Verslag wijkpanel inloopavond 21 juni jongstleden.

image_pdfimage_print

Inloopavond Verkeersremmende maatregelen Beatrixstraat

on jun 25, 2017

Op 21 juni werd door het Wijkpanel  in Leeuwarden een druk bezochte inloopavond georganiseerd. Op de in januari jl. gehouden thema avond verkeer was afgesproken dat halverwege dit jaar de meetresultaten  n.a.v  de  invoering van de diverse verkeersremmende maatregelen in de Beatrixstraat met de wijk gedeeld zouden worden.

De meetgegevens werden gepresenteerd door de Gemeentelijke verkeerskundige, de heer  André Busse. Op basis van de meetresultaten  is er sprake van een afname in de verkeersstroom en de snelheid.

Vooral  de afname van de snelheid werd door de aanwezigen op de inloopavond ter discussie gesteld . Dit vanwege de gebruikte locatie van meting. Pal na een nieuw geplaatst obstakel. In 2018 wordt de meting herhaald. De heer Busse heeft de toezegging gedaan een nieuwe meetplek toe te passen in afstemming  met de bewoners. Op basis van zijn ervaring is de verwachting dat er geen significante verschillen zullen optreden maar meten is weten.

Door een aantal verontruste bewoners, wonend of grenzend aan de Beatrixstraat, is op basis van de huidige obstakels een alternatief voorstel opgemaakt . De heer Busse wil op basis van dit voorstel verder in gesprek met bewoners . Het wijkpanel zal bij deze discussie ook worden betrokken. Doel is om vast te stellen  of de voorgestelde maatregelen leiden tot een verdere verbetering van de huidige  situatie.  Wanneer dit leidt tot nieuwe informatie zal het Wijkpanel de bewoners daarover informeren. Bekijk de presentatie van de heer Busse