Reactie en voorstel medebewoner Johan Jansen

image_pdfimage_print

Hieronder het voorstel van Johan Jansen.  Onder de plattegrond staat de toelichting.

voorstel J.Jansen

voorstel J.Jansen

Johan Jansen

Reactie op de gemeente plannen met een bus-sluis.
Dit levert mi toch heel grote problemen op.
Immers de bereikbaarheid vanuit het oosten naar oa. het hele Christiaanpark, de Averoflat, de bedrijven aan de Legedyk, Aldlanstate, Erasmushiem en het Lyceum wordt ernstig belemmerd.
Denk hierbij niet alleen aan bewoners en bezoekers maar ook aan bevoorradingsverkeer voor deze locaties.
Wanneer de blokkade ten westen van de Botkeweg zou komen, dan moet al het bestemmingsverkeer vanuit het oosten via de Aldlansdyk, de Julianalaan tot de rotonde bij de Surinamestraat, de Surinamestraat, de Nylansdyk en dan de Beatrixstraat (dus ook vrachtverkeer !!) (forse extra belasting van al dit verkeer voor de Beatrixstraat).
Wanneer de blokkade ten oosten van de Botkeweg zou komen, dan moet al het bestemmingsverkeer vanuit het oosten via de Aldlansdyk, de Julianalaan tot de rotonde bij de Surinamestraat, terug over de Julianalaan, de Aldlansdyk en dan de Botkeweg en de Hempenserweg.
Uiteraard geldt dit ook nog eens voor al het uitgaande verkeer van deze locaties naar het oosten en het centrum.
Kortom, in beide gevallen een mi buitenproportionele extra verkeersstroom en hinder !!
Zo een bus-sluis lijkt zijn doel ernstig voorbij te schieten.
Alternatief Plan:
1-richtingsverkeer in oost-west richting.
Maak alleen een kort stuk Beatrixstraat, vlak voor de Nylansdyk, 1-richting.
Deel daarvoor dit korte stukje in tweeën: de helft van de weg voor verkeer oost-west en maak daarnaast een bussluis voor de bus van west naar oost.
Door slechts dit korte stuk te nemen wordt het busverkeer van west naar oost niet verhinderd.
Effect:
Alle verkeer, en dus ook het sluipverkeer waar het vooral om gaat, vanaf de Nylansdyk is verdwenen.
Voordeel tov veel langer stuk 1-richtingsverkeer:
Het sluipverkeer is wel weg, maar de bewoners worden zo gering mogelijk getroffen. Het Christiaanpark, maar ook de Averotoren, Aldlanstate, Erasmushiem kunnen gewoon ook in oostelijke richting afvloeien. Dit voorkomt ook weer veel onnodig oost-west verkeer.
Het verkeer blijft 2-richting ter hoogte van de bewoning aan de Beatrixstraat, hetgeen hardrijden belemmert.
Goedkoop en simpel:
Slechts 1-richtingsverkeersborden en een korte bus-sluis.
Heel gemakkelijk en snel op korte termijn te realiseren.
Dus ook heel goed als proef te gebruiken om het effect te kunnen beoordelen.

NB. Hiernaast kunnen uiteraard de simpele wegmarkeringen, zoals cirkels, 30 km schilderingen ed worden aangebracht.
Ook een extra en duidelijk 30 km bord ter hoogte van de Constantijnstraat lijkt mij effectief als herinnering.

 

Mijn idee gaat uit van 1-richtingverkeer oost-west. De bus-sluis is nodig om toch de bus west-oost te kunnen laten rijden.
Het klopt inderdaad dat 1-richtingverkeer de helft van het probleem oplost. In dit geval het west-oost verkeer (mn dus ook het sluipverkeer in de avondspits).
Het is dan ook een gulden middenweg tov heel vergaande oplossingen.
De bijkomende bedoeling is wel dat het verkeer hierdoor ook leert een andere weg (de Aldlansdyk en Julianalaan) te kiezen, waardoor ook automatisch het ochtendverkeer oost-west verminderd wordt.