Verkeersplan

image_pdfimage_print
 
Mail 3-12-2014 gemeente Leeuwarden:  uitnodiging bewonersavond 8 december 2014
Van:  Dijkstra, Jan (Civiele Techniek)
Verzonden: woensdag 3 december 2014 12:15:25
Aan: Dijkstra, Jan (Civiele Techniek) (jdijkstra8@leeuwarden.nl)
CC: Hagen, Rikkie  Busse, André ‘info@wijkpanelaldlan.nl’ (info@wijkpanelaldlan.nl)
1 bijlage (43,9 kB)
Geachte bewoner of belanghebbende,

Hierbij nodig ik u uit voor een bewonersavond voor de Beatrixstraat op 8 december om 19.30 in Nylânstate.

Voor nadere informatie verwijs ik naar bijgevoegde brief.

Met vriendelijke groet,

 


Jan Dijkstra

Adviseur team Civiele Techniek,
sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting
Stadsontwikkeling & Beheer

T(058) 233 8036 / M 06 1829 8241

Woensdag niet aanwezig


Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14058
https://www.leeuwarden.nl
@Gemeente_Lwd

cid:image002.jpg@01CF861A.292FBDA0

Ga naar de Mail over voorlichtingsavond 8 december 2014 van gemeente
Hieronder een stuk uit de mail van de heer J. Dijkstra van de gemeente Leeuwarden d.d. 28-10-2014
logo gemeente leeuwardenGemeente Leeuwarden heeft besloten eerst een informatieavond hierover te houden
Informatieavond:
Wij willen graag tekst en uitleg geven over het project en de verkeerstromen in en door de wijk. Doel van het project is om de Beatrixstraat en de Hempenserweg weer meer de functie van woonstraat te geven. Hiervoor is het nodig dat alle sluipverkeer door beide wijken wordt geweerd. Wij gaan een aantal verbeteringen op papier zetten die mogelijk kunnen bijdragen aan minder verkeer. Ook gaan wij de bewoners vragen om mee te denken aan oplossingen. Een ieder maakt op zijn eigen manier gebruik van de wegenstructuur.
Na deze avond verwachten wij dat er voldoende informatie is uitgewisseld om één of meerdere voorstellen  te maken. Omdat er veel gaat veranderen in en rondom Leeuwarden (reconstructie Julianalaan, opening Haak) zal ook een stukje toekomstverwachting meespelen. Deze gaan wij dan opnieuw voorleggen. Aan de hand van de reacties en meeste voorkeuren gaan we dit dan concreet maken. Wij verwachten dat op deze manier een acceptabele maar ook gedragen oplossing tot stand zal komen.