Verslag Gemeentelijke informatiemiddag 30 april 2015

image_pdfimage_print

 

Project Verkeersluwe maatregelen: voor de Beatrixstraat 

Onderwerp: Verslag informatiemiddag

Projectgroep:  André Busse verkeerskundige en Jan Dijkstra projectleider

Datum: donderdag 30 april 2015

Tijd: 16.30 – 17.30 uur

Plaats: Kantine Stadskantoor

 

 

  1. Opening 

Welkom, Voorstelronde,

Intern: Jan Dijkstra, André Busse en stagiair Hillo van der Meulen . Extern: Scholten –Wijkpanel Aldlân, van Mourik – Beatrixstraat,

Kroost Constantijnstraat, de Jong Wijkpanel Aldlân en Pieter

Christiaanstraat, Vonk en de Jonge Lidl, Turksma Winkelcentrum

Nijlân, van Es GBS Princenhof, ten Cate straat, Klos Beatrixstraat,

Attema Serviceflat Aldlânstate, Meindertsma en Brands Timothee, Mink Wijkpanel Nijlân, de Haan en van Brummelen Gezondheidscentrum en van der Zande Erasmus.

 

Afmeldingen van wijkagent Esther van Minnen en

Hans van Linschoten van PJ locatie Ynsicht

 

  1. Doel van deze vergadering: Informatie uitwisselen. Informatie uitwisselen met bewoners en bedrijven over het gebruik van de verkeersstructuur om zo de beste oplossing te kunnen kiezen voor de problemen met het sluipverkeer tussen de wijken Nijlân en Aldlân.

 

  1. Stand van zaken 

Opdracht is Verkeersluwe Maatregelen doen in de Beatrixstraat. Sluipverkeer geeft veel overlast maar in rustige uren zijn er helaas ook autobestuurders die de woonstraat heel anders gebruiken. Door de jaren heen zijn er op het gehele oost – west traject al diverse aanpassingen gedaan en ook alweer verwijderd vanwege trilling overlast. Bij de actie is met de buurt afgesproken dat V&V gaat kijken naar een goede oplossing.

Er is toen voorgesteld om een bussluis aan te leggen onder het brugviaduct in de Beatrixstraat. Toen dit voornemen bekend werd in de buurt waren er ineens heel veel mensen met allemaal andere ideeën.

 

In de projectgroep zijn we gaan zoeken naar alternatieven en uiteindelijk is besloten om de problematiek voor te leggen aan de

 

 

Blad 2

bewoners en belanghebbenden. Ook vele buurtbewoners hebben zitten puzzelen om een oplossing te bedenken. Vele zijn op de site van PieterChristaanpark.nl gezet en naar de gemeente gestuurd.

 

In december worden op de drukbezochte bewonersavond vele ideeën en aanvullingen genoemd. Afgesproken wordt om de meest reële en gewenste ideeën uit te werken.

 

Na de bewonersavond zijn alle ideeën verkeerstechnisch beoordeeld en voorzien voor en nadelen.

Heel veel zijn op basis van te hoge kosten en/of vanwege problemen met de handhaving niet verder onderzocht. Veel oplossingen hebben consequenties voor zowel de wijk Nijlân als de wijk Aldlân.

 

  1. Planning en vervolgproces: 

Met de gegevens van vanmiddag gaan we de schetsen aanpassen en presenteren deze dan aan alle bewoners en belanghebbenden. De planning kan er als volgt uit komen te zien als we eensgezind een keuze kunnen maken:

Mei – Bewonersavond organiseren

Juni – Keuze maken of voorleggen aan bestuur

Juli – augustus – Voorbereiding

September – Uitvoering

 

  1. Uitleg voorgestelde oplossingen door André Busse: 1 – Bussluis locatie A of B;
  1. – Eenrichtingsverkeer van Aldlân naar Nijlân met 30 km maatregelen;
  1. – 30 km maatregelen of ontwikkelingen afwachten in en om de stad (Haak, Drachsterweg aquaduct, Julianalaan en

Stephensonviaduct)

Opgemerkt is dat 30 km maatregelen wel attentie verhogend werken maar geen sluipverkeer weren.

 

  1. Reacties: 

De reacties zijn als volgt te verdelen:

1 – de meeste direct aanwonenden in de Beatrixstraat en

Timothee (samen circa 30 woningen) zijn voor een bussluis; 2 – alle overige bewoners hebben meeste voorkeur voor één richting weg, ook de scholen lijkt dit een acceptabele oplossing; 3 – Enkele ondernemers uit Nijlân (winkelcentrum en gezondheidszorg) zien liever dat het zo blijft of dat het sluipverkeer met verbodsborden wordt geweerd. Twee ondernemers van de Lidl zijn iets gematigder, de route moet wel veilig zijn voor de klanten. Eén richting verkeer zien ze dan als meest acceptabele oplossing.

 

 

 

Blad 3

Een 3de oplossing, het nemen van 30-km maatregelen werd door enkelen gemist. Als deze meedoet dan zijn hier ook  Deze keuze is niet genoemd omdat dit geen effect heeft op sluipverkeer en in veel gevallen zelfs averechts effect kan hebben, de verloren tijd wordt ingehaald door verderop sneller te gaan rijden. Deze oplossing gaan we volgende keer wel noemen met de voor en nadelen. Dit is volgende keer een onderwerp in het clusteroverleg bij V&V.

 

De benadering van de problematiek zijn zeer verschillend. Bewoners willen vooral voor veiligheid en rust in de straat, winkeliers kijken naar de economische gevolgen, scholen en bedrijven voor veiligheid en bereikbaarheid.

Discussiepunt is het weghalen van sluipverkeer het probleem grotendeels oplost. Dan zijn er amper maatregelen meer nodig. Turksma, voorzitter van het winkelcentrum Nijlân heeft twijfels bij nut en noodzaak van de maatregelen. Hij wil meer onderbouwing en wil bij voorkeur alles zo laten en eerst maar afwachten wat alle veranderingen rondom de wijken komende jaren gaan opleveren. Ook hier gaan we intern nog eens nader onderzoek naar doen.

 

  1. Sluiting.