Uitnodiging bijeenkomst met verkeersdeskundige

image_pdfimage_print
Van: Martin van Mourik <mmourik52@live.nl>
Verzonden: maandag 27 februari 2017 15:52
Aan: ine1974@live.nl; Paulien Lamsma; Paul Faber; djbranderhorst@hotmail.com; Jan Hallema
CC: bertus.heida@politie.nl
Onderwerp: Bijeenkomst met verkeersdeskundige politie Leeuwarden

Dag Ine, Kees, Paulien, Paul, Dick en Jan

Eind april gaan wij een enquete houden over de genomen verkeersmaatregelen in de Beatrixstraat en de voorlopige resultaten daarvan. Inmiddels hebben wij een aantal reacties van bewoners via mail, en via de site binnengekregen. Ook zijn er oplossingen aangedragen om de situatie verder te verbeteren. De resultaten zullen wij aan de Gemeente Leeuwarden voorleggen, waarna verder overleg zal gaan plaatsvinden.

Op de bijeenkomst van het wijkpanel over “verkeer” vertelde de wijkagente dat er expertise bij de politie was over de inrichting van straten en het wel en wee van verkeer.

Ik heb met Bertus Heida, Specialist verkeer/wegen van de politie Leeuwarden gesproken, om met een afvaardiging van ons park van gedachten te wisselen en zijn expertise over Beatrixachtige straten met ons te delen.

Dat wilde, hij eventueel vergezeld van een collega, graag doen.

Voor alle duidelijkheid, de partij waarmee we zaken moeten doen is de gemeente Leeuwarden.  Het gesprek met Bertus Heida geeft ons meer achtergronden en kennis van het verkeer en onze situatie. Het draagt er ook toe bij dat we een betere gesprekspartner voor de Gemeente Leeuwarden worden.

Omdat jullie eerder al gereageerd hebben op de uitgevoerde Beatrix maatregelen nodigen wij jullie uit om bij ons thuis hieraan mee te doen. Heb je betere ideeën over de samenstelling van de genodigden dan horen wij dat graag.

We zullen een oproep op de website plaatsen.

Bertus Heida heeft aangegeven dat een woensdagavond in maart (vanaf 20 uur) hem uitkwam.

Dat kan dan op  8, 15, 22 of 29 maart.

Kunnen jullie op korte termijn doorgeven welke woensdagen je voorkeur hebben. Mocht je niet kunnen, misschien weet je dan een andere kritische bewoner die wil meedoen.

Hoorgraag

Namens belangenbehartiging Pieter Christiaanpark

Martin van Mourik en Sara Kroos,
Constantijnstraat 1
8935DH Leeuwarden

058-2887189