Vergadering Gemeente Leeuwarden Afgevaardigden

image_pdfimage_print
14-4-2015
Aan: Dijkstra, Jan (Civiele Techniek) CC: Busse, André, Hagen, Rikkie, Meulen van der, Hillo
Geachte mevrouw/meneer,

Momenteel zijn wij met de projectgroep bezig om de verkeersproblematiek aan te pakken van de Beatrixstraat. Er is te veel sluipverkeer en de snelheid wordt soms als veel te hard ervaren.

In december is er al een druk bezochte informatieavond geweest waar duidelijk is geworden dat het verkeer zeer divers is en dat een oplossing om minder verkeer langzamer te laten rijden door iedereen anders wordt benaderd.

Wij hebben met de verkregen informatie van de bewonersavond een aantal varianten nader uitgewerkt en willen deze voorbespreken met een groep waarin één vertegenwoordiger zit van iedere straat, appartementengebouw of organisatie. Wij verwachten dat hiermee een duidelijker beeld ontstaat hoe men de oplossingen ziet.

Hierna gaan wij de varianten of aanpassen of in detail bijstellen. De nadere uitwerking gaan wij dan aan alle bewoners voorleggen en voorzien van tekst en uitleg.

Graag nodigen wij u of één afgevaardigde van uw straat, appartementengebouw of organisatie uit voor de vergadering die gepland staat voor volgende week donderdag 23 april om 16.30 uur in het Stadshuis aan het Hofplein 38 in Leeuwarden.

Graag ontvangen wij een bericht retour of u wel of niet kunt komen, dit in verband met de te reserveren ruimte.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet, 

De volgende straten en instanties zijn benaderd:

Pieter Christiaanpark

Timothee

winkelcentrum Alexanderplein,

wijkpanel Aldlân,

wijkpanel Nijlân,

wijkagent Aldlân,

VvE Averoflat

appartementen Oostergoplein-Verlengde Schrans

Aldlânstate,

Nylânstate,

Erasmus,

Leeuwarder Lyceum,

De Princenhof,

YnSicht Pieter Jelles,

Bastionhotel.


Jan Dijkstra

Adviseur team Civiele Techniek,
sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting
Stadsontwikkeling & Beheer

 


Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14058
https://www.leeuwarden.nl
@Gemeente_Lwd

 

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: logo