB. Hiernaast kunnen uiteraard de simpele wegmarkeringen, zoals cirkels, 30 km schilderingen ed worden aangebracht.
  Ook een extra en duidelijk 30 km bord ter hoogte van de Constantijnstraat lijkt mij effectief als herinnering.

 57. admin

  Dankjewel Ine voor je reactie.
  Vervelende en rot ervaring voor je. Ik moet je helaas gelijk geven. Als we het aan de moraliteit over moeten laten van de bestuurders van het sluipverkeer dan lossen we het probleem nooit op. Het oorspronkelijke plan van Dick Branderhorst gaat uit van een bus sluis. Dick heeft onlangs een eenrichtingsvariant ingebracht die via de site is gepubliceerd. Daarna heb ik zelf nog een variant op het eerste voorstel van Dick gemaakt. Hierbij wordt de bus sluis in het midden van de wijk geplaatst (voor mijn deur). De toegankelijk voor de bewoners is daarin beter gewaarborgd. De kern blijft toch, dat een bus sluis het hele sluipverkeer weert, en een eenrichtingsweg de helft van het sluipverkeer weert. Qua toegankelijkheid voor de bewoners van de wijk zou ik de varianten kritisch bekijken. Ik denk dat met een juiste keuze daar veel winst te behalen is.

  Groet
  Namens de redactie van http://www.pieterchristiaanpark.nl
  Martin van Mourik

 58. Ine Klos

  Goedemorgen allemaal,

  ik zit nog te shaken op m’n stoel terwijl ik dit schrijf.
  Ik kom net van de school van mijn jongste terug fietsen (Raaigras). Op drempel Hempenserweg/dr Botkeweg kijk ik naar rechts, zie de bus aankomen en sta bijna stil om zo weer verder te kunnen fietsen over de Hempenserweg richting Beatrixstraat, ware het niet dat er een automobilist (lichtblauwe volvo, oud model, hatchback) met een bloedgang mij tegemoet komt, (zonder knipperlicht naar rechts om af te slaan, de drempel over dus) voor de bus langs rijdt, stopt op de drempel om vervolgens keihard uit zijn raam te roepen: “kun je niet uitkijken vuile kankerhoer!” Om daarna met een bloedgang weer verder te rijden. Ik kan nog net uitroepen, “doe even normaal” en stap perplex, bevend van onmacht weer op mijn fiets. Ik kijk de bus eerst na en vraag mij af of de buschauffeur het ook gezien heeft.

  Dit is niet de eerste keer dat een bestuurder heftig reageert en gehaast is. Laatst kwam er een bestelauto mij en mijn partner achterop om mijn partner te schampen tijdens het inhalen op bovengenoemde drempel maar dan van achteren. Ook deze automobilist maakte zich (weer) snel uit de voeten.

  Heropvoeden van het sluipverkeer middels extra borden en andere snelheidsbeperkende maatregelen zal niet mogelijk zijn. De enige oplossing om de veiligheid in de wijk te garanderen is het sluipverkeer helemaal te weren middels een bussluis en het uitgewerkte plan van Dick Branderhorst komt daar het dichtst bij in de buurt.

  Ine Klos, Beatrixstraat 29

 59. admin

  Beste Jan,
  Goed dat je reageert, dank jewel.
  Maar volgens mij, moet je in het voorstel van Dick ook via het Oostergoplein naar Drachten. Blijf je nog zitten met de andere helft van het sluipverkeer die dagelijks langs komt, en als je boodschappen doet bij de Lidl moet je ook via het Oostergoplein terug naar Huis.
  Ben blij met je hersenkraker. Ga door met het analyseren want daar moeten we als buurt het van hebben.

  Groet en ik ben benieuwd naar je volgende antwoord.

  Martin namens PCP

 60. Jan Loois

  Beste Martin,

  Fijn dat je je zo goed in zet voor onze buurt, mijn complimenten! En ja het is niet eenvoudig om een passende oplossing te bedenken. Als ik een keuze mag maken kies ik toch voor de bussluis van het model van Dick B. Uit eigen belang, omdat mijn partner bij jouw voorstel elke dag moet omrijden over het kruispunt Oostergo om bij het Drachsterplein te komen. Ik begrijp best dat het lastig is om het ieder naar de zin te maken. Maar het voorstel van Dick heeft dan toch mijn voorkeur.

