Uitnodigingsmail raadsleden Leeuwarden.

image_pdfimage_print

Geachte raadsleden,

Met het huidige nieuwbouwplan van Aldlânstate dreigt een groot deel van ons buurtveld en openbaar groen te verdwijnen en zal de verkeersoverlast in de Beatrixstraat toenemen.

Zoals ons is aangegeven, past het huidige nieuwbouwplan niet binnen het bestemmingsplan. Voordat het plan in de gemeenteraad wordt behandeld en u om een reactie wordt gevraagd, nodigen wij u graag uit om de impact van de nieuwbouw op de omgeving ter plekke met ons te bekijken.

Wanneer: vrijdagmiddag 8 september a.s. Tijd: 16.00 – 17.00 uur Waar: buurtveld aan de Beatrixstraat

Wij leiden u als buurtbewoners graag rond en zijn benieuwd naar uw reactie.

U kunt zich aanmelden via het emailadres yepzeinstra@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Namens de werkgroep buurtveld

Yep Zeinstra

Beatrixstraat 51, Leeuwarden

Tel. 06 – 20330453

________________________________________________________________________________________

Achtergrondinformatie:

Buurtveld

Het buurtveld is nu een prachtig groen omzoomd gebied voor mens, plant én dier. We kunnen ons dan ook niet voorstellen dat de gemeente het buurtveld voor een groot deel zal opofferen voor een ruim opgezet nieuwbouwplan van Aldlânstate. Veel bomen en openbaar groen aan het Van Harinaxmakanaal zal moeten wijken voor lange seniorenflat van 5 – 7 verdiepingen hoog. Het buurtveld en openbaar groen is in uw ‘houders hand’. Daarom vragen u om het buurtveld en openbaar groen in de huidige vorm voor de buurt te behouden.

Toegangsweg

Verder maken we ons zorgen over de verkeersoverlast van de voorgestelde toegangsweg van Aldlânstate, die verlegd wordt van de Hempenserweg naar de Beatrixstraat. Nu heeft Aldlânstate vijf op- en afritten en in de nieuwe situatie staat er slechts één aan de Beatrixstraat gepland waardoor er veel extra verkeersbewegingen in deze straat komen. En dat terwijl de gemeente al jarenlang met de wijkbewoners bezig is om de verkeersoverlast in de Beatrixstraat te verminderen