Wethouder Verkeer nu aan zet!

image_pdfimage_print

From: Jan  Dijkstra Gemeente Leeuwarden
To: pieterchristiaanpark@hotmail.com
Subject: Stand van zaken Beatrixstraat
Date: Fri, 27 Mar 2015 08:46:39 +0000

Geachte bewoners Pieter Christiaanpark en omgeving;

 

Hierbij de stand van zaken voor dit moment:

 

Inmiddels zijn de stukken klaargemaakt voor de wethouder Verkeer. Deze gaat volgende week beslissen over het verdere verloop. Ons voorstel is om met afgevaardigden van een aantal straten, woontorens, winkelcentrum, wijkpanels en andere belanghebbenden de uitgewerkte varianten door te nemen.

 

Van de bewoners én gebruikers willen wij het liefst één oplossing horen. Dan kunnen we deze uitwerken en uitvoeren. Maar gezien de vele belangen zullen er ook meer oplossingen komen die ook nog eens haaks op elkaar kunnen staan. Indien mogelijk moeten we dit tot 2 beperken ( eventueel met sub varianten). De oplossing(en) gaan we dan uitwerken en aan alle bewoners voorleggen. De uiteindelijke keuze(s) gaan we (met de gezamenlijk opgestelde voor- en nadelen) aan de politiek voorleggen zodat zij uiteindelijk een officieel besluit kunnen nemen voor de gehele wijk.

 

Een belangrijk onderdeel van het tijdspad is de uitvoering, dit moet dit jaar gerealiseerd worden.

 

Met vriendelijke groet,

Jan Dijkstra