  Met groet,
  Jan

 61. admin

  Dankjewel Erik,
  Goede ideeën. We zullen ze ook doorsturen naar de Gemeente.

  Groet
  Martin van Mourik
  Redactie Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark

 62. Erik

  Om op korte termijn de veiligheid enigszins te vergroten zouden (bolle) verkeersspiegels geplaatst kunnen worden, zodat bewoners uit de Mauritsstraat en de Pieter-Christiaanstraat het verkeer in de Beatrixstraat eerder zien aankomen. Daar wordt immers vaak geen voorrang verleend. Daarnaast zouden bijv. ribbelmarkeringen op de weg kunnen worden aangebracht o.a. om het fietsverkeer van het autoverkeer te scheiden. Voorwaarde is dan wel dat zo’n maatregel geen lawaaioverlast geeft.

 63. admin

  Dag heer Bos,
  Jammer dat u bij punt 2 er zo over denkt . De site is amper een maand geleden opgericht en gebouwd, met volle overtuiging van 10 bewoners van de Beatrixstraat. Alle 10 willen dat het hele Pieter Christiaanpark erbij betrokken wordt, omdat ze samen willen werken en problemen samen willen oplossen. Misschien is de organisatie nog niet op orde maar daar wordt hard aan gewerkt. Otto de Jong is daar een goed voorbeeld van. Momenteel besteed ik veel tijd aan de website. Dat komt omdat ik een website kan bouwen en onderhouden vanuit mijn vorige baan. Tot op heden heeft een oproep voor een webredacteur helaas nog niets opgeleverd. Ook zijn wij op zoek naar vertegenwoordigers van diverse straten. Maar laten we ook weer eerlijk zijn, het kost altijd tijd en energie, en dat moet je maar hebben. Er zijn bewoners, buiten de Beatrixstraat, die ons hebben geholpen met de flyer en de foto’s. Allemaal hebben ze een gezin en een baan, en hebben dus beperkt tijd. Maar helpen doen ze.
  En hoeveel reacties en ideeën hebben we al ontvangen. Dus er is al veel hulp en initiatief. Ik zou niet willen dat dit initiatief alleen aan mij als persoon zou hangen, want dat is voor mij en mijn vrouw erg benauwend. We zouden dan iedere dag (zoals nu) met de website bezig zijn, en ons leven gaat ook door. Daarom ook mijn eerdere vraag aan u om mee te doen voor de Mauritsstraat.

 64. Jan Hallema

  Het idee van Dhr Straling om de Beatrixstraat 1 richtingsverkeer te maken is helaas maar een halve oplossing. Hoe denkt hij diezelfde overlast tussen 07.00 en 09.00 uur dan op te lossen?

  Volgens mij moeten we met z’n allen een denk omslag maken.
  Eerst proberen met ideeën de overlast op te lossen en met plannen te komen en dat is al moeilijk genoeg en dan pas te denken aan persoonlijk belang anders komen we er nooit uit.

 65. Carel Bos

  Drie dingen.
  1. Prachtig, zoals Jan Hallema die cirkels in de Beatrixstraat getekend heeft. Prima idee. Ik heb afgelopen maandag of de bijeenkomst met de gemeente voorgesteld dat er ook indicatieve, virtuele, of hoe je het ook noemen wilt, fietsstroken op de weg aangebracht zouden kunnen worden door streeplijnen zo n (sorry, de apostrof werkt niet meer) meter uit de troitoirbanden aan te brengen. De woordvoerder van de gemeente zei in zijn samenvatting zelfs dat dan het fietsgedeelte van het asfalt ook gekleurd zou kunnen worden. In ben benieuwd of Jan dat ook in zijn ¨Art Impression¨ zou kunnen verwerken.

  2. Hierboven gaat Van Maurik in op mijn stukje over het vroegere buurtcomité. En hij zegt nog iemand te zoeken… voor wat denk ik dan. Ik weet alleen van een Website met Van Maurik als censor. En hij zegt ¨we hebben twee bewoners…¨. Zolang ik niet weet van een nieuw buurtcomité dat zegt wie ze zijn, waar ze voor staan, wat ze gedaan hebben en gaan doen, wil ik er niets mee te maken hebben.

