status verkeersmaatregelen Beatrixstraat

image_pdfimage_print
Dag heer Mourik,

We hebben de opdracht uitgezet bij de leverancier. 17 en 18 januari worden de nieuwe betonverhardingen geplaatst. Een week daarvoor worden de huidige elementen verwijderd.

 Ik heb de vraag over de slimme verkeerslichten reeds uitgezet bij een collega die hier over gaat. Hij geeft aan dat het voornamelijk een voordeel oplevert voor gemotoriseerd verkeer dat vanuit buiten de stad naar de functies in Leeuwarden zélf willen en daarbij de juiste route nemen, dit kan bereikt worden door bepaalde richtingen van verkeerslichten veel ‘groen’ te geven. Het gehele systeem moet nog uitgewerkt worden en is het komende jaar nog niet operationeel. Het is nog niet onderzocht of dit ook effect heeft op de Beatrixstraat.  

 

Ik hoop u tot zover voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Leeuwarden

Ate de Haan | Junior adviseur Verkeer en Vervoer

Team Mobiliteit en Ruimte

T 14058
E 
ate.dehaan@leeuwarden.nl 

 

 

Van: Martin van Mourik [mailto:mmourik52@live.nl]
Verzonden: woensdag 13 december 2017 17:20
Aan: Haan de, Ate
Onderwerp: status Beatrixstraat

Dag Ate,

 

Kun je mij helpen aan de laatste status van de verkeersmaatregelen in de Beatrixstraat?

Ik heb in mijn vorige mail een vraag gesteld over de slimme verkeerslichten op de Aldlansdyk. Waarschijnlijk heb je dat doorgestuurd, maar ik mocht er nooit een antwoord op krijgen? Kan je helpen aan het mailadres van die persoon, dan kan ik hem/haar mailen?

Hoorgraag en met vriendelijke groet

Martin van Mourik
Constantijnstraat 1
8935DH Leeuwarden