  3. Ik denk dat iedereen die afgelopen maandag bij de voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente geweest is, nog steeds met samengetrokken tenen zit als hij of zij denkt hoe dat ging. Ik vind dat wij als buurt moeten laten blijken dat wij van dat soort van ¨inspaak¨ niet gediend zijn. En dat zou mijns inziens heel goed kunnen door een actie te voeren.
  Waarom zouden we bijvoorbeeld niet een van de komend dagen s morgens vroeg allemaal onze auto op de Beatrixstraat zetten? Aan beide kanten, natuurlijk. Enerzijds als gebaar naar de gemeente dat we serieus genomen willen worden en anderzijds om het de sluiprijders wat moeilijker te maken.
  Van Maurik en makkers, waarom organiseren jullie niet een dergelijke actie?

  Carel Bos

 66. G.C.Klooster

  Het lijkt mij verstandig nog een tweetal uitstalpingen te maken voor de brug om te voorkomen, dat na “B”het gaspedaal op de plank wordt gedrukt. Wellicht de gemeente verzoeken lichtere bussen in te zetten Graag het hiervoor genoemde eenrichting verkeer

 67. A. Strating

  Ik zou graag zien dat de Beatrix straat 1 richting verkeer wordt en wel rijrichting Aldlanstate richting Willem Alexander plein. Dan hoeven de mensen die in de Avero Residentie wonen (114 gezinnen) niet een eind om te rijden.
  Tevens is het wenselijk dat er voor vrachtverkeer bepaalde tijden komen om te laden en te lossen.

 68. admin

  Dag Carel,
  Leuk dat je reageert. Jullie hebben al heel wat gedaan lees ik. Jammer dat jullie toen nog geen mogelijkheid van een website hadden, want dan had PC park nog steeds bestaan. Dat is ook het voordeel wat we nu hebben. Iedereen kan reageren en ideeen inbrengen. We kunnen alle correspondentie erop zetten en we kunnen andere partijen laten zien dat we het met zijn allen doen. Dat de politie niets wil doen is in en in treurig. We willen die weg weer opnieuw gaan bewandelen, maar gaan dit via de verantwoordelijke functionaris doen, en zullen de correspondentie ook op de site gaan zetten. Jammer dat je toen niet verder kon. Gezien je ervaring zou je ons best verder kunnen helpen. We hebben nu 2 bewoners van de Pieter Christiaanstraat maar zoeken iemand in de Mauritsstraat. Of iemand die in de webredactie wil zitten.
  Heb je interesse meld je dan via het contactformulier.

  Namens de Webredactie van belangenbehartiging Pieter Christiaanpark
  Martin van Mourik

 69. Carel Bos

  Nu er weer diverse acties door of namens het Pieter Christiaanpark gevoerd worden, is het misschien goed even wat te vertellen over het Buurtcomité PCpark dat van september 2002 tot maart 2004 bestaan heeft.
  In 2002 is er in alle straten van het PCpark een brief verspreid met een oproep om deel te nemen aan een vorm van buurtvertegenwoordiging. Dat was na dat een paar bewoners van de Beatrixstraat naar buiten waren getreden met een plan om iets te doen aan de verkeersoverlast in hun straat, zonder de wijk als geheel daar bij te betrekken. Naar aanleiding daarvan vormden vier mensen een buurtcomité, waarvan Dick Branderhorst en ik de enige zijn die nu nog in de wijk wonen.
  We stelden ons uitdrukkelijk als doel om wat we als comité voor de wijk deden maximaal terug te koppelen naar alle bewoners en die te stimuleren te reageren.
  Dingen die we voor elkaar kregen waren bijvoorbeeld de aanleg van een aantal trottoirs die nog ontbraken, de realisatie van het kinderspeelveld en het plaatsen van verkeersdrempels. Wat niet lukte was bijvoorbeeld de aanleg van een fietspad langs het talud van de Van Harinxmabrug.
  We brachten regelmatig een nieuwsbrief uit, waarin we schreven wat we gedaan hadden en waar we mee bezig zouden gaan.
  In de vierde nieuwsbrief, van maart 2004, stond dat drie leden van het comité zich om uiteenlopende redenen terug zouden trekken. Het overgebleven lid was ik, en wanneer zich nieuwe leden aan zouden melden wilde ik graag verder gaan. Maar daar is nooit op gereageerd.

  Net als nu was het sluipverkeer een belangrijk discussiepunt. Toen in eerste instantie namens de wijk contact gelegd werd met de politie, om te vragen of er geen snelheidscontroles uitgevoerd konden worden, was de reactie dat men dat niet deed omdat er snelheidsbeperkende maatregelen getroffen waren. Dat was een goed argument om de gemeente mee onder druk te zetten iets te doen. Er zijn toen drempels aangelegd, zogenaamde schilpadruggen, die later weer vervangen zijn door de drempels die er inmiddels voor een deel weer uit zijn.
  Ik weet niet of de betreffende drempels verwijderd zijn omdat bewoners er over geklaagd hebben, maar het is in ieder geval duidelijk dat we de politie niet enthousiast zullen krijgen om snelheidscontroles uit te voeren…

 70. admin

  Dag Miek,
  Dank voor je reactie.
  Een flyer kost veel tijd en is kostbaar. Een van onze bewoners heeft ons geholpen aan de flyers. De bedoeling is dat onze medebewoners de weg naar de site weten te vinden. Daar proberen we alles op te zetten, ook het allerlaatste nieuws. Nieuwsbrieven via email staan ook op de rol, zodat de bewoners die zich daarvoor ingeschreven hebben op de hoogte blijven van het laatste nieuws.
  We doen ons uiterste best, het moet allemaal in onze vrije uurtjes maar we doen het graag.

  Groet
  Redactie Pieter Christiaanpark
  Martin van Mourik

 71. Miek Booortman

  Ik zag een auto van omroep LEO en dacht wat moet die hier?
  Dankzij de flyer weten we nu wat er aan de hand is. Met eenzelfde soort flyer hadden we dat eerder geweten en dat was wel zo fijn geweest als bewoners en belanghebbenden van het PieterCristiaanpark.
  Maar, in de toekomst beter, begrijp ik.

  Miek Boortman

 72. admin

  Dankjewel voor je reactie Erik,
  Helaas was er voor het bestaan van deze site geen goede mogelijkheid om dit soort dingen te delen. Dat kan dus nu, en alhoewel de website pas heel kort bestaat en nog lang niet bij iedereen in de wijk bekend is, hebben al heel wat bewoners gereageerd. Het is dus goed dat we nu de mogelijkheid hebben. Het idee van de website is ontstaan bij een bijeenkomst van een aantal bewoners van de Beatrixstraat. Alle aanwezigen waren unaniem van mening dat we Pieter Christiaanpark breed (en nog breder) moesten gaan werken, en dat er begrip moest zijn voor elkaars standpunten en omstandigheden. Maar het had even makkelijk uit de Mauritsstraat, Constantijnstraat, Pieter Christiaanstraat kunnen gebeuren. Dat maakt ook niets meer uit. We hebben nu de mogelijkheid.
  Het LEO filmpje heeft alleen kunnen ontstaan door een actie van een bezorgde bewoonster met ook (kleine kinderen), en ongetwijfeld zal erin geknipt zijn. Maar het zet ons wel op de kaart ook bij de Gemeente Leeuwarden, en het draagt bij tot meer bekendheid van een van de problemen in onze wijk. Op de site kun je ook zien dat deze bewoonster en haar partner, met veel energie onze problemen bij de Gemeente Leeuwarden aankaarten. Zij doen hun uiterste best om ook de verkeersituatie veiliger te maken.
  We hopen dat je meer begrip krijgt met deze achtergrond informatie. Wil je meehelpen als webredacteur of misschien je straat vertegenwoordigen, dan horen we dat graag. We hebben extra hulp hard nodig.
  Namens de webredactie van Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark.
  Martin van Mourik

 73. Erik

  @Maaike: De handtekeningen actie is puur gericht tegen het plan van de bussluis op die bewuste locatie. Natuurlijk is niemand tegen meer veiligheid in de wijk. Maar we hoeven ons als wijk ook weer niet volledig te gaan isoleren. Het was en is nog steeds een ondoordacht plan, zonder eerst naar betere alternatieven te kijken. Diverse bewoners komen nu al met betere opties! En het verdient ook geen schoonheidsprijs dat de Beatrixstraat deze kwestie niet meteen vanaf het begin heeft gedeeld met het gehele Pieter Christiaanpark. Want het gaat ons immers allemaal aan. Daar spreekt toch ook duidelijk een stuk eigen belang uit? Typerend is het LEO filmpje, waarin met name de schade aan de woningen benadrukt wordt, i.p.v. de veiligheid van onze kinderen.

 74. Gerda

  Heel goed initiatief! Wij ( bewoners Weideflora/Timothee) zijn de huidige situatie ook zat. Veel sluipverkeer, maar ook hard rijdende bussen en auto’s buiten de spits. We moeten onze krachten gaan bundelen voor een fijne situatie voor een ieder.

 75. admin

  Dag Maris,
  Dank voor je reactie.
  Schroom niet om voorstel/suggestie om een bus sluis via het contact formulier, of via email in te sturen. We sturen ze centraal door naar de Gemeente, en zetten ze ook op de site.
  Een situatieschets maakt alles wat begrijpelijker.
  We zien je suggestie graag tegemoet

  Namens de redactie van belangenbehartiging Pieter Christiaanpark
  Martin van Mourik

 76. admin

  Dag Maaike.
  Een van de dingen die we beogen is dat we wederzijds begrip voor elkaars standpunten hebben. We denken ook dat een heel wat bewoners die niet direct aan de Beatrixstraat (Weideflora en ga zo maar door) wonen, eigenlijk helemaal niet goed weten voor een overlast het sluipverkeer veroorzaakt. Maar er zijn ook andere problemen die niet iedereen weet (speelveld) en die we nu kunnen aankaarten via de website en die daardoor openbaar worden. Ook de winkeliers uit het winkelcentrum Nylan hebben hun zorgen namelijk omzetverlies. We zullen hen ook gaan uitnodigen om concreet te zijn in hun bezwaren, en dat aan ons te vertellen. Misschien ontstaat er begrip bij hen, en kunnen we hun zorgen wegnemen of een alternatief aanbieden. Het belangrijkste op dit moment is dat we individueel nauwelijks serieus worden genomen door de Gemeente Leeuwarden. Met deze site hebben we de mogelijkheid om met zijn allen de problemen onder de aandacht van B&W te brengen.
  Dankjewel voor je reactie,
  Namens de redactie van belangbehartiging Pieter Christiaanpark
  Martin van Mourik

 77. Maaike Rijpstra

  Heel goed initiatief deze website. Gelijk moet mij wel iets van het hart. Als ik in het winkelcentrum Nylan kom en zie dat ze al met een handtekening actie bezig zijn, vraag ik mij af hoe zij dat allemaal zo snel weten terwijl de bewoners van het Pieter Christiaanpark het niet eens allemaal weten. Als dan ook nog eens blijkt dat meerdere bewoners uit onze zijstraten daar een handtekening zetten omdat ze tegen de bussluis zijn, zakt mijn broek af. Het moeten ” omrijden” weegt blijkbaar zwaarder dan dat een van hun kinderen onder de auto komt. Paul ik ben blij dat jij als bewoner uit de zijstraat de ernst van de zaak wel inziet!

 78. maris

  Hallo,

  Ik ben woonachtige aan de Timothee (aldlan) en heb mijn tuin aan de weideflora. Ook ik en een groot aantal mede buurtbewoners hebben veel last van de weg. Erg herkenbaar allemaal. Ook wij hebben contact gehad met dhr Busse . Wij zouden het fijn vinden dat er een bussluis komt of andere maatregelen. Bloembakken over het gehele 30 km stuk Beatrixstraat-Weideflora. In ieder geval moet er verandering aan de huidige verkeersituatie komen.

 79. Cor en Ina Sinnema

  De website ziet er al professioneel uit, onze complimenten! En geweldig dat er al andere bewoners van ons park bereid zijn gevonden mee te doen en te denken.
  We zijn op de goed weg: samen kunnen we meer bereiken